Ympäristötekijöiden vaikutus oppilaan toimintakykyyn

Aikuiset arvioivat ympäristötekijöiden vaikutuksia oppilaan toimintakykyyn. Arviointi sisältyy ICF-lomakkeeseen.

Kysymykset ICF-tarkenteen määrittelyn helpottamiseksi löytyvät liitteestä.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT ICF-VIITEKEHYKSESSÄ

Tuotteet ja teknologiat

 • e110 Syötävät ja juotavat tuotteet ja aineet
 • e115 Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön
 • e125 Kommunikointituotteet ja -teknologiat
 • e150 Arkkitehtuuri ja rakennussuunnittelu

Tuki ja keskinäiset suhteet

 • e310 Lähiperhe
 • e325 Ikätoverit, kaverit
 • e330 Opettajat
 • e355 Kouluterveydenhuolto
 • e360 Oppilashuolto

Asenteet

 • e410 Lähiperheen asenteet
 • e425 Ikätoverien asenteet
 • e430 Opettajien asenteet
 • e450 Kouluterveyden asenteet
 • e455 Oppilashuollon asenteet

Palvelut, hallinto, politiikka

 • e580 Terveys – hallinto, palvelut
 • e5850 Koulutuspalvelut
 • e5851 Koulutushallinto
 • e5852 Koulutuspolitiikka

Vastaa

Vieritä ylös