Työkaluja muutoksen portaiden rakentamiseen

Mitkä tekijät heikentävät toimintakykyä?

Stressitekijöitä

 • Vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia
 • Toiminnanohjauksen vaikeudet
 • Struktuurin puute
 • Unihäiriöt
 • Aistien ylikuormittuminen
 • Päivittäisen elämän vaatimukset
 • Teini-ikäisyys
 • Yksinäisyys, vieraantuminen
 • Kipu
 • Suuret elämäntilanteet
 • Konfliktit
 • Kykenemättömyys tehdä itsensä ymmärretyksi
 • Äkillinen melu
 • Yllättävät muutokset
 • Juhlat ja tapahtumat
 • Rajoitukset

Lähde: Elvén 2010: No fighting, No biting, No screaming.

Stressin varoitusmerkit

Näkyvät joustavuudessa, kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Aistitoiminnot ja univaikeudet heijastuvat niihin kaikkiin.

Joustavuus

 • Aloittamisen ja lopettamisen vaikeus
 • Valinnan vaikeus
 • Toistuva käytös, rituaalinen toiminta
 • Rutiinien tärkeys
 • Vähentynyt oppimiskyky
 • Toimintastrategian muuttamisen vaikeus

Kommunikaatio

 • Kielen tuottamisen vaikeus
 • Avun pyytämisen vaikeus
 • Kielen ymmärtämisen vaikeudet
 • Hokemat, kaipupuhe
 • Muistin heikkeneminen

Sosiaalinen vuorovaikutus

 • Heikentyneet vuorovaikutustaidot
 • Erakoituminen
 • Ahdistus, ärtymys, aggressio
 • Omiin ekkoihin syventyminen
 • Omaan maailmaan uppoutuminen
 • Läsnäolon vaikeus

Lähteet: Wingin autistinen triadi ja Elvénin stressin varoitusmerkit, Korventaival 2012

Elvén (2010) jakaa stressin varoitusmerkit positiivisiin, negatiivisiin ja ”neutraaleihin” merkkeihin sen mukaan, mikä merkitys niillä on henkilön stressitasolle

Kaavio: stressin kasvu

Vastaa

Vieritä ylös