Tunnetaitojen harjoitteleminen 2 – TARKISTUKSEEN

 • Tunnemittari MTT
 • Mitä tapahtui? MTT
 • Käyttäytymisen kaukosäädin MTT
 • Mikä minua rauhoittaa? MTT

Opeteltavia tunnetaitoja

Tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja ovat

 • empaattisuus ja itsensä sekä toisen ihmisen arvostaminen
 • omien tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja kohtuullinen kontrollointi
 • toisen tunteiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen
 • aggressioiden, pettymysten ja pelkojen kohtuullinen sietäminen ja käsittelytaito
 • itsensä palkitseminen ja itsetunnon tukeminen
 • Toisten puheen keskeyttäminen B
 • Eroahdistus B
 • Heikko itsetunto B
 • Heikko itsetunto B
 • Pelot ja jännittäminen B
 • Raivokohtaukset B
 • Rankaiseminen B
 • Traumaattiset kokemukset B
 • Ujo lapsi B
 • Tunnemittari
 • Miltä minusta tuntuu?
 • Mitä tapahtui?
 • Mikä minua rauhoittaa?
 • Stressinsäätelykaavio- diginepsy
 • Tapahtuman jälkipuinti
 • Kiukkupäiväkirja
 • Tunnemittari – esteille 176
 • Tuliko tunne – Kallen kuplat – sosiaaliset kuvatarinat

Myönteisiä tunteita

 • empaattisuus ja itsensä sekä toisen ihmisen arvostaminen
 • omien tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja kohtuullinen kontrollointi
 • toisen tunteiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen
 • aggressioiden, pettymysten ja pelkojen kohtuullinen sietäminen ja käsittelytaito
 • itsensä palkitseminen ja itsetunnon tukeminen

Tunteiden tunnistaminen

 • manga on nuorten juttu
 • nuoret eivät halua käsitellä tunteita
 • tunteiden nimeäminen ja pohtiminen
 • mitä jos tunne pitkittyy
 • miten aloittaa keskustelun, opetellaan tunnistamista, nimeämään
 • konkreettista
 • rooliharjoituksia
 • kännykällä videoimista
 • elokuvia ja kirjoja
 • tunnekortit
 • itse otetetut valokuvat
 • peili tunneilmaisun tutustumiseen
 • rutiinit mitkä auttavat
 • mielikuva
 • sosiaalisten taitojen vahvistamista hrjoitellaan
 • näytetään mallia ja päästään harjoittelemaan

Keinoja

 • tutun aikuisen seura
 • kosketus
 • aikuisen vahva tuki lapsen toiminnanohjaukselle
 • vahva struktuuri rauhoittumisessa: sopiva tila, lähiaikuinen, tai yksin, pehmeitä materiaaleja, voi leikkiä ja levätä. nyrkkeilysäkki, rutisteltavaa materiaalia, kuplamuovia
 • aikuisen pienennetty ilmaisu: puhuvaan vähän ja rauhallisella äänellä, vältetään katsekontaktia, istutaan alas

Tunteiden vallassa olevaa lasta rauhoittaa

 • tutun aikuisen seura
 • kosketus, syvätuntoaistimus, karhunhalaus
 • aikuisen tuki toiminnanohjaukselle
 • vahva struktuuri rauhoittumiselle
 • lapsen ja nuoren omat rauhoittumisrutiinit
 • aikuisen pienennetty statusilmaisu, puhutaan vähän, hiljaisella äänellä, vältetään katsekontaktia, istutaan alas

tehdään oma tunnemittari

Kiukkupäiväkirja s. 176 – HARJOITUS ESTEILLE

Huolenaiheita

 • lapsi ei osaa leikkiä arkitoimintoihin liittyvät häiriöt: esim. ruoasta kieltäytyminen tai ylensyönti,
 • wc-toimintoihin liittyvät taantumat kastelu, tuhriminen, panttaaminen
 • pakkomielteet ja -toiminnot
 • lapsen on vaikea ymmärtää toisen tunteita ja hän nauttii toisen hädästä
 • lapsi vetäytyy eikä liity lapsiryhmän toimintaan
 • lapsi on kovin arka ja aikuiseen ripustautuva lapsen käyttäytyminen vieroksuttaa muita lapsia
 • lapsi valehtelee tai petkuttaa jatkuvasti
 • lapsi näpistelee
 • lapsi kiusaa usein muita tekemällä tahallaan asioita, jotka muut kokevat ärsyttävinä
 • lapsella on outoja ja tavallista suurempia pelkoja (esim. tuhoutumispelkoja tai omaan ruumiiseen kohdistuvia pelkoja)
 • lapsi vahingoittaa itseään tai ajautuu jatkuvasti vaaratilanteisiin lapsen pettymyksensietokyky on heikko ja hän käyttäytyy aggressiivisesti, eikä osaa sanallisesti ilmaista mieliharmiaan
 • lapsi elää ikään kuin eri maailmassa kuin muut lapsen tunneilmaisu on poikkeavaa käyttäytyminen m
 • muuttuu selvästi traumaattisen tapahtuman jälkeen lapsen taantuminen ja oireilu jatkunut pitkään (useita kuukausia)

Vastaa

Vieritä ylös