Toimintakyky ICF-viitekehyksessä

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus eli ICF tarjoaa viitekehyksen yksilön toimintakykyprofiilin kattavaan kuvaamiseen, joka puolestaan auttaa ymmärtämään paremmin henkilön tarpeita.

Diagnoosi yksin ei riitä kuvaamaan yksilön päivittäin kohtaamia toimintakyvyn ongelmia. Diagnoosin lisäksi tarvitaan tietoa toimintakyvystä, jotta voidaan kattavasti ymmärtää yksilön sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat tarpeet sekä henkilökohtaiset tarpeet.

Miksi toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kuvaaminen on tärkeää nepsy-ohjaamisessa?

  • Ns. ydinoireet ovat yleensä neuropsykiatrisen häiriön diagnoosin perusta.
  • Mutta diagnoosi ei kerro kokonaiskuvaa lapsen toimintakyvystä.

Neuropsykiatrisen häiriön vaikutus ulottuu monille elämän osa-alueille ja se heijastuu lapsen oireiluun ja toimintakykyyn hyvin eri tavoin koko elämän ajan. Tämä laaja-alainen vaikutus tulee ottaa huomioon, kun tukitoimia ja kuntoutusta suunnitellaan.

ICF on työväline, jonka avulla kootaan yksilön toimintakykyprofiili riippumatta terveydentilan diagnoosista. 

ICF-viitekehys tarjoaa arviointiin yleisesti hyväksytyn työkalun, jolla voidaan arvioida lapsen alkutilannetta ja toimintojen vaikuttavuutta yhteismitallisesti. Diagnoosia ei lapsen vasuun sisällytetä, mutta toimintakyvyn arviointia voidaan hyödyntää vasun tavoitteiden saavuttamisessa.

Vastaa

Vieritä ylös