Toiminnanohjaus

SIIRTYMÄT

Harjoitus: Minne me menemme?
Tavoite
Harjoituksen tavoitteena on vähentää lapsen epävarmuutta tulevasta tapahtumasta. Samalla
lisätään hänen omatoimisuuttaan ja helpotetaan tapahtuman aikaista toimimista.
Ohje
Mieti, kuinka paljon aikaisemmin ennakointi kannattaa aloittaa. Kokeilemalla saat selville, mikä on
lapsellesi sopiva aika.
Tehkää suunnitelma tulevasta tapahtumasta piirtämällä tai kirjoittamalla lista.
Voit käyttää valmista pdf-mallia tai tehdä oman pohjan lapsen kanssa.
Jos olette menossa johonkin paikkaan, joka ei ole ennestään tuttu, voitte tutustua siihen netissä.
Suunnitelmaa tehdessänne voitte käyttää seuraavia kysymyksiä apunanne:
• Mitä tehdään?
• Milloin?
• Kenen kanssa?
• Millä liikutaan?
• Missä ollaan?
• Kuinka kauan?
• Mitä tehdään ennen kuin lähdetään?
• Mitä täytyy muistaa?
• Mitä sovitaan ennakkoon?
• Miten lähdetään pois?

Vastaa

Vieritä ylös