Toiminnanohjauksen taidot

Tällä oppitunnilla Anita Puustjärvi kertoo, miten aivojen toiminta vaikuttaa lapsen toiminnanohjauksen taitoihin, mitkä ovat toiminnanohjauksen keskeiset elementit, mitä ovat kuumat ja kylmät toiminnanohjauksen taidot, miten toiminnanohjauksen taidot kehittyvät sekä millaisia vaikeuksia niihin liittyy.

Aivojen kehityksestä

 • otsalohkon hitaan kypsymisen vuoksi lasten ja nuorten kyky säädellä tunneilmaisuja, hillitä käyttäytymistä ja arvioida tekojensa seurauksia on puutteellinen
 • aikuisen tiedonkäsittelykyky saavutetaan ärsykkeiden karsimisen (häiriöherkkyyden) osalta noin 14-vuotiaana, prosessointinopeudessa noin 15-vuotiaana ja työmuistissa noin 19-vuotiaana

Toiminnanohjauksen taidot

 • mahdollistavat mielekkään toiminnan erilaisissa tilanteissa
 • kyvyn säädellä toimintaa/käytöstä tilanteen mukaan
 • rutiinien muodostumisen toistuviin tilanteisiin (= energiansäästö)
 • toiminnanohjausta säätelevät aivoalueet kypsyvät hitaasti!
 • taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa
 • kehittyminen alkaa lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana, on erityisen voimakasta
  4-6 vuoden välillä ja jatkuu aikuisikään saakka
 • lasten väliset erot voivat olla hyvin suuria
Anita Puustjärvi

Toiminnanohjauksen elementit

Anita Puustjärvi

Toiminnanohjauksen keskeisimmät elementit

 • kognitiivinen joustavuus
 • inhibitiokyky / impulssikontrolli
 • työmuisti

Kognitiiviset eli kylmät ja kuumat
toiminnanohjauksen taidot

Kylmät toiminnanohjauksen taidot

 • aloitekyky
 • suunnittelukyky
 • aiempien kokemusten hyödyntäminen
 • toiminnan säätely
 • toimintaprosessin ohjaus
 • toiminnan arviointi
 • tarkkaavuuden säätely
 • vireystilan säätely
 • ajantaju

Kuumat toiminnanohjauksen taidot

 • motivaation säätely
 • tunteiden hallinta ja säätely
 • puheen ja käyttäytymisen säätely
Anita Puustjärvi

Toiminnanohjauksen taidot
kehittyvät portaittain

Anita Puustjärvi

Joskus on huono päivä

Anita Puustjärvi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös