Apukeinoja toiminnanohjauksen haasteisiin

Haaste

Esimerkkejä

Apukeinoja

Tehtävän aloittamisen vaikeus

 • motivaation puute
 • liikkeelle lähteminen
 • keskustelun aloittaminen
 • hygieniasta huolehtiminen
 • leikin aloittaminen
 • kotitehtävien aloittaminen
 • välitunnille siirtyminen
 • selkeät, osiin pilkotut toimintaohjeet
 • aloittamisrutiinien luominen
 • motivaation herättäminen

Tavoitteiden keksimisen vaikeus

 • vaikeus hahmottaa lopputulosta
 • valmiin legorakennelman hahmottaminen
 • harrastuksen hyötyjen hahmottaminen
 • ison tavoitteen hahmottaminen keskustelun avulla
 • mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta olisi?

Välitavoitteiden määrittelyn vaikeus

 • toimintasuunnitelman muodostaminen
 • mitä kaikkea huoneen siivoaminen tarkoittaa
 • mitkä asiat pitää ottaa huomioon laukun pakkaamisessa
 • kokeisiin lukeminen
 • projektityön toteuttaminen
 • toiminnan pilkkominen pieniin osiin
 • kaavio/kuvat toiminnan järjestyksestä
 • muistilista

Toiminnan suorittaminen

 • aloittamisen vaikeus
 • työskentelyn ylläpitämisen ja lopettamisen vaikeus
 • siisti huone
 • laukku pakattu
 • kokeisiin valmistauduttu
 • projektityö saatu valmiiksi
 • lopputuloksen selkeä määrittely
 • oikean vireystilan ylläpitäminen
 • hyötyjen korostaminen
 • palkkiot

Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus

 • häiriöherkkyys
 • läksyjen lukeminen
 • keskittyminen lautapelin pelaamiseen
 • kokeisiin valmistautuminen
 • häiriötekijöiden poistaminen
 • apuvälineet

Rutiinien muodostamisen vaikeus

 • rutiinin muodostumisen hitaus
 • vanha rutiini käyttöön, kun tulisi käyttää uutta
 • juuttuminen ei-sopivaan rutiiniiniin
 • pukeutuminen
 • peseytyminen
 • ruokailu
 • kaupassa käynti
 • uimahallikäynti
 • välitunnille meno
 • läksyt
 • mallien luominen ja toistaminen
 • vaihtoehtoisten mallien laatiminen

Oppimisen tehottumuus

 • opiskelustrategioiden käyttö haasteellista
 • opittujen asioiden jäsentämisen vaikeus
 • värien, viikonpäivien, nimien jne. oppiminen
 • tapahtumista kertominen
 • kertotaulun oppiminen
 • olennaisen asian löytäminen tekstistä
 • muistitukien käyttö
 • strategioiden harjoittelu

Lyhytjännitteisyys, impulsiivisuus

 • harkintakyvyn ongelmat
 • päätöksenteon haasteet
 • mielleyhtymien säätelyn vaikeus
 • vuoron odottaminen pelissä tai luokassa
 • jonottaminen
 • valintatilanteet
 • leikkiin mukaan meneminen
 • tuntityöskentely
 • kontrollimenetelmien harjoittelu: pysähdy – mieti – toimi
 • toimintastrategioiden harjoittelu

Käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn vaikeus

 • pettymystilanteissa
 • rajoittamistilanteessa
 • kaverisuhteissa
 • sääntöjen noudattaminen
 • siirtymiset
 • koulumatkat
 • tunnetaitojen harjoitteleminen
 • sosiaalisten taitojen harjoitteleminen

Vastaa

Vieritä ylös