Tic-oireet ja Touretten oireyhtymä

Mitä ovat tic-oireet?

 • äkillisiä, yleensä nopeita, toistuvia/sarjallisia liikkeitä tai äännähdyksiä
 • vaarattomia mutta voivat vaikuttaa toimintakykyyn
 • usein ohimeneviä ja lyhytkestoisia
 • mutta voivat kuitenkin kestää jopa vuosia usein voimakkuudeltaan aaltoillen
 • voimakkuus tai sijainti vaihtelee
 • esiintyvät usein jaksoina tai purkauksina
 • oireen voi laukaista ns. triggeri
 • esim. aistiärsyke, oireesta puhuminen, sosiaalinen tilanne
 • vaikka ovat tahdonalaisten lihasten liikkeitä, eivät ole tahallisia tai tarkoituksellisia
 • oireita on kuitenkin mahdollista joskus estää tai pidätellä esim. koulupäivän ajan
 • usein oireet tulevat ryöppynä pidättelyn jälkeen
Anita Puustjärvi

Ennakkotuntemukset

 • sensorinen tic-oire, premonitory urge
 • erilaisia fyysisiä (epämiellyttäviä) aistimuksia, jotka voivat edeltää motorista tai vokaalista tic-oiretta
 • kuuma, kylmä, paine, kutina, pistävä kipu, väsymys
 • kokonaisvaltainen jännittynyt latautumisen tunne
 • tuntemusta seuraa voimistuva tarve tehdä tic-oire, joka puolestaa lievittää syntynyttä jännitystä, vrt. aivastus
 • ennakkotuntemus saatetaan toisinaan kokea jopa häiritsevämpänä kuin varsinainen tic-oire
 • ilmenevät/tunnistetaan usein vasta yli 10 vuoden iässä
Anita Puustjärvi

Lyhyt- ja pitkäaikaiset tic-oireet

 • lyhytaikaisia, yleensä yksinkertaisia tic-oireita esiintyy n. 10-20 %:lla lapsista, yli 3 kk kestäviä oireita n. 6 %:lla
 • yleisempiä pojilla ja lapsilla, joilla on muita kehityksellisiä tai neuropsykiatrisia ongelmia
 • lyhytaikaisten tic-oireiden yleisyydessä on nähtävissä kaksi huippua, leikki-iässä (5-7 v) ja ennen murrosiän alkua (10-12-vuotiaana)
 • pitkäaikaiset motoriset tai äänelliset tic-oireet kestävät yli vuoden ja niitä esiintyy 1-10 %:lla lapsista, osalla jatkuvat aikuisuudessakin
 •  oireet voivat olla yksinkertaisia tai monimuotoisia
 • tic-oireet vähenevät (ei-häiritseviksi) 60-85 %:lla iän myötä, usein nuoruusiässä
 • oireet ovat vaikeimmillaan yleensä 10-12 vuoden iässä
 • eivät välttämättä vaikuta toimintakykyyn
 • objektiivisesti oireita voi olla aikuisuudessakin edelleen havaittavissa, vaikka henkilö itse ei niihin kiinnitä huomiota

Touretten oireyhtymä

Touretten oireyhtymä on samanaikainen, pitkäaikainen äänellinen ja motorinen nykimishäiriö.

 • oireet alkavat usein jo ennen kouluikää yksinkertaisina motorisina oireina, jotka voivat muuttua monimuotoisiksi
 • äänelliset tic-oireet ilmenevät yleensä motoristen oireiden alkamisen jälkeen
 • viive oireiden alusta diagnoosin asettamiseen voi olla pitkä
 • koprolaliaa (sopimattomien sanojen tahatonta puhumista) esiintyi vain noin 14-20 %:lla Tourette-diagnoosin saaneista
 • 90 %:lla oireet lievittyvät ja 40 %:lla oireet häviävät aikuisuuteen mennessä
Anita Puustjärvi

Tic-oireiden neuropatologiasta

 • tyvitumakkeiden ja niitä aivokuorelle yhdistävien hermoratasilmukoiden (estävät ja kiihdyttävät radat) toiminnassa on poikkeavuutta; alemmat osat vajaatehoisia, ylemmät osat saavat yliotteen, jolloin syntyy tic-oireita
 • keskeisin välittäjäaine on dopamiini, noradrenaliini kytkeytyy stressiin, serotoniini pakko-oireisiin
 • yksinkertaiset ohimenevät tic-oireet saattavat liittyä aivojen (geneettisesti säädellyn) kypsymisprosessin aikaiseen posteriorisen motorisen hermoratasilmukan toiminnalliseen ongelmaan
 • Tourette: sekä hermoratasilmukan että tyvitumakkeiden toiminnassa on ongelmaa
Anita Puustjärvi

Tic-oireiden hoito

Anita Puustjärvi
 • Tavankääntämismenetelmä (Habit Reversal Training): opetellaan tunnistamaan tic-oireita ja niitä edeltäviä tuntemuksia sekä reagoimaan niihin tahdonalaisella, korvaavalla toiminnalla
 • tarvittaessa lääkehoito dopamiinivälittäjäaineen pitoisuuksiin vaikuttavilla lääkkeillä: neuroleptit, guanfasiini

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös