Tavoitteiden asettaminen

Tällä oppitunnilla Anita Puustjärvi käy läpi hoidon ja kuntoutuksen keskeiset osa-alueet. Oppituntiin sisältyy tekstiä, kaavioita ja 4 videota.

 • Kuntoutus ja hoito 4:53
 • Tilannearvio 3:47
 • Hoidon osa-alueet 3:32
 • Tavoitteen asettaminen 1:57

Videoiden kokonaiskesto 14:09

Hoidon suunnittelu

 • perustana on huolenpito hyvinvoinnista; riittävä uni ja liikunta, monipuolinen ravitsemus, myönteiset vuorovaikutussuhteet sekä arjen sujuvuus
 • tukitoimet aloitetaan, kun havaitaan ongelmia
 • diagnoosin jälkeen psykoedukaatio
 • erilaisten hoito/kuntoutusmuotojen tarve ja kuntoutuksen tavoitteet ovat yksilöllisiä; kaikki eivät tarvitse kaikkea
 • usean hoitomuodon yhdistäminen ja samanaikainen toteuttaminen on tavallista ja usein tarpeellista
 • tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen
 • olennaista on hoidon jatkuvuus ja pitkäjänteisyys
Anita Puustjärvi: Kuntoutus ja hoito

Tilannearvio

Mihin valinnoillamme pyrimme? Mikä on tavoite?

Anita Puustjärvi: Tilannearvion toteuttaminen

Hoidon keskeiset osa-alueet

Toimintakyvyn tukeminen

 • oireita lievittävät selviytymis- ja arjenhallintakeinot
 • ympäristön muokkaus
 • ohjaukselliset keinot

Kompensoivat menetelmät

 • erilaiset apuvälineet
 • lääkehoito oireiden hallinnan apuna

Taitojen opettaminen ja harjoittelu yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti

 • oireiden hallinta
 • tunnetaidot
 • sosiaaliset taidot

Muu sosiaaliseen ympäristöön vaikuttava interventio

 • perheen keskinäisen vuorovaikutuksen  vahvistaminen
 • ryhmän toimintaan puuttuminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Anita Puustjärvi: Hoidon keskeiset osa-alueet

Hoidossa tulisi huomioida
kaikki tuen vaiheet

Hoito on vain yksi osa kokonaisuutta

Tavoitteen asettaminen on tärkeää

 • taitojen kehitys tapahtuu vaiheittain
 • tarvitaan sekä pitkän aikavälin tavoitteita eli päämäärä että välitavoitteita
 • tavoitteeseen voi päästä useita eri reittejä ja käyttäen eri menetelmiä
Anita Puustjärvi: Hoito suunnitellaan kokonaisvaltaisesti

Ongelmat tavoitteiksi

Ongelmista voi puhua ratkaisukeskeisellä tavalla

Ratkaisukeskeinen työskentely auttaa ihmisiä siirtymään mahdollisimman nopeasti siitä, missä he ovat (ongelma) sinne, missä he haluavat olla (ratkaisu).

Selvitä ympäristön vaikutus

 • Milloin ongelma ilmenee arjessa?
 • Missä ongelmaa esiintyy arjessa?
 • Kenen kanssa?
 • Mitä tapahtuu juuri sitä ennen ja heti sen jälkeen?

Esim keskittymisvaikeudet, mitä tarkoitamme niillä tämän lapsen kohdalla?

ongelmat ja ratkaisut räätälöitävä

konkreettisten asioiden lista – esim ei pysty istumaan tuolilla – mitä tulee tilalle kun ongelma on poistunut, -istuu rauhallisesti paikallaan

kehittämisprosessi, (jos ei ole ongelmaa), kuvaillaan toivottu asiaintila, kehittämistavoitteita, unelmakuvauksen kautta

miltä tavoite näyttäisi videolla? kuvataan tilanne ensin ja katsotaan yhdessä, lapset osaavat luoda mielikuvan siitä, mitä videolla näkyy, entä jos tästä piirretään sarjakuva, miltä keskittymisvaikeus näyttäisi siinä, jotta päästää kiinni tilannekuvaan ja miettimään vastaavaa tavoitetta

Videopuhe

 • Jos kuvaisin tämän ongelman videolle, mitä videolla näkyisi ja kuuluisi?
 • Haluan saada selvän kuvan tästä ongelmasta. Voitko kerto jonkin esimerkin?

Ongelmien kartoittaminen

kun kuvaamme ongelmia, voimme kartoittaa tilannetta: missä, milloin, kenen kanssa, ennen ja jälkeen – tutkitaan olosuhteita, päästään systeemiajatteluun, voidaanko olosuhteita muuttaa, jos esim koulussa, luokka, missä paikassa istuu, paikan muuttaminen, ratkaisuehodtuksia kun tunnemme tilanteen, arvostavalla tavalla, ratkaisupuhetta, selvitetään myönteisiä poikkeuksia

kirkas tavoite luo kartan

Lähettilään asennealkaa avoimuuden ja nöyryyden asenteestaosoita nöyryyttä, kiinnostusta ja halua oppiakatsele, kuuntele, kysele, opettele mahdollisimman paljon ennen kuin ehdotat mitäänsuhtaudu ihmisiin itsensä asiantuntijoina, jotka vaikuttavat olennaisesti ratkaisun syntymiseenkunnioita asiakkaiden vapautta hyväksyä tai hylätä ehdotuksiasi ja soveltaa niitä omaan ainutlaatuiseen tyyliinsä ja tilanteeseensakunnioita erilaisia mielipiteitä, ajatuksia, ilmaisutapoja ja kulttuuritaustojaota asiakkaat mukaan kaikkiin heidän elämäänsä koskeviin tärkeisiin päätöksiin, myös auttamistyösi arvioimiseen(kuuntelutyökalu, käänteinen psykoedukaatio, arviointityökalu – kuraattori)

Unohdetaan autoritaarinen asiantuntija, joka diagnosoi ongelmat ja määrää hoidot. ja asiakkaan panos on vähäinen, ylhäältä ohjailu ei toimi, esim. alkuperäiskansat, eivät kerro ongelmiaan

kuunteleminenei-tietämisen asenne

Ohjeitakuuntele vasta-alkajan asenteella ja ei-tietämisen lähtökohdastahyväksy ihmisten sanomiset sellaisenaankuuntele herkällä korvalla merkkejä asiakkaan voimavaroista, toiveikkuudesta, joustavuudesta ja muista vahvuuksistakielellä tärkeä merkitys, ei pakkosyöttöä, vaan tunnusteleva ja kiinnostunut lähestymistapa

En ole varma, kuulostaako tämä järkevältä mutta…
Voisiko se johtua..?
Tulin ajatelleeksi…
Mitä luulet, että tapahtuisi, jos sinä…
Tämä on arvaus…

Kun edistystä tapahtuumistä sait tuon ideanmitä olet tehnyt eri tavallamiten onnistuit muuttumaan niin nopeasti…

Luvan kysyminen kun puhutaan arkaluontoisista asioistaSopiiko, että kysyn muutaman kysymyksen siihen liittyen?asiakas saa päättää, mistä keskustellaan  ja miten siitä puhutaan

Muutoskeskeiset kysymykset

 •  miksi-kysymykset eivät toimi
 • avoimet kysymykset, laajentavat keskustelua, 
 • suhdekysymykset – 
 • a) avainhenkilöiden, ihmissuhteiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen roolia ja vaikutusta asiakkaan elämässä 
 • ketä kunnioitat? Mitä vanhempasi sanoisivat…? Kuka yllättyisi eniten?
 • b) ratkaisujen sosiaalista vaikutusta
 • jos tilanne paranee, miten se tulee vaikuttamaan kotona?
 • kuka huomaa ensimmäiseksi muutoksen?

KehuminenMiten olet onnistunut tässä näin hyvin?kylvää toivoaMuutoksen kieli – voimauttava kielilieventävä kieli tuo joustavuutta

Asiakkaan näkökulman huomioiminen

 • kuuntelemalla asiakkaan avainsanoja ja lauseita
 • tutustumalla asiakkaiden mielipiteisiin ongelmista ja ratkaisuista
 • tutustumalla asiakkaiden aikaisempiin, nykyisiin ja mahdollisiin ratkaisuihin
 • selvittämällä, mitä asiakkaat haluavat meiltä ja palveluiltamme
 • miettimistehtävä
 • tarkkailutehtävä
 • ennustustehtävä

 Muistiinpanoista löytyy avainsanoja, tarjoa asiakkaalle kopio muistiinpanoista, läpinäkyvyys

Lyhyestiomaksu lähettiläsasennekäytä muutoksen kieltähuomioi asiakkaan näkökulmapyydä palautetta asiakkaalta

AVOITTEET

Tavoitteen muotoileminen

 • mitä haluat ongelman sijaan?
 • tavoitteen konkretisointi – kuvaile yksityiskohtaisesti, millaista on, kun tavoite on toteutunut
 • miten tavoite sopii omaan elämäntileeseesi? Onko se oma tavoite vai jonkun muun tavoite?
 • kerro, mitä hyötyä sinulle on tavoitteen saavuttamisesta, onko siitä hyötyä myös muille?
 • onnistumisen varmentaminen – mitä kykyjä ja taitoja tarvitaan? onko sinulla niitä? pitäisikö hankkia joitain taitoja lisää? asteikolla 1-10 , kuinka valmis olet panostamaan tähän? mikä saisi sinut ponnistelemaan vielä enemmän?
 • ensimmäinen askel/osatavoite- mitä teet ensin? mikä on ensimmäinen osatavoite?
 • kannustus – miten kannustat ja palkitset itseäsi osatavoitteen saavuttamisesta?
 • mitä ajattelet jos tavoite ei toteudu?
 • mikä auttaa parhaiten eteenpäin?

Tavoitteen suunnat

 •  ongelmasta ratkaisuun
 • poissaolosta läsnäoloon
 • loppumisesta alkamiseen
 • haitasta hyötyyn
 • suuresta pieneen – tavoite riittävän pieni, jotta se toteutuu
 • abstraktista konkreettiseen

Tavoitteen määrittelyssä ei käytetä sanoja ei, älä, lopeta
Mistä alat tietää, että tavoitteesi on alkanut toteutua?
Mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta seuraa?
Miten sen saavuttaminen vaikuttaa muihin, perheeseen, kavereihin jne?

Pohdi asteikolla 1-10 missä olet nyt. mitä on tapahtunut seuraavalla askeleella eli välitavoitteessa, jne

Avoimet kysymykset

Kysymykset

 • Mitä?
 • Milloin?
 • Mikä?
 • Miten?
 • Kuka?

Tavoitteet

 • Mitä halutaan saada aikaan? – Ei mistä halutaan eroon.
 • Minne päin halutaan mennä? – Ei mistä halutaan pois.
 • Minkä alkamista? – Ei minkä loppumista.
 • Mitä tulee ongelman tilalle? Tavoitteet realistisiksi.

Tarkentavat kysymykset

Kuuntelijan on hyvä tehdä täsmentäviä ja yhteenvetäviä kysymyksiä tarkistaakseen, että hän on todella ymmärtänyt puhujaa oikein.

 • Kerro lisää!
 • Tarkentaisitko?
 • Mitä vielä?
 • Mitä täsmälleen tarkoitit sanoessasi…?
 • Voitko vielä tarkentaa ja täsmentää?
 • Olenko oikeassa, jos tiivistän sanomasi näin…?

Toivetilaa ja tavoitetta tarkentavat kysymyksetMillaiseksi toivot tilanteen muuttuvan?Mitkä asiat tulevat olemaan eri lailla hyvässä, toimivassa tilanteessa?Millainen on tilanne silloin, kun se toimii hyvin?Mikä auttaisi sinua pääsemään tuohon tilanteeseen?Mistä huomaisit, että asiat toimivat hyvin?Mikä on mielestäsi riittävän hyvä tilanne?Mikä olisi ensimmäinen pieni askel, joka sinun kannattaisi tehdä?

Hyvin muotoiltu tavoite

 • Määritelty positiivisesti  – Mitä haluan? Kohti jotakin!
 • Ilmaistu jonkin alkamisena – jonkin päättymisen sijaan
 • Ilmaistu täsmällisesti – konkreettisenä käyttäytymisenä
 • Oleellinen ja tärkeä – asiakas itse määritellyt sen niin pitkälle kuin mahdollista
 • Mieluummin pieni kuin suuri 
 • Realistinen, saavutettava ja mahdollinen 

Asteikkokysymykset

 • Jos arvioit asteikolla 1 – 10, missä olet nyt?
 • Mikä sai sinut antamaan juuri tuon numeron?
 • Mikä on riittävän hyvä taso sinulle?
 • Miten asiat toimivat silloin kun olet siinä?
 • Mistä näkisit, että olet edennyt puoli pykälää?
 • Mikä on ensimmäinen asia, minkä voit tehdä edetäksesi puoli pykälää?

Vastaa

Vieritä ylös