Tarkkaavuus haltuun

Paula Moraine, Tarkkaavaisuus haltuun! Opike

Eksekutiiviset toiminnot (toiminnanohjauksen osatekijät) ovat aivojemme toimintoja, jotka kontrolloivat tarkkaivaisuuttamme ja käyttäytymistämme. Tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen hallinta ovat aivojen toimintaa säätelevää ja toimeenpanevaa toimintaa.

Tarkkavaisuus on yksi perustavanlaatuisista työkaluista, joita oppijalla on. Kun aikuinen ymmärtää, miten oppilas tai lapsi käyttää tarkkaavaisuuttaan, polku kohti toiominnanohjauksen hallitaan on alkanut.

Toiminnanohjauksen lista

 • tarkkaavaisuus
 • aloitekyky
 • hillitseminen
 • joustavuus
 • tehtävästä toiseen vaihtaminen
 • toiminnan suunnittelu
 • organisointikyky
 • ajan hallinta
 • muisti
 • työmuisti
 • itsearviointi
 • tunteidenhallinta
 • ongelmanratkaisu
 • tavoitteiden asettaminen
 • ajattelutaidot

Jokainen meistä käyttää toiminnanohjaustaitoja ilmaistakseen,mitä ajattelemme, mitä tunnemme ja mitä teemme suhteessa ympäröivään maailmaan. Tarkkaavaisuuden työmääritlmä on ymmärrys siitä, miten käytämme tarkkaivaisuuuttamme ajattelussamme, toiminnassamme ja suhteessa tunteisiimme. Toiminnanohjauksen kehittyminen on osa lapsen kasvua ja tietoisuuden kehitystä. Taidot kypsyvät vasta noin kolmikymppisenä.

Tarve koherenssiin, eheyteen:

Ymmärrettävyys: Ymmärtääkö oppilas, lapsi, mitä häneltä pyydetään? Mitä yleisesti tapahtuu? Kokeeko oppilas oppimisessa jonkin järjestyksen tai jopa ennakoitavuutta? Ovatko asetetut odotukset selkeät?

Merkitykselliseyys: Onko oppiminen oppilaan mielestä kiinnostavaa ja / tai merkityksellistä? Kiinnostaako oppilasta opittava asia? Pitääkö oppilas oppimiskokemusta arvokkaana tai ponnistelun arvioisena? Opetellaanko olennaisia asioita?

Hallittavuus: Uskooko oppilas, että hänellä on tarvittavat taidot, kyvyt ja tuki oppimiseen? Kokeeko oppilas oppimisympäristön hallittavana? Onko oppimisympäristö oppilaan hallittavissa? Onko oppilaalla oikeat työvälineet oppimista varten?

 1. Suhteet: millainen suhde oppilaalla muihin ihmisiin
 2. Vahvuudet ja heikkoudet: missä asioissa hyvä, mikä on helppoa, mikä vaikeaa, mitä voidaan tehdä voimaannuttamiseksi, vahvuukisen tukemiseksi: tunnista vahvuudet, tarjoa mahdollisuuksia hyödyntää vahvuuksia, rakenne onnistumisten pohjalle
 3. Omasta puolesta puhuminen ja vastuu omasta itsestä
 4. Ennakointi ja kertaus: antavat kontekstin oppilaan kokemukselle, vahvistavat päätöksentekoa, mielikuvat ovat välttämättömiä verbaalisen ja ei-verbaalisen työmuistin toiminnalle
 5. Motivaatio ja kannustimet: motivaatio on henkilökohtaista ja yksityistä, eikä siihen pääse käsiksi kuin henkilö itse – kannustimet tulevat henkilön ulkopuolelta palkintojen ja rangaistusten muodossa, – auta lasta tunnistaman omat sisäiset motivaatiotekijänsä ja henkilökohtaiset kannustimensa
 6. Analyysi ja synteesi. Kokonaisuudesta osiin ja osista kokonaisuuteen:
 7. Rytmi ja rutiini: harjoittelu ja toisto
 • aktiivinen ja passiivinen tarkkaavaisuus

Muistin apuvälineitä

 • harjoittele: puhu itsellesi, / puhu sisäisesti, /lue ja kirjoita, kuiskaa / hahmottele, kirjoita, palauta mieleen
 • kategorisoi ja luokittele
 • yhdistä aiempaan tietoon -luo mielleyhtymiä
 • visualisoi – piirrä, luonnostele, tee kaavioita
 • tee muistiinpanoja, listoja, alleviivaa
 • toista
 • sano asia toisin sanoin
 • yhdistele asioita – luo sanoista miellekarttoja
 • käytä muistikortteja
 • tee laulu
 • käytä draamaa
 • vahvuudet ja heikkoudet: tunnista ne, aloita aina ensin muistisi vahvuuksista
 • omasta puolesta puhumisesta vastuuseen itsestä: kerro muille oppimistyylistä ja tarpeistasi, pyydä tukea, hyväksy vastuu muistamisestta
 • kertaus ja ennakointi, mielikuvat: mieti asiaa etukäteen, luo mielikuvia
 • motivaatio ja kannustimet: mikä sinua motivoi
 • analyysi ja synteesi: yleiskuva kokonaisuudesta, vai jaatko sen osiin: mikä on oppilaan tapa? ajallinen jäsentäminen
 • rytmi ja rutiini, harjoittelu ja toisto: rytmi ankkuroi informaation rytmimuistiin, järjestä opiskelulle aikaa, toisto ja harjoittelu ovat tärkeitä

sisäinen järjestys

 • aakkosjärjestys
 • värikoodaus
 • jäsennys viimeisimmän käytön mukaan
 • temaattinen jäsennys
 • visuaalinen estetiikka
 • tuntemukseen, kosketukseen pohjautuva jäsennys
 • tunteisiin, emootioihin pohjautuva jäsennys
 • kokoon pohjautuva jäsennys
 • merkityksiin tai muistoihin pohjautuva
 • avaruudellisiin, spatiaalisiin suhteisiin pohjautuva jäsennys

Suunnittelukalenteri

 • vastaa aikuisen konkreettiseen rakenteeseen, mutta mikä on oppilaan sisäinen kontrolli, millainen rakenne olisi lapselle oikea

Suunnittelu

 • ajanhallinta: miten lapsi kokee kuukaudet, vuodet, vuorokauden ajan, aurinkokello, tiimalasi, sopii etenkin pienelle lapselle, aistikokemukset auttavat, luonnon suuret rytmit, apuvälineet ovat ulkoisia työkaluja, tukevat sisäistä ajantajua, koulupäivän tilanteiden muistaminen? tuleeko perustua mielikuviin, tunteisiin?

Hillitseminen ja aloitteellisuus

 • stop- ja start -nappulat

Toiminnanohjauksen kartta

 • tarkkaavaisuus-muisti-organistointi:tila-suunnittelu:aika-aloitteellisuus ja hillitseminen-joustavuus ja toiminnasta toiseen vaihtaminen-käyttäytymisen ja tunteiden hallinta – tavoitteet
 • vahvuudet, heikkoudet tavoitteet, toimintatavat

Yleinen toimintatapa opiskelulle

Ennakointi

 • mitä minun pitää tehdä tänään?
 • Mitä materiaaleja ja välineitä tarvitsen?
 • Kuinka paljon aikaa työhön kuluu?
 • Kuinka järjestän työni / työni sisällön?
 • Mitä tarvitsen huomenna tai tämän viikon aikana?

Kertaus

 • Mitä opin?
 • Miten se liittyy aiemmin oppimaani?
 • Miten voin muistaa oppimaani niin, että siitä on apua myöhemmin?
 • Mitä minun pitää toistaa, kirjoittaa uudelleen, kerrata?
 • aikataulun laatiminen työskentelylle: työskentely 10-15 minuttia – aistilepo
 • toimi ainavahvuuksiesi pohjalta
 • vain yksi muutos kerrallaan
 • sähköiset työkalut –
 • tarkkaavaisuuspäätökset
 • palauta tarkkaavaisuus liikkumalla
 • valitse tapa tukea muistiasi
 • järjestä ensin vain tärkeimmät asiat
 • käytä ennakointia ja kertausta paljon
 • käytä ulkoisia tukia niin paljon kuin voit
 • musiikki ja soittolista
 • oppiminen perustuu tasapainoon ajattelun, tunteiden ja toiminnan välillä

Kotini tai työpöytäni on sotkuinen

 • karsi tavaraa, usein yksi tuote riittää
 • hanki kivoja siivousvälineitä
 • hanki pieni työpöytä, johon ei mahdu paljon tavaraa
 • kaikelle paikka: nimeä lapulla paikat, mihin mikäkin esine ja asia kuuluu
 • tee pieniä siivousliikkeitä joka päivä
 • aistipalautetta antavia, geelimäistä
 • karvasenoloista
 • kynäkoura, joka ohjaa kynäotteen oikein
 • huomaamattomampi kuin kynähanska
 • ruokailuote, mietin millainen kynäote
 • kynähyrrä, vrt kynän naksuttelu
 • aikuiset sietävät paremmin toisiaan
 • kynätukia on erilaisia, monia
 • kynäotteita
 • pureskelupäät
 • kuluvatko kynät väärästä päästä
 • kynät pysyy ehjänä
 • pureskelu kynää keskeltä
 • silikoniputki
 • sopii nuorille, sillä se ei näy
 • kämmenpaino, lapselle tehty
 • auttaa pitämään kynäotetta tasapainossa
 • kynäpaino, kynän alaosassa,
 • ylhäällä, käsi joutuu tekemään enemmän töitä
 • aakkostyyny, alkuopetuksen opettajien suosikki
 • vireystila
 • aakkosten löytäminen aakkosjärjestyksessä
 • tuntoaisti, vähän painoa, kirjaimet
 • kehittävä, pieni

Vastaa

Vieritä ylös