Taitovalmennuksen suunnitelma varhaiskasvatuksessa

Saamme aineksia taitovalmennuksen suunnitelmaan lapsen arjen seuraamisesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä lapsen KESY-keskusteluista, toimintakykyprofiilista ja ympäristötekijöiden vaikutuksista.

Suunnitelmaan tulisi kirjata seuraavat asiat yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa.

 1. Lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 2. Lapsen haasteet ja mitä on jo kokeiltu sekä tuen tarpeet nyt
 3. Taitovalmennuksen tavoitteet: päätavoite, osatavoitteet
 4. Keinot ja kartta, miten tavoitteisiin päästään
 5. Aikataulutus, tuen arviointi, vastuuhenkilö
 6. Muut mahdolliset tiedot lapsen kehitykseen ja tukeen liittyen

Taitovalmennussuunnitelma / varhaiskasvatus, lapsen vasun yhteydessä

1. Perustiedot

 • Lapsen nimi / Syntymäaika
 • Toimipaikka
 • Huoltaja / yhteystiedot

2. Lapsen taitovalmennussuunnitelman laatiminen

 • Laatimisesta vastaava henkilö / lapsen taitovalmentaja / yhteystiedot
 • Muut taitovalmennukseen osallistuneet henkilöt
 • Muu laatimiseen osallistunut henkilöstö / asiantuntijat
 • Miten lapsen näkökulma ja mielipiteet otetaan huomioon / KESY-keskustelu
 • Miten huoltajien näkemykset otetaan huomioon ja miten yhteistyö on järjestetty / KESY-keskustelu, ICF-lomake

3. Monialainen yhteistyö

 • organisaatiot, henkilöt, yhteystiedot
 • sovitut yhteistyötavat, vastuut ja palvelut

4. Lapsen toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä

 • edellinen toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä
 • uusi toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä
 • sanalliset havainnot toimintakyvyn muutoksista

5. Taitovalmennuksen uudet tavoitteet ICF-viitekehyksessä

 • Lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä niiden huomioon ottaminen
 • Tavoitteet taitovalmennukselle: päätavoite, osatavoitteet / opeteltavien taitojen luettelo
 • toimenpiteet ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi
 • kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia
 • mahdolliset muut lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvät tarpeet, tuen tavoitteet ja muodot
 • tarkennuksia toimintavuoden aikana lapsen tarpeen mukaan

6. Laatimisessa hyödynnetyt muut mahdolliset asiakirjat ja suunnitelmat

 • KESY-keskustelu
 • toimintakyvyn arviointilomake ICF-viitekehyksessä

7. Seuranta- ja arviointiajankohdat

8. Taitovalmennussuunnitelman tallentaminen

 • lakisääteiset asiakirjat
 • muut tallennuskohteet

Vastaa

Vieritä ylös