Syiden etsiminen

Syiden etsiminen

  • Kootaan yhteen edellisissä vaiheissa saatua tietoa ja etsitään sen joukosta syitä haastavaan käyttäytymiseen
    • Arvioidaan taustalla vaikuttavien tekijöiden suhteita sekä sitä, mihin tekijöihin voidaan vaikuttaa
  • Valitaan löydetyistä syistä keskeisimmät, näihin pyritään vaikuttamaan toimintavaiheessa
  • Stressitekijöiden ja varoitusmerkkien tunnistaminen
  • Haastavan käyttäytymisen seurannan purkaminen

Vastaa

Vieritä ylös