Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen

Kuuntelemisen taito
Viittaamisen taito

Pelletaito
Tilannetajun taito

kaveritaidot

Kommunikaation haasteita

 • Kielellisen kehityksen erilaisuus
 • Aistiylikuormitus (esim. hajuvesi, vaatetuksen häiritsevä kuosi…)
 • Aistialikuormitus (esim. liikkumisen puute ja alivireys)
 • Kaikuva tai häiritsevästi valaistu ympäristö
 • Erilainen (esim. kuvallisempi) tapa ymmärtää maailmaa
 • Konkreettinen ymmärtäminen (vaikeus ymmärtää kielikuvia, ironiaa…)
 • Vaikeus ”lukea rivien välistä”
 • Vaikeudet sanattomassa kommunikaatiossa (esim. poikkeava katsekontakti)
 • Stressi (esim. lapsi tai nuori ei kuormittuneena ymmärrä lauseita)
 • Keskustelukumppani ei hallitse lapsen/nuoren kommunikaatiotapaa
 • Ryhmän ohjaaja ei kykene (samanaikaisesti) viestimään useilla menetelmillä
 • Lapselta/ nuorelta vaaditaan samoja kommunikaatiotaitoja kuin muilta
 • Lapsi tai nuori ei ymmärrä, ettei toinen tiedä automaattisesti hänen ajatuksiaan
 • Kommunikoinnin vaikeudet ryhmässä
 • Kaikupuhe (lapsi tai nuori toistaa kuulemaansa)
 • Vaikeus tunnistaa valheita
 • Vaikeus muistaa pitkiä sanallisia ohjeita
 • Jumiutuminen pohtimaan kielikuvia, joita ei ymmärrä tai jotka ovat järjen vastaisia
 • Muu, mikä:

Ratkaisuja

 • Kielen kehityksen huomioiva selkeä kieli
 • Sopiva (esim. rauhallinen tai riittävän stimuloiva) ympäristö
 • Kielikuvien (metaforien) ja monimutkaisten käsitteiden välttäminen
 • Ei oleteta, että lapsi tai nuori lukee ilmeistä, eleistä tai ”rivien väleistä”
 • Viestitään suoraan, ei esim. kysellen tai ironisesti
 • Ohjeiden pilkkominen osiin (ensin – sitten…)
 • Mallin näyttäminen (esim. ohjeistaminen)
 • Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (kuvat, viittomat, kirjoittaminen, piirtäminen, värit…)
 • Kommunikoinnin apuvälineet (kommunikointitaulut, -kansiot, aakkostaulut, merkkijärjestelmät, puhelaitteet, kirjoitusohjelmat…)
 • Selkokieliset viestit
 • Keskustelukumppani perehtyy lapselle/ nuorelle tuttuun kommunikaatiomenetelmään
 • Lapsen tasolle polvistuminen
 • Tulkki/ avustaja
 • (Sosiaaliset) kuvatarinat
 • Muu, mikä:

Vastaa

Vieritä ylös