Skenaario 2.

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 2

2. Lapsi saa palveluja mutta tapahtuu osaoptimointia

 • Tavoitteet eivät toteudu
 • 23-vuotiaana nuori on syrjäytynyt yhteiskunnasta

Kustannukset

 • Yhteensä 1,3 milj. €

Aikajana

Tapahtuma

Kustannus

Lapsi 0 – 6 v.

 • sote
 • varhaiskasvatus
 • Kotipalvelun palvelutarpeen arvio
 • Kotipalvelu 2 kk, 2 krt / vk
 • Vaka – kuvakommunikaation käyttöönotto
 • Yhteydenotto neuvolaan
 • Neuvolalääkärin vastaanotto
 • Neuvolalääkärin lähete puheterapiaan
 • Puheterapia 15 krt
 • Verkostopalaveri, neuvolan lähete esh:hon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Verkostopalaveri
 • Lääkärin lähete sopeutusvamennuskurssille
 • Haetaan kahden paikkaa isossa ryhmässä
 • Palaveri koulumuodon löytämiseksi
 • Koulupaikka erityisluokalle ala-asteella
 • 312 €
 • 1 960 €
 • 200 €
 • 98 €
 • 112 €
 • 150 €
 • 1 380 €
 • 700 €
 • 312 €
 • 1 100 €
 • 673 €
 • 178 €
 • 78 €
 • 455 €
 • 40 800 €
 • Yhteensä
  48 508 €

Lapsi 7 – 12 v.

 • sote
 • alakoulu
 • Lapsen koulutaksi
 • Yhteys pershesosiaalityöntekijään
 • Perhesosiaalityön alkuarvio
 • Perhetyötä kotiin 5 krt
 • Yhteydenotto koululääkäriin
 • Koululääkärin tapaaminen
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Lastenpsykiatrian osasto 6 vk
 • Lapsi osastolla sairaalakoulussa
 • Kolme verkostopalaveria jakson aikana
 • Yhteydenotto sosiaalityöntekijään
 • Sosiaalityöntekijän yhteydenotto kouluun
 • Vanhemmat yhteydessä erikoissairaanhoitoon
 • Laaja verkostopalaveri
 • 15 372 €
 • 154 €
 • 312 €
 • 1 457 €
 • 154 €
 • 154 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 46 680 €
 • 9 083 €
 • 2 019 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 900 €
 • Yhteensä
  77 047 €

Nuori 13 – 16 v.

 • sote
 • yläkoulu
 • Yläasteen erityisluokka
 • Paljon koulupoissaoloja
 • Nuori masentuu, eristäytyy kotiin
 • Syrjäytyy
 • 20 400 €
 • Yhteensä
  20 400 €

Kokonaiskustannukset

 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 145 955 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ
  1 275 955 €

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös