Ryhmätyöskentelyn vaiheet

 1. Kunnan ja hyvinvointialueen sopimus taitovalmennuksen käyttöönotosta
 • ryhmät
  • 1. alle kouluikäisten ryhmä
  • 2. kouluikäisten ryhmä
 • osallistujat
  • sivistyspalveluiden osallistujat
  • sote-palveluiden osallistujat
 • ryhmänohjaajan valinta
  • yksi yhteinen ryhmänohjaaja koko ryhmälle
  • sivistyksellä ja sotella omat ryhmänohjaajat, jotka toimivat yhteistyössä
 • kustannusten jakaminen

2. Ryhmänohjaajan tehtävät

 • ryhmänohjaajan tehtävät
  • aikataulun suunnittelu 12 kk:n ajalle
  • opiskelijoiden työskentelyn seuraaminen
  • ryhmäkeskusteluiden vetäminen
  • opiskelijoiden tehtävien hyväksyminen
  • ryhmän kehittämisehdotusten raportointi johdolle

3. Ryhmätyöskentelyn tavoitteet

 • osallistujan tavoite, vaihtoehdot
  • Oppimaa®Taitovalmentajan pätevyys 20 op
   • koko 5 askeleen toimintamalli haltuun
   • valmennuksen toteutus arjessa
   • päiväkoti, koulu, perhetyö, terapeutit, lastensuojelu jne.
  • ICF-viitekehys haltuun
   • toimintamallin hahmottaminen ja yhteistyö
   • ICF-lomakkeiden käyttö toimintakyvyn arvioinnissa
   • terveydenhoitajat, lääkärit, nepsy-tiimin jäsenet jne.

4. Itsenäinen verkkotyöskentely moduuli kerrallaan

 • Opiskelija tutustuu itsenäisesti moduulien materiaaleihin
 • Opiskelija toteuttaa tehtävät itsenäisesti omassa työssään

5. Tehtävien suorittaminen

 • Esseekysymyksiin vastaaminen
 • Työtoverin vertaisarviointi
 • Ryhmänohjaaja hyväksyy tehtävät
 • Tehtävien lopputulokset liitetään lapsen tai nuoren asiakirjoihin

6. Ryhmäkeskustelut moduuli kerrallaan

Vastaa

Vieritä ylös