Puhetta erilaisuudesta

Seuraavassa pohdimme, miten ammattilaiset oppivat hahmottamaan, mistä erilaisuudessa on kysymys. Puhumme neuropsykiatrisista häiriöistä, mutta mitä sillä tarkoitamme? Puhummeko sairaudesta vai ominaisuuksista? Miten keskustelemme asiakkaan kanssa?

Olen erilainen, mutta en halua tulla
määritellyksi psykiatrian kautta

Heta Pukki kutsuu itseään autismikirjolaiseksi. Hän toteaa, ettei autismikirjon ihmisiä tulisi määritellä psykiatrian kautta.  Hän esittää tärkeän kysymyksen, määritelläänkö ihmiset ihmisoikeuksien näkökulmasta vai katsotaanko, että neurokirjon ominaisuudet tulisi poistaa. 

Palveluverkon rakentamisen yhteydessä on tärkeää määritellä aihepiirin keskeiset käsitteet, jotka vaikuttavat ihmisten perusoikeuksiin.

Erilaisuuden määrittelystä

 • olen ollut erilainen koko elämäni
 • tunnistin sen 4-vuotiaana
 • en ollut kuitenkaan psykiatrisesti häiriintynyt
 • olen erilainen, mutta voin olla hyvinvoiva ja ei-psyykkisesti sairas autismikirjon ihmisenä
Heta Pukki: Erilaisuuden määrittelystä

Itse käytämme näitä termejä

Heta Pukin mukaan autismikirjon ihmiset käyttävät termejä neurokirjo ja vammaisuus.

 • neuropsykiatrinen häiriö -termi korostaa asian sairausluonnetta
 • itse käytämme termiä neurokirjo
 • vammaisuus koskettaa osaa neurokirjolaisia 
 • osa tarvitsee vain vähäisiä mukautuksia, ei vammaispalveluja
Heta Pukki

Määrittelyistä

Neuropsykiatria on oppi niistä psyykkisistä häiriöistä, joita aivojen vaurio tai poikkeava toiminta aiheuttavat mieleen, kognitioon, emootioihin ja käyttäytymiseen

Kliinisenä alana se ei ole jäsentynyt diagnoosiryhmien mukaan – ei ole olemassa puhtaasti neuropsykiatrisia sairauksia – vaan pikemminkin kyseessä on lähestymistapa, joka painottaa neurobiologisia tekijöitä kuten hermoverkkojen toimintahäiriöitä psykiatristen oireiden taustalla. 

Mitä on neuropsykiatria?

Lähde: Risto Vatajan artikkeli Mitä neuropsykiaria on? teoksessa Kliininen neuropsykiatria, 2021, toim. Kati Juva, Christer Hublin, Hely Kalska, Jyrki Korkeila, Markku Sainio, Pekka Tani, Risto Vataja 

Neuropsykologia on käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. 

Kyseessä on tieteiden välinen alue, jolla on liittymäkohtia mm. neurologiaan, neurofysiologiaan, psykologiaan, neuroanatomiaan, fonetiikkaan, lingvistiikkaan ja psykiatriaan. Siinä voidaan erottaa mm. kokeellinen neuropsykologia ja kliininen (käytännön) neuropsykologia. Tämän erikoisalueita ovat vielä mm. kliininen kehitysneuropsykologia, lastenneuropsykologia ja geriatrinen neuropsykologia.

Mitä on neuropsykologia?

Lähde: Kanninen, Hämälä, Palomäki. Neuropsykologian käsitteet, Helsinki 1997

Miten neurotyypillinen voi ymmärtää
erilaisuuden kokemuksen?

Leo Viskari

Neurokirjon kokemuksen ymmärtäminen

 • inhimillisiä asioita mutta kokemuksen intensiteetti on erilainen
 • on hyvä tiedostaa, ymmärtääkö asioita tietoperustaisesti vai kokemusperutaisesti

Olen opetellut uuden kielen, mutta se ei ole äidinkieli

Leo Viskarille on kerrottu usein, ettei hän vaikuta erilaiselta. On vain kehuttu, että hän on oikein mukava. Mutta se ei ole ollut omaa sisintä, mistä häntä on kehuttu. Hän on vain tarkkaillut neurotyypillisten ihmisten toimintaa ja opetellut heidän kielensä. Mutta mitä on sitten se oma tapa olla?

Leo Viskari

Oma tapa olla

 • vaikea kertoa, mitä on oma tapa olla
 • pandemian aikana elämä ollut järjestyksessä 
 • kun pitää olla kuin muut, tunnen olevani heikko
 • siksi olen opetellut neurotyypillisten kielen

Oman itsen peittäminen on kuormittavaa

Leo Viskari

Oman itsen peittäminen

 • harjoittelen tarkkaan vuorovaikutusta
 • aiheuttaa masennusta, ahdistuneisuutta
 • pienet asiat voivat auttaa
 • ymmärrys on edellytys yhteiskuntaan sopeutumiselle

Pohdittavaa vuorovaikutustaitojen opettamisesta ja oppimisesta

Leo Viskari

Miten toimimme muiden ihmisten seurassa?

 • vuorovaikutustaitojen oppiminen  on tarpeellista, mutta sen ei tulisi johtaa oman itsen peittämiseen

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös