Mahdolliset kustannussäästöt

Tutustu skenaarioihin

Mia Tikkakosken opinnäytetyössä on jokaiseen asiakaspalvelupolkuskenaarioon merkitty ne kustannukset, jotka kohdentuvat nepsy lapsen- tai -nuoren saamaan palveluun tai tukeen. Jokaisen skenaarion loppuun on laskettu kunkin asiakaspalvelupolun kokonaiskustannus.

Tutustu tarkemmin asiakaspalvelupolkuskenaarioihin oppitunnin materiaaleissa.

Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaario

Asiakaspalvelupolkuskenaario 4

Lähtötilanne

 • lapsi syntyy terveenä
 • päiväkodissa raivokohtauksia
 • varhaiskasvatuksessa ja neuvolassa keskustellaan kodin kasvatuksesta
 • neuvolan lääkäri ei näe hoidon tarvetta
 • kouluterveys jää seuraamaan
 • kustannukset vähäisiä

Arki kotona kaaosta,
vanhemmat uupuvat

Vanhemmat uupuvat, kulut kasvavat

 • koulun lastensuojeluilmoitus
 • lastensuojelu ja perheneuvola tarjoavat perhetyötä, ei vaikutusta
 • arki kotona kaaosta
 • lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle
 • kustannukset 37 242 €

Lastensuojelun kulut yli 250 000 €

Lastensuojelun sijoitus 362 € / vrk

 • laitoksesta ei apua lapsen haasteisiin
 • paluu kotiin, kierre jatkuu
 • uusi sijoitus
 • neuropsykologiset tutkimukset
 • apu tulee liian myöhään
 • kustannukset 255 560 €

Syrjäytyneen nuoren koko elinkaaren
kustannukset 1,8 miljoonaa euroa

23-vuotiaana vankilassa, kulut 1,8 miljoonaa euroa

 • päihde- ja rikoskierre
 • päihdeongelma estää mielenterveyspalvelut
 • ehdoton vankeustuomio
 • järjestelmä syrjäyttänyt nuoren
 • koko elinkaaren kustannukset 1 857 377 €

Vaihtoehtoinen palvelupolku

Asiakaspalvelupolkuskenaario 5

Sama lähtötilanne, mutta toimitaan oikein

 • tuen tarve tunnistetaan varhain
 • tukitoimet ja palvelut käynnistetään heti
 • aikuisilla erityisosaamista
 • tehdään verkostomaista yhteistyötä
 • yhteisesti sovitut toimintatavat jalkautetaan verkostopalavereista päiväkotiin ja kotiympäristöön
 • lapsi saa kuntoutusta ja diagnoosin
 • erikoissairaanhoidossa vain tutkimukset ja lääkehoito
 • koulussa kaksi nepsy-eritysopettajaa, yksilöllinen tuki
 • murrosiän haasteisiin tarvitaan moniammatillista apua
 • apu paikallisesti ja kolmannen sektorin vertaistuki
 • tuen tarpeita ratkotaan heti kun niitä ilmenee

Kustannukset yhteensä
15 245 €

 • 23-vuotiaana nuori on valmistunut
 • työllistynyt ammattiin
 • asuu itsenäisesti

Syrjäytyykö nuori vai
syrjäyttääkö palvelujärjestelmä?

Meillä ei ole varaa hukata rahaa!

 • yhden syrjäytymisen kustannus noin miljoona euroa
 • syrjäytämme tekemällä asioita liian hitaasti
 • matalan tason toimenpiteillä voidaan saada paljon aikaan
 • ei tarvitsisi leikata, jos toimittaisiin oikein

Tuloksista

 • Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupoluissa (polut 1–3) edullisimman ja kalleimman palvelupolun kokonaiskustannusten erotus on noin 1,23 miljoonaa euroa. 
 • Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupoluissa (polut 4 ja 5) erotus on noin 1,84 milj. euroa.

Asiakaspalvelupolkuskenaariolaskelmien valossa kansantaloudellinen kustannussäästö edullisimman palvelupolkuskenaarion ja kalleimman skenaarion välillä on siten noin 123–184 miljardia euroa, kun huomioidaan, että neuropsykiatrisia oireita ja piirteitä on arvioitu esiintyvän noin 100 000:lla alle 18-vuotiaalla henkilöllä. Kustannussäästö on hyvin merkittävä ja korostaa sisote-palveluiden, tukien ja hoitojen kehittämisen on tärkeyttä kansantalouden näkökulmasta.

Opinnäytetyön palvelupolkuskenaariot ja kustannuslaskenta on pohja kustannustehokkuuden ja nepsy-palveluiden vaikuttavuuden arvioinnille. Palveluiden ja tukien kustannukset antavat ainoastaan tietoa niiden kustannuksista, mutta ei toimenpiteiden onnistumisesta. Tämän vuoksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miten tuotetut palvelut ja tuet näyttäytyvät toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisessa niin organisaation kuin asiakkaan näkökulmasta. Tähän tarvitaan vaikuttavuuden arviointia.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös