Nuoren tilannekuva yläkoulussa

SYKE – Syventävä keskustelu

Kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa keskustellaan nuoren kanssa

Mikä se on? SYKE sisältää nuoren arkeen liittyviä kuvakortteja, sanakortteja ja alustan. Sijoittamalla kortteja kolmiosaiselle alustalle nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla.

Mihin se perustuu? Teoreettisesti SYKE perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemiseen. Kortit tukevat nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta. Ne tuovat kohtaamiseen mukavaa tunnelmaa ja toiminnallisuutta.

SYKE – Syventävä keskustelu 

 • kuvitusmaailma nuorille
 • auttaa sanoittamaan vaikeitakin asioita
 • käyttökoulutusta tarjolla
 • vanhemmat tyytyväisiä
 • kodin ja päiväkodin ja koulun yhteistyön väline

Kuka voi käyttää? SYKE:ttä voi käyttää esimerkiksi opettaja, ohjaaja, psykologi, terapeutti, sosiaalityöntekijä, kuraattori, terveydenhoitaja tai huoltaja. Käyttäjä soveltaa materiaalia keskustelun tarpeen ja oman ammatillisen kehyksensä puit- teissa siten, että nuorelle tärkeät aiheet tulevat arvostavasti ja luottamuksella kohdatuiksi.

Mitä kannattaa huomioida? Aluksi on tärkeä kertoa osallistujille Sykkeen idea, tapaamisen aihe ja tietosuoja. Nuori voi käsitellä korttien kanssa asioitaan hyvinkin henkilökohtaisesti tai pitäytyä yleisellä tasolla. Hän voi tulkita kortteja omista lähtökohdistaan, esimerkiksi sanan kulttuuri voi mieltää joko kulttuuriseen taustaan tai kulttuurin harrastamiseen liittyväksi. Tapaamisessa on hyvä puhua tilannekeskeisesti arjen haasteista ja iloista sen sijaan, että puhuisi muodossa ”sinun haasteesi ja ilosi”. Keskustelussa käsitellään iloja ja onnistumisia yhtä lailla kuin etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin ja asetetaan konkreetteja tavoitteita. Lopuksi tärkeät asiat dokumentoidaan kirjoittamalla ja/tai valokuvaamalla.

Mikäli tilanteessa ilmenee tuen tarpeita tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, aikuinen tarjoaa tukea tai ohjaa nuoren välittömästi tuen piiriin.

Esimerkki korttien käytöstä nuoren hyvinvointia tukevassa keskustelussa:

 1. Pyydä nuorta sijoittamaan itselleen merkityksellisiä kuvakortteja alustalle, jossa on hymynaama, perusnaama ja surunaama. Hän laittaa vasempaan reunaan hyvin sujuvia, iloa ja voimia tuovia asioita, keskelle tavanomaisia asioita, oikeaan niitä, jotka vievät voimia, stressaavat tai eivät suju.
 2. Pyydä nuorta sijoittamaan tunnepisaroita niihin liittyvien kuvakorttien viereen. Keskustelkaa näistä tilanteista, onnistumisista, selviytymiskeinoista ja ratkaisuista.
 3. Voitte syventää keskustelua huolipilvien ja lisäkorttien avulla. Nuori valitsee itselleen tärkeimmät kortit, kaikkia ei kan- nata käyttää. Lisäkortteja löytyy teemoista Minä, Minä ja muut sekä Harrastukset.
 4. Keskustelun lopuksi voit kannustaa ja vahvistaa nuoren ajatuksia tähtikorteilla. Sydänkorteilla voitte molemmat merkitä ilahduttavia asioita tai voit osoittaa myötätuntoa.
 5. Sopikaa yhdessä, mitä asiaa lähdetään seuraavaksi viemään eteenpäin tai mikä asia otetaan tavoitteeksi. Tämä kirjataan muistiin esimerkiksi post-it lapulle, minkä jälkeen alustalle syntyneestä “korttikollaasista” otetaan kuva dokumentointia varten. Keskustelua voidaan jatkaa uudella tapaamiskerralla.
 6. SYKE- kortteja voi käyttää yhdessä muiden ko. aiheisiin liittyvien korttien kanssa. Esim. KESY – Keskustelu Symbolein -kortit sisältävät mm. oppimiseen ja oppiaineisiin liittyviä kuvia. Lisäalustoja voi tehdä itse tai printata Valterin tai Van- hempainliiton www-sivuilta teemoista Minä sekä Minä ja muut. Minä-ryhmän kortteja kannattaa laittaa Minä-alustalle ja Minä ja muut -kortteja ko. alustalle.

Antoisia keskusteluhetkiä!

Kysymysmalleja – TAPPI – malli

Tarkentavat kysymykset

 • Mikä voisi auttaa?
 • Mikä on auttanut tähän asti?
 • Mitä teit, kun sujui paremmin?
 • Mitä neuvoisit parhaalle ystävällesi?

Voimavarakysymyksiä
Tavoitekysymyksiä
Tavoite ihmekysymyksellä
Tavoite asteikon avulla
Tavoite vertauksen avulla

Muutoskeinojen löytäminen

Keinot poikkeuksista
Kenot suunnitelmista
Keinot eri tavalla tekemisestä
keinot selviytymisestä

Tunnustelut

Selventävät tunnustelut – Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat? Voitko selittää uudelleen? Kerrotko lisää?

Motivoivia kysymyksiä 

Tekemistä koskeva kysymys, 
lopputulosta koskeva kysymys
Hyötyä koskeva kysymys
Uhkaa koskeva kysymys
Pakkoa koskeva kysymys

Vastaa

Vieritä ylös