Neuropsykiatristen kehityshäiriöiden hoito- ja palveluketju (ammattilaiset)

TUNNISTAMINEN -AMMATTILAINEN

Tunnistaminen ja alkukartoitus

 • Kysy asiakkaan motiivi, mitä toivoo ADHD selvittelyiltä? 
 • Lieväoireisia, vähän toimintakykyä haittaavia tai akuuttia päihderiippuvaista ei ohjata tutkimustarpeen arvioon
 • Somaattiset tekijät huomioidaan, muut oireet alkukartoitetaan haastattelua, sairaskertomustietoja tai Nepsy-fraasia apuna käyttäen
 • Hyödynnä Terapianavigaattoria muiden oireiden kartoittamiseksi
 • Jos epäilyä oireilusta edelleen on, tee lopuksi lyhyt ASRS -kysely
 • Tunnistamisvaiheessa konsultoi tarvittaessa lääkäriä, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaista hoidon tarpeesta tai ohjaa tutkimustarpeen arvioon mtp -ensilinjaan
 • Arvioi myös Sosiaaliohjauksen tuen tarve, ota lapset puheeksi
 • Elämätilanne ja taloudellisissa kysymyksissä hyödynnä yksikkösi tai OmaKS.fi sosiaaliohjausta. Etuusasioissa voit konsultoida Kelan viranomaislinjaa.

HAASTATTELU TERAPIANAVIGAATTORISTA?? HUS

Tutkimustarpeen arvio

Palveluihin ei tarvita lähetteitä, tiimit arvioivat itse kenelle ammattilaiselle asiakas kuuluu ja onko syytä aloittaa tutkiminen. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia kannattaa kysyä mukaan lääkärien ja moniammatillisten tiimien vastaanotoille arvioimaan yhdessä hoidon tarvetta.  

 • Tutkimustarpeen arviossa mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen arvioi ensin kaksisuuntaisen mielialahäiriön, masennuksen, unihäiriön, epävakauden, traumaoireilun ja päihteet/riippuvuudet Erotusdiagnostiikka ADHD (kaypahoito.fi).
 • Tavoitteena on selvittää milloin oireet alkaneet, mitä ne ovat, johtuuko ADHD-tyyppinen oireilu muista tekijöistä ja ilmeneekö muuta oirekuvaa, joka on hoidettava ensin? 
 • ADHD kartoituksessa täytetään pitkä ASRS- kysely (terveysportti.fi), ellei sitä ole jo tehty. Positiivinen tulos ei tarkoita diagnoosia. Käy läpi kyselyiden tulokset yksityiskohtaisesti ja kirjaa sairaskertomukseen. Lopullisen erotusdiagnostisen arvion tekee psykiatri tai erikoislääkäri.
 • Muut neuropsykiatriset häiriö epäilyt (laaja-alaiset kehityshäiriöt esim. Asperger, Autismikirjon häiriöt ja Tourette) ohjataan mtp-ensilinjan kautta lähipalvelujen psykologien alkututkimuksiin sekä lähetetään tarvittaessa keskitettyihin palveluihin.

Muut mittarit

Vaatii tunnistautumisen

Lisätietoa 

TUTKIMUKSET

Koulutuksen saanut ammattilainen tekee DIVA -haastattelun. Läheisen haastattelu tehdään vastaanotolla tai etänä. Kartoita ADHD (kaypahoito.fi) oireilun haitta-aste eri ympäristöissä; vapaa-ajalla, opinnoissa ja työelämässä sekä onko oireilua ollut eri ihmisten kanssa. Oireiden on täytynyt esiintyä ennen kouluikää tai alakouluiässä noin 5–12-vuotiaana. Toimintakykyä haittaavaa oireilua on täytynyt kestää yli 6kk:tta, mutta käytännössä läpi elämän. Lisätietoa voit kerätä elämänkaari (mielenterveystalo.fi) -haastattelulla

Kirjaa tulokset jäsennellysti, esimerkein ja pisteyttäen sairaskertomukseen. Jos DIVA -pisterajat ylittyvät tai ovat lähellä täyttyä sekä muut selittävät tekijät ovat arvioitu, ohjataan asiakas psykiatrin arvioon. Kaikista aktiivisuuden- ja tarkkaamattomuuden esiintymismuodoista käytetään diagnoosinumeroa F90.0.

Laboratoriokokeet 

Päihteiden käyttö ei saa olla liiallista, tarvittaessa lääkäri arvioi tutkimuksen oikea-aikaisuuden. Jos laboratoriokokeita ei ole otettu 12kk aikana, sairaanhoitaja tai lääkäri määrää ne uudelleen. Mittaa myös verenpaine ja pulssi.

 • Ekg, B-PVK, P-Gluk, P-ALAT, P-GT, S-TSH, S-T4V, P-Krea, S-CDT, huumeseula. (Huom. suuntaa antava laboratoriokoe lista)

Muut mittarit

Vaatii kirjautumisen;

HOITO JA KUNTOUTUS

Psykiatri tai erikoislääkäri arvioi diagnoosin saaneen kanssa ADHD:n lääkehoidon tarpeen. Lääkevaikutuksia, verenpainetta ja sykettä seurataan lääkehoidon aikana. Hoidon vastetta arvioitaessa nimetään tavoitteet ja 2–3 kohdeoiretta, joiden kehittymistä seurataan. Esimerkiksi levottomuuden ja unohtelun väheneminen. TARKKAAVUUS-YLIAKTIIVISUUS-OIRELISTA (terveysportti.fi)

Muita tuki-, hoito– ja kuntoutusmuotoja voivat olla tiedonanto ja ohjaus (psykoedukaatio), elämäntapaohjaus, neuropsykiatrinen valmennus, toimintaterapia, ryhmämuotoinen psykoterapia, vertaisryhmät sekä neuropsykologisen kuntoutuksen (kela.fi) vaihtoehdot. Lääkäri arvioi ADHD nettiterapian soveltuvuuden ja lähetteen tarpeen. Kaikki eivät tarvitse rutiininomaisesti eri hoitomuotoja, vaan tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Hyödynnä hoidossa arkea tukevia materiaaleja ja työkaluja (DigiNepsy). Avoimia matalan kynnyksen ryhmiä kannattaa kokeilla yksilöhoidon lisäksi ADHD-ryhmänohjauksen materiaali | (innokyla.fi). Monioireilevat, vaikeat ja neuropsykologin tutkimusta tarvitsevat ohjataan lääkärin arvion perusteella keskitettyihin palveluihin (psykiatrian palvelut) tai erilliseen hoitoyksikköön.

Lisätietoa 

Vaatii tunnistautumisen

Vastaa

Vieritä ylös