Neuropsykiatrisen häiriön arvioimisesta

Tällä oppitunnilla Anita Puustjärvi esittelee näkökulmia neuropsykiatrisen häiriön arvioimiseen. Hän kertoo, miten lapsen oireisiin tulisi suhtautua ensivaiheessa ja erityisesti ennen esikoulua, tutkimuksien ja diagnoosin merkityksestä sekä laaja-alaisesta tilannekartoituksesta.  Oppituntiin sisältyy tekstiä, kaavioita ja 5 videota.

 • Oireiden ilmeneminen 2:21
 • Kun huoli herää 3:02
 • Koulunkäyntikyky 1:51
 • Diagnoosin merkityksestä 2:33
 • Laaja-alainen tilannekartoitus 4:51

Videoiden kokonaiskesto 14:28

Nepsy-oireiden ilmeneminen

Anita Puustjärvi: Oireiden ilmeneminen varhaiskasvatuksessa

Oireista ja havainnoista

 • oireet ilmenevät usein siten, että lapsi ei toimi odotusten mukaisesti tai tarvitsee tavanomaista enemmän aikuisen apua tai ohjausta – > seuraa ongelmalliseksi koettu käytös
 • havainnot lapsen toimintakyvystä voivat olla erilaisia – kertoo lapsen toimintakyvyn vaihtelusta ja ympäristön vaikutuksesta, mikä on tärkeää tietoa
 • tukitoimet (esim. kuvat, strukturointi jne.) kannattaa aloittaa mahdollisimman pian
 • yhteistyö neuvolan ja kodin kanssa on tärkeää
 • puheeksiotto vanhempien kanssa
 • kunnioittava kohtaaminen

Kun huoli herää

Anita Puustjärvi: Kun huoli herää

Haasteet eskarissa

Eskarivaiheessa joudutaan arvioimaan lapsen koulunkäyntikykyä. Miten lapsi pärjää eskarissa? Miten pärjääminen näyttäisi sujuvan kouluun siirtymisen jälkeen? Millaisia tukitoimia lapsi tulee tarvitsemaan?

Anita Puustjärvi: Koulunkäyntikyvyn takana monta tekijää

Diagnoosin merkityksestä

Anita Puustjärvi: Tuki voidaan käynnistää ilman diagnoosia.

Laaja-alainen tilannekartoitus

 • oireet, kehitys, vahvuudet, toimintakyky eri ympäristöissä
 • elämäntilanne
 • vanhemmuus ja kasvatukselliset menetelmät
 • päiväkodin/koulun tukitoimet ja ryhmän tilanne
 • aiemmat tutkimukset ja hoidot
 • tarvittavat erotusdiagnostiset tutkimukset; somaattiset ja muut, esim. puheterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin tutkimus
 • kyselylomakkeet
 • koti-. päiväkoti- ja koulukäynti
 • hyötyä moniammatillisesta tiimistä
Anita Puustjärvi: Laaja-alainen tilannekartoitus

Pohdittavaa

Onko viivettä kielen ja puheen kehityksessä?

 • kun viivettä ilmenee jollain kehityksen alueella, on arvioitava kokonaistilanne
 • minne muualle taitoviive heijastuu?
 • onko muillakin taitoalueilla jotain tuettavaa tai kehityksellistä ongelmaa?
 • esimerkiksi kielen kehityksen viive voi heijastua tunnetaitojen kehitykseen, sosiaalisiin taitoihin tai vaikka leikkitaitojen kehitykseen
 • puheterapia on kielen kehityksen viiveessä ensisijainen hoitomuoto, mutta lapsi voi tarvita tukea myös leikkitaidoissa ja sosiaalisiin tilanteissa
 • näillä lapsilla on usein hankaluuksia ihmissuhteissa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Oireen takana voi olla monia tekijöitä

  • alle kouluikäisillä oireet voivat olla tyypillisiä tai epätyypillisiä
  • oireet saatetaan havaita jo ennen kouluikää, mutta tyypillisin/tutuin ilmiasu voi liittyä tietyn ikävaiheen oirekuvaan
  • pienen lapsen oireet ovat epätarkkoja
  • haitta ilmenee toisinaan vasta vaatimustason kasvaessa
  • oireita arvioitaessa on tunnettava normaaliin kasvuun ja kehitykseen liittyvät ilmiöt ja otettava huomioon olosuhteet sekä tilanne/konteksti
  • oireet jatkuvat usein enemmän tai vähemmän toimintakykyä haittaavina koko eliniän, mutta vähenevät eri tavoin eri ikävaiheissa

  Tukitoimet tulee kuitenkin käynnistää heti

  • lapsen tukitoimet tulee käynnistää kuitenkin heti, kun pulmia ilmenee
  • laaja-alainen selvitys diagnoosin saamiseksi vie aikaa, siksi arjen tuen käynnistäminen mahdollisi

   Samanaikaisista oireista

   • kullakin neuropsykiatrisella häiriöllä on omat erityispiirteensä, mutta samoja oireita voi olla myös muissa häiriöissä
   • voi olla myös useampi häiriö samanaikaisesti
   • häiriö ei suojaa muilta häiriöiltä, eikä mikään muu häiriö suojaa näiltä nepsy-häiriöiltä
   • lapsella voi olla useampia diagnooseja yhtä aikaa
   • diagnoosit voivat tarkentua ajan myötä
   • oireet voivat muuttua iän myötä, joten kyse ei ole ollut väärästä diagnoosista aiemmin
    • vaikeudet voivat altistaa muille häiriöille
    • kun lapsi saa paljon negatiivista palautetta, epäonnistumisia, tms. voi seurata masennusta tai käytösoireet lisääntyvät
    • itsetunto heikentyy, masennuksen oireita tai provosoituu käytösoireet
    • pidemmällä aikavälillä lisääntyy päihdeongelman mahdollisuus

    Keskustelu

    Vastaa

    Vieritä ylös