Neuropsykiatrisen häiriön arvioimisesta

Oireista ja havainnoista

 • oireet ilmenevät usein siten, että lapsi ei toimi odotusten mukaisesti tai tarvitsee tavanomaista enemmän aikuisen apua tai ohjausta – > seuraa ongelmalliseksi koettu käytös
 • havainnot lapsen toimintakyvystä voivat olla erilaisia – kertoo lapsen toimintakyvyn vaihtelusta ja ympäristön vaikutuksesta, mikä on tärkeää tietoa
 • tukitoimet (esim. kuvat, strukturointi jne.) kannattaa aloittaa mahdollisimman pian
 • yhteistyö neuvolan ja kodin kanssa on tärkeää
 • puheeksiotto vanhempien kanssa
 • kunnioittava kohtaaminen

Kun huoli herää

Anita Puustjärvi

Haasteet eskarissa

Eskarivaiheessa joudutaan arvioimaan lapsen koulunkäyntikykyä. Miten lapsi pärjää eskarissa? Miten pärjääminen näyttäisi sujuvan kouluun siirtymisen jälkeen? Millaisia tukitoimia lapsi tulee tarvitsemaan?

Anita Puustjärvi

Diagnoosin merkityksestä

Anita Puustjärvi

Laaja-alainen tilannekartoitus

 • oireet, kehitys, vahvuudet, toimintakyky eri ympäristöissäelämäntilanne
 • vanhemmuus ja kasvatukselliset menetelmät
 • päiväkodin/koulun tukitoimet ja ryhmän tilanne
 • aiemmat tutkimukset ja hoidot
 • tarvittavat erotusdiagnostiset tutkimukset; somaattiset ja muut, esim. puheterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin tutkimus
 • kyselylomakkeetkoti-. päiväkoti- ja koulukäynti
 • hyötyä moniammatillisesta tiimistä
Anita Puustjärvi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös