Nepsy-ohjaaminen perheessä

Vaikutus näkyy ja tuntuu monilla elämänalueilla

Anita Puustjärvi

Arvioitava, missä kaikessa lapsi tukea tarvitsee

 • ydinoireet ovat diagnoosin perusta, mutta ne vaikuttavat monin tavoin arjen toimintaan
 • vaikutus heijastuu oppimiseen, taitojen hyödyntämiseen,
 • vahvuudet voivat jäädä oireiden taakse
 • oireet vaikuttavat ihmissuhteisiin lähipiirissä, varhaiskasvatuksessa, koulussa, harrastuksissa
 • käyttäytyminen on usein erilaista, sillä tarvitsee paljon harjoitusta oppiakseen uusia taitoja
 • oireet heijastuvat myös arjen hallinttan, kuten pukeutumiseen, hygienian, läksyihin ym.
 • toiminnanohjaus ja ikätasoinen toimintakyky nostaa häiriöt herkästi esiin
 • nepsy-oireet altistavat myös muille psykiatrisille häiriöille, kuten masennukselle
 • lasten kohdalla suurin haaste tukitoimien suunnittelussa on arvioida, missä kaikessa lapsi tukea tarvitsee, tärkeää ottaa huomioon tuen tarve eri elämän osa-alueilla

Nuorilla ja aikuisilla oireilu voi peittyä

 • aikuisilla diagnostinen haaste, oireilu voi jäädä muiden toissijaisten oireiden alle
 • esimerkiksi nepsy-oireilu voi jäädä masennusoireiden vuoksi huomaamatta
 • oireilu voi altistaa myös päihteiden käyttöön, mikä vaikeuttaa nepsy-oireiden tunnistamista ja hoitoa

Vaikutus perheeseen

 • vaikuttaa koko perheeseen, lähellä oleviin aikuisiin
 • oireet usein houkuttavat aikuisia toimimaan tavalla, joka ei auta lasta
 • kieltämään, nalkuttamaan, huomioimaan epäonnistumiset,
 • kun lapsi tarvitsisi tukea, pitäisi huomata hyvä
 • lapset voivat olla rasittavia, kuormittavat ympäristöä
 • tarvitsevat enemmän tukea ja toistoja,
 • kun aikuisilla on väsymystä, lapset reagoivat
 • silloin tarvitaan positiivista jaksamista, selkää ei voi kääntää
 • lapsista tulee negatiivista palautetta monelta suunnalta
 • kuormittavaa perheelle
 • suvussa voi olla eriäviä näkemyksiä, sukulaiset eivät ehkä ymmärrä
 • toiveet ei välttämättä toteudu
 • huoli voi olla suuri
 • miten lapsi pärjää tulevaisuudessa
 • huolet tulisi tulla kuulluksi

Perheen käytännön järjestelyt

 • vastaanotot yleensä virka-aikaan,työasioiden järjestelyjä
 • heijastuu jaksamiseen ja talouteen
 • stressi lisääntyy
 • riidat, alkoholi, yksi ongelma lisää
 • vanhemmilla erimielisyyksiä
 • lapset reagoivat ristiriitoihin
 • syntyy negatiivinen kehä

Negatiivinen kierre kasvaa

 • vakassa ja koulussa huomio kiinnittyy käyttäytymiseen
 • aikuiset väsyvät, lasten oireilu lisääntyy, kun aikuiset eivät hallitse tilannetta
 • tunnistaminen tärkeää, jos aikuinen provosoi lapsen käyttäytymistävaikea purkaa tilannetta yksin
 • miten toimia, mihin puuttua, mihin ei, lapsi kasvaa ohi
 • kasvatuksellinen haaste, kun saadsaan toimimaan joku juttu, lapsi kasvaa ohi
 • esim. tic-oireisiin ei tarvitse puuttua, kiroilu, onko aina tic?
 • milloin puuttua, tarvitaan ohjausta, mikä on suotavaa, mitä on toivottu käytös
 • tarvitaan tukea myös normaaliin kehitykseen

Kun perheessä on useilla nepsy-oireilua

 • miten riittävä tuki aikuisten omiin oireisiin
 • miten aikuiset saavat riittävän tuen
 • hoitoketjut eivät toimi kaikkialla
 • kun sekä lapsella että vanhemmalla on oireita, kun vanhempi saa apu, se vaikuttaa myönteisesti myös lapseen
 • arjen struktuuri paranee
 • koordinoitu, järkevä kokonaisuus koko perheelle

Vastaa

Vieritä ylös