Nepsy-häiriöiden vaikutus eri elämänalueilla

Neuropsykiatrisen häiriön vaikutus
näkyy ja tuntuu monilla elämänalueilla.

Anita Puustjärvi

Yksi oire, monta mahdollista syytä

Anita Puustjärvi

Lapsen oireilu on kuormittavaa ja
lisää vanhempien kokemaa stressiä

 • oireet vaikuttavat mm. arjen sujuvuuteen, usein myös lapsen tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan
 • avun ja ohjauksen tarve suurempaa ja jatkuu pitempään kuin muilla lapsilla
 • lapsesta tulee negatiivista palautetta ulkopuolisilta
Anita Puustjärvi

Huoli ja pelko

 • huoli ja pelko lapsen tulevaisuudesta sekä perheen jaksamisesta
 • tutkimuksiin ja hoitoon liittyvät käynnit tapahtuvat virka-aikaan ja vaativat järjestelyjä
 • stressi voi hankaloittaa edelleen perheen kokonaistilannetta

Kasvatuksellinen haaste

 • kasvatuksellinen haaste: mihin puuttua, mihin jättää puuttumatta?
 • tuki voi kääntyä karhunpalvelukseksi, jos se estää tarvittavien taitojen opettamista ja oppimista
 • on tavallista, että perheessä on  useammalla neuropsykiatrisia häiriöitä
 • miten eri perheenjäsenten tukimuodot / hoidot koordinoidaan kokonaisuudeksi`?
 • sisarusten huomioiminen?
Anita Puustjärvi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös