NäytönPaikka-verkkopalvelu

Nuoren taitovalmennuksen suunnitelma

Nuoren taitovalmennuksen suunnitelmassa tulisi ensin hahmottaa nuoren elämäntilannetta. Tarvitaan keskustelua, miten haasteet ilmenevät nuoren arjessa. Mitä taitoja nuoren tulisi ottaa haltuun? Juttele nuoren kanssa ja pyydä häntä kuvailemaan tilanteita vastaamalla kysymyksiin.

Kuvaile toivottua asiantilaa

 • Mitä tulisi tapahtua, tilanne muuttuisi?
 • Mitä tulee tilalle, kun ongelma on poistunut?
 • Tehdään siitä sarjakuva. Mitä siinä tapahtuisi?
 • Jos kuvaisit tämän ongelman videolle, mitä videolla näkyisi ja kuuluisi?
 • Miltä video näyttäisi, kun ongelma on poistunut?

Mitä taitoja toivottu asiantila edellyttäisi?

 • Tunnistatko itse taitoja tarvittaisiin haasteisiin, jotka nousivat esiin SYKE-keskustelussa?
 • Löytyykö työkalupakista harjoituksia taidon oppimiseen?
 • Mitä kirjaamme taitovalmennuksen suunnitelmaan?

Mistä kannattaa aloittaa?

Ulla Käppi

Työkaluja taitojen harjoitteluun

 • ennakointitaito
 • suunnitelmat muutosten varalle
 • oman päivän ennakointi, oman viikon ennakointi
 • kuormitus, aistitaidot, purku, tunnistaminen ja purku
 • haasteiden ymmärtäminen, diagnoosin ymmärtäminen, mitä ominaisuuksia se tuo
 • mitä voidaan tehdä, esim. pilkkominen

Rakentakaa onnistumisen portaat jokaiselle taidolle

Asetetaan portaille onnistumisen kriteerit

 • Mistä huomaat muutoksen toisella portaalla?
 • Mistä muut huomaavat muutoksen?
 • Mitä tulee tehdä, että pääset kolmannelle portaalle?
 • Mistä huomaat, että olet oppinut taidon?
 • Mistä muut huomaavat, että olet oppinut taidon?

Kirjatkaa suunnitelmaan

 • Opeteltavat taidot harjoittelujärjestyksessä
 • Harjoituksia ja keinoja, jotka löytyvät seuraavista moduuleista
 • Taidoille onnistumisen portaat
 • Määritelkää, mistä tunnistamme, että taito on hallussa
 • Keille kerrotaan? Miten kannustetaan? Miten juhlistetaan?
 • Aikataulu
 • Vastuuhenkilö

Suunnitelma voi olla digitaalinen tai fyysinen

NäytönPaikka on hyvä väline nimenomaan nuoren elämäntilanteen kartoitukseen.

Mitä tavoittelemme taitojen oppimisella?

Palvelun työkalut

 • elämäntilanne
 • ansioluettelo 
 • aikajana
 • verkostokartta
 • yhteystietopankki
 • päiväkirjat
 • linkit
 • omat tiedostot
 • OON – oma osaaminen näkyväksi
 • tietojen jakaminen
 • viestit
 • henkilökohtainen työväline, oma elämä näkyväksi työntekijöille
 • ainoastaan heidän nähtävissään, ihminen omistaa oman elämänsä, mitä meidän kanssa on tehty. mitä toiveita meillä on
 • saattaa olla useita päällekkäisiä palveluita, helpotetaan sekä perheen että työntekijöiden näkökulmasta
 • selkiytetään kokonaiskuvaa
 • verkostosta voi puuttua jotain tärkeää, esim talousasiat päällä, vaikuttaaa kaikkeen’
 • huomataan verkoston puutteet
 • NäytönPaikka soveltuu nepsy-asiakkaan tietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen hoito- ja kuntoutustyössä.
 • Huoltajat voivat ottaa palvelun käyttöön jo lapsen oireilun alkuvaiheessa. Nuori ottaa myöhemmin itse siitä vastuun ja voi hyödyntää sitä elämän eri vaiheissa.
 • Palvelu tarjoaa myös suojatun viestintäkanavan asiakkaan ja työntekijän välille.

Mihin kirjaamme taitovalmennuksen suunnitelmat?

NäytönPaikka

Nepsy-passi , näistä voisi alkaa

Hyvinvointi ensin

 • riittävä uni ja liikunta
 • monipuolinen ravitsemus
 • myönteiset vuorovaikutussuhteet sekä
 • arjen sujuvuus
 • onko lääkitystä?

Mitä kirjataan suunnitelmaan?

 • digivälilneet?

Apukysymyksiä

Ratkaisukeskeisia toiminta- ajatuksia

 • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki!
 • Tee lisää sitä, mikä toimii!
 • Tee pieni muutos siihen, mikä ei toimi!

Tukitoimien keskeiset osa-alueet KEINOJA SUUNNITELMAAN

Hoito on vain yksi osa kokonaisuutta.

Toimintakyvyn tukeminen

 • oireita lievittävät selviytymis- ja arjenhallintakeinot
 • ympäristön muokkaus
 • ohjaukselliset keinot

Kompensoivat menetelmät

 • erilaiset apuvälineet
 • lääkehoito oireiden hallinnan apuna

Taitojen opettaminen ja harjoittelu yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti

 • oireiden hallinta
 • tunnetaidot
 • sosiaaliset taidot
 • taitojen kehitys tapahtuu vaiheittain

Taitojen opettaminen ja harjoittelu yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti

 • oireiden hallinta
 • tunnetaidot
 • sosiaaliset taidot

Muu sosiaaliseen ympäristöön vaikuttava interventio

 • perheen keskinäisen vuorovaikutuksen  vahvistaminen
 • ryhmän toimintaan puuttuminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Taitovalmennus on yksilöllistä

 • valmennus aloitetaan, kun havaitaan haasteita
 • erilaisten valmennusmuotojen tarve on yksilöllistä; kaikki eivät tarvitse kaikkea

Tavoite

 • tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen
 • olennaista on valmennuksen jatkuvuus ja pitkäjänteisyys

Vahvuuskartta

oppimisen portaat –huom. neuro-opepotentiaalin näkeminen asiakkaassa, vaikuttaa itsetuntoon

 • Tarkentavat kysymykset
 • Mikä voisi auttaa?
 • Mikä on auttanut tähän asti?
 • Mitä teit, kun sujui paremmin?
 • Mitä neuvoisit parhaalle ystävällesi?

suppea toimintakykyarvio (tehtävät)

Psykoedukaatio

Jos lapsella on lääkitys, mitä taitoja
harjoitellaan lääkityksen aikana?

 • henkilökohtainen työväline, oma elämä näkyväksi työntekijöille
 • ainoastaan heidän nähtävissään, ihminen omistaa oman elämänsä, mitä meidän kanssa on tehty. mitä toiveita meillä on
 • saattaa olla useita päällekkäisiä palveluita, helpotetaan sekä perheen että työntekijöiden näkökulmasta
 • selkiytetään kokonaiskuvaa
 • verkostosta voi puuttua jotain tärkeää, esim talousasiat päällä, vaikuttaaa kaikkeen’
 • huomataan verkoston puutteet

Kirjautuminen

 • palvelu on alusta, joka sisältää useita työkaluja
 • käyttäjä valitsee itselleen hyödylliset välineet, kokeilee
 • voi jakaa halutessaan verkostolle
 • mydata, gdpr, palvelu ottanut huomioon, tietoturvallinen
 • tunnukset itsellä
 • kirjaudun käyttäjänä, asiakkaana
 • toinen työntekijän,näkee vain hänelle jaettuja tietoja
 • näkymä 9 työkalua

Elämäntilanne

 • elämäntilanne kirjataan omin sanoin vastaamalla kysymyksiin
 • esim alkuhaastattelu
 • hyvä keskustelun pohja
 • myös kyselylomakkeita
 • kukin valitsee, mihin haluaa vastata
 • kukin vastaa omin sanoin
 • sote-palveluissa henkilökunnan vaihtuvuus suurta
 • ei tarvitse erikseen kertoa, aikaa säästyy, ymmärrystä
 • ei tarvitse vastata kaikkiin

Voimavarani

 • mitkä tukevat minua
 • mihin olen tyytyväinen
 • keskustelun pohjaksi
 • kysely, voimavarojen kautta, omat arviot

Terveydentilani

 • nuorille aikuisille lähtökohta
 • päihteet
 • olenko huolissani
 • millaisia hoitoja tulossa
 • voinko itse tehdä sille jotain
 • tarvitsenko apua
 • osaanko hakea apua
 • kysely terveysasioista

Aikajana

 • mennyt – nykyisyys – tulevaisuus: 
 • tapahtumat merkitään aikajanalle
 • eri teemojen mukaan
 • tapahtuman onnistumisen voi arvioida
 • kuvaa esimerkiksi miten hyvin joku palvelu onnistui
 • samalla saadaan esiin asiakkaan voimavaroja
 • myös terveyteen liittyvät tapahtumat voi koota aikajanalle
 • helposti luodaan kokonaiskuva

Aikajana

 • kertoo voimavaroista
 • kertoo myös, millainen kokemus asiakkaalla ollut palveluista
 • hyvä harrastus voi auttaa vaikeassakin tilanteessa

Verkostokartta

 • ihmissuhdekartta
 • kartan keskiössä on käyttäjä = minä
 • ympärillä perhe ja suku/ystäväpiiri/työ ja opiskelu/muut
 • kartalle lisätään ihmisiä, joilla on käyttäjään suhde
 • voidaan valita myös teema, mistä puhutaan
 • lisää henkilö-painike/toimija
 • suhdetta voidaan kuvata eri teemojen mukaan, väreillä, etäisyyksillä jne.
 • laatimalla kartta tietyin väliajoin voidaan nähdä muutos, esimerkiksi palvelun vaikuttavuudesta

Verkostokartta ja seuranta

 • muutos kiinnostava
 • muutto esim uudelle paikkakunnalle
 • tai pääsin tietyn hoidon piiriin
 • asioiden visualisointi auttaa

Ihmisten väliset suhteet

 • hyvä, huono tai määrittele itse
 • lisää ominaisuus, voidaan lisätä joku tietty asia,
 • kuinka moni tukee minua tässä asiassa
 • voimme itse nimetä
 • esim terveysasiat, ketkä vaikuttavat

Tallentaminen, lataaminen

 • ei kerralla valmiiksi
 • voi kokeilla
 • ihan yksinkertainen malli ensin

Päiväkirjat

 • henkilökohtainen
 • työnhaku, nukkuminen, rahankäyttö,
 • peruspäiväkirja
 • KIRJATAAN SUUNNITELMA PÄIVÄKIRJAAN

Oppimispäiväkirjat

 • koulussa,työelämässä
 • myös esim itsenäinen asuminen
 • mitä se vaatii, miten valmistelemme sitä etukäteen
 • paikka – ajanjakso – yhteyshenkilö – tavoite
 • esim ajanhallinnan opetteleminen
 • henkilökohtainen päiväkirja
 • oppimispäiväkirja
 • nukkumispäiväkirja
 • liikunta- ja ravintopäiväkirja
 • rahankäyttöpäiväkirja
 • työnhakupäiväkirja

Omat tiedostot

 • omien tiedostojen tallentaminen (100 megaa)
 • isoista tiedostoista kannattaa kirjata yhteenvetoja
 • esim valokuva vuokrasopimuksesta, neuvolakortti
 • valokuvia, autoja, ym cv
 • tila rajallinen
 • ansioluettelot säilyvät
 • valmiit hakemuspohjat
 • yhteenvetoja mieluummin
 • omakanta, jonain päivänä se toimii
 • ihminen itse kantaa tietoa omasta elämästään ja omistaa sen, kansio kainalossa kadulla

OON – Oma osaaminen näkyväksi

 • omien taitojen esittely
 • aihepiirit voivat liittyä tiettyihin tutkintoihin
 • voi johtaa opintoihin, työharjoitteluun tms.
 • TE-keskuksen työntekijöitä käyttäjinä
 • hyödynnetty esimerkiksi elämäntilanteen hahmottamisen työkalua 
 • e-perusteet, esco, mitä tutkinto vaatii

TE-keskukset

 • käyttävät yleensä elämäntilannetta
 • jos ei kysytä vahvuuksista, menee haaskuuseen,
 • uskon että tästä on monenlaisia hyötyjä
 • opintoihin, työhön,
 • itsearviointi,miten suoriuduin tehtävästä

Nepsy-asiakas 

 • tallentaa omat tietonsa yhteen paikkaan ja hallinnoi itse sen käyttöä (pienen lapsen huoltajat hallinnoivat palvelua alkuvaiheessa)
 • antaa valituille työntekijöille katseluoikeuden tiettyihin kansioihin ja hallinnoi oikeuden käyttöä
 • tekee halutessaan oman elämänsä näkyväksi tukiverkostolleen

Työntekijä

 • rekisteröityy palvelun käyttäjäksi työsähköpostilla
 • kirjaa yhdessä asiakkaan kanssa tapaamisten sisällöt ja päätökset palveluun
 • saa helposti näkyville asiakkaan tilanteen kokonaiskuvan, kun asiakas antaa siihen luvan, hyödyllistä erityisesti silloin, kun työntekijä vaihtuu
 • voi viestiä suojatusti asiakkaan kanssa

Vastaa

Vieritä ylös