Motivaation vahvistaminen

Löydä lapsen motivaatio

Hyvä yhteys, yhteinen ymmärrys ja lasta motivoiva toiminta luovat vahvan maaperän kaikelle ohjaamiselle ja oppimiselle. Lasta motivoivien asioiden ottaminen toiminnan lähtökohdaksi on kehitystä ja oppimista vahvistavaa. Kun lapsella on motivaatiota, hän innostuu opittavasta asiasta ja vaikeidenkin asioiden oppiminen on mahdollista ja helpompaa.

 • Tutustu lapseen. Seuraa millaisten asioiden ja puuhien pariin lapsi luontaisesti hakeutuu. Käytä havaintojasi lapsen motivointiin. Motivoiko lastasi esim. Pokemon tai prinsessa Elsa?
 • Voisiko kiinnostuksen kohteista tehtyä kuvallista kannustus-/palkkiotaulua käyttää apuna aamu- tai iltatoimiin?
 • Voisiko lapsen motivaatiota herätellä erilaisten hahmojen tarinamaailmojen kautta mm. vahvuuksien ja haasteiden avulla?

Palkitsemisjärjestelmät

 • kun taitoa harjoitellaan pitkäjänteisesti, harjoittelua tukee sitä varten suunniteltu ja sovittu palkitsemisjärjestelmä
 • se voi voi olla vaikka tarravihko, johon lapsi saa kiinnittää tarroja  yhden kerrallaan ja johon on merkitty tavoite ja mahdollisia välitavoitteita
 • palkinto voi olla myös purkki, johon kerätään pikkuesineitä ja kun purkki täyttyy, lapsi saa sovitun palkkion
 • palkitsemisjärjestelmän kautta lapselle on mahdollista opettaa oman käyttäytymisen itsesäätelyä ja tavoitteellista toimintaa
 • neurokirjon lapsen kanssa kannattaa ennakoida myös palkitsemistilanteet ja niiden vaikutus stressitasoon, tällöin tulee huomioida, miten lapsi osaa suhtautua muutoksiin toiminnassa
 • esim yllätysretki palkintona voi saada aikaan stressireaktion, koska päiväohjelma muuttui
 • joskus ilman palkkiota jääminen laukaisee stressireaktion, jos lapsi on tottunut saamaan palkinnon

Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto

 • kun palkitsemisjärjestelmä otetaan käyttöön, käy se lapsen kanssa selkeästi ja tarvittaessa kuvien kanssa läpi
 • on tärkeää, että syy-seurausyhteys on lapselle varmasti selvä
 • kun lapsi yhdistää palkkion ja toiminnan, se mahdollistaa motivoituneen toiminnan
 • huom. hyötyjen ymmärtäminen, mitä hyötyä, mitä vielä…
 • tavoite, välitavoitteet ja palkkiot on hyvä asettaa lapsen kanssa yhdessä ja sovittaa ne lapsen kykyihin, itse asetettu palkinto usein motivoivampi kuin toisen asettama
 • varsinkin adhd-lapsen palkitseminen tulee tapahtua välittömästi 
 • myös autismikirjon lapsen ja nuoren syy-seurausyhteyksien ymmärtämisessä kehittymistä tukee se, että lapsi palkitaan heti, kun hän on tehnyt palkittavan asian

Palkkioista luopuminen

 • Palkitsemisjärjestelmästä voi luopua sitten, kun kyseinen taito on opittu riittävän hyvin
 • tämä kannattaa tehdä keskustellen
 • palkitseminen voidaan ottaa käyttöön jonkin toisen taidon opettelussa
 • palkittavat tehtävät tulee suhteuttaa lapsen taitotasoon
 • auta lasta tarvittaessa suoriutumaan ja onnistumaan
 • jos harjoittelu on haastavaa, huolehdi että muissa asioissa tulee onnistumisia päivän aikana
 • muista myös kehua lasta
 • lapsen vireystilan ja stressitilan päivittäinen ja hetkittäinen seuraaminen on tärkeää
 • stressitilanteessa suodaan lepo tai rentouttava toiminta
 • huomioitava, ettei ilman palkkiota jääminen ei tunnu rangaistukselta
 • joskus pelkkä kehu voi olla parempi palkkio

PALKKIOJÄRJESTELMÄ

 • lapsi kerää merkkejä sovituista asioista ja tietyn määrän kerättyään hän saa ennalta sovitun palkkion
 • epäonnistuminen ei vähennä merkkien määrää, vain onnistumiset lasketaan

1. Tavoitteen asettaminen. lapsi asettaa aikuisen tuella itselleen tavoitteen (tehtävä/taito). Tavoitteen on oltava pieni, realistinen ja saavutettavissa

2. Sovitaan merkkien keräämisen tapa (esim. taulukko, purkki) ja onnistumisen merkkin <8esim. tähti, tarra, helmi)

3. Hankitaan tarvittavat välineet ja rakennetaan systeemi. Sovitaan tarkasti, millaisesta suorituksesta merkin saa ja muut yksityiskohdat (kuten missä taulukko tms. säilytetään, kulkeeko se lapsen mukana, missä merkit säilytetään, merkkaako lapsi itse onnistumiset vai tekeekö aikuinen sen)

4. Sovitaan palkkioon tarvittava merkkien määrä ja itse palkkio. Palkkion on oltava lasta motivoiva (esim. yhteinen tekeminen, retki, tavara, herkku) mutta kohtuullinen ja toteuttamiskelpoinen.

Jos lapsen tavoitteena on oppia haalarin päälle pukeminen, kulkee järjestelmä mukana kaikkialla, missä lapsi haalaria pukee (kotona, päiväkodissa, mummolassa jne.) Kaikkien lapsen kanssa toimivien aikuisten on syytä tietää järjestelmästä ja sitoutua sen käyttämiseen. Aluksi voi olla tarpeellista, että yrittämisestäkin saa merkin. 

Malli: haalari / aamutoimet nuorella

Voidaan toteuttaa myös ryhmässä. kaikille yhteinen palkkio

Edellinen oppitunti

Vastaa

Vieritä ylös