Miten nepsy-oireita arvioidaan?

Kun havaitaan viivettä

Onko viivettä kielen ja puheen kehityksessä?

 • kun viivettä ilmenee jollain kehityksen alueella, on arvioitava kokonaistilanne
 • minne muualle taitoviive heijastuu?
 • onko muillakin taitoalueilla jotain tuettavaa tai kehityksellistä ongelmaa?
 • esimerkiksi kielen kehityksen viive voi heijastua tunnetaitojen kehitykseen, sosiaalisiin taitoihin tai vaikka leikkitaitojen kehitykseen
 • puheterapia on kielen kehityksen viiveessä ensisijainen hoitomuoto, mutta lapsi voi tarvita tukea myös leikkitaidoissa ja sosiaalisiin tilanteissa
 • näillä lapsilla on usein hankaluuksia ihmissuhteissa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Oireet voivat olla tyypillisiä tai epätyypillisiä

Oireen takana voi olla monia tekijöitä

 • alle kouluikäisillä oireet voivat olla tyypillisiä tai epätyypillisiä
 • varsinkin pienemmillä lapsilla oireet ovat epätyypillisiä, epätarkkoja
 • levottomuus on ADHD:n oire, mutta se saattaa johtua autismikirjon häiriöstä tai kielellisistä erityisvaikeuksista
 • se voi johtua myös siitä, että lapsi ei nuku riittävän hyvin, tai jos hänellä on isot kitarisat tai että perhepiirissä on tapahtumassa jotain muutoksia, esimerkiksi syntynyt sisaruksia tai vanhemmilla eroprosessi käynnissä
 • tai varhaiskasvatuksessa on liian levoton ryhmä tai liian paljon vaihtuvia aikuisia
 • siksi yksittäisen oireen perusteella ei yleensä ole mahdollista diagnosoida tiettyä häiriötä, vaan tarvitaan laaja-alainen selvitys, mistä kaikesta on kyse

Tukitoimet tulee käynnistää heti

 • lapsen tukitoimet tulee käynnistää kuitenkin heti, kun pulmia ilmenee
 • laaja-alainen selvitys diagnoosin saamiseksi vie aikaa, siksi arjen tuen käynnistäminen mahdollisi

Oireista

 • oireet saatetaan havaita jo ennen kouluikää, mutta tyypillisin/tutuin ilmiasu voi liittyä tietyn ikävaiheen oirekuvaan
 • pienen lapsen oireet ovat epätarkkoja
 • haitta ilmenee toisinaan vasta vaatimustason kasvaessa
 • oireita arvioitaessa on tunnettava normaaliin kasvuun ja kehitykseen liittyvät ilmiöt ja otettava huomioon olosuhteet sekä tilanne/konteksti
 • oireet jatkuvat usein enemmän tai vähemmän toimintakykyä haittaavina koko eliniän, mutta vähenevät eri tavoin eri ikävaiheissa

Häiriöiden samanaikaisuus

Samanaikaisista oireista

 • kullakin neuropsykiatrisella häiriöllä on omat erityispiirteensä, mutta samoja oireita voi olla myös muissa häiriöissä
 • voi olla myös useampi häiriö samanaikaisesti
 • häiriö ei suojaa muilta häiriöiltä, eikä mikään muu häiriö suojaa näiltä nepsy-häiriöiltä
 • lapsella voi olla useampia diagnooseja yhtä aikaa
 • diagnoosit voivat tarkentua ajan myötä
 • oireet voivat muuttua iän myötä, joten kyse ei ole ollut väärästä diagnoosista aiemmin

Erotusdiagnostiikasta

 • erotusdiagnostiikassa arvioitava kokonaisuutta
 • täyttyvätkö useamman häiriön kriteerit
 • esim. adhd-oireet estävät sosiaalista kehitystä eikä ole kyse autismista
 • yhteistä perimässä ja neurobiologoisissa syissä
 • aivojen poikkeavuudet usein samoilla aivoalueilla, lähes kaikissa neuropsykiatrisissa häiriöissä on toiminnanohjauksen vaikekuksia, haasteet samat aivoalueet
 • eivät ole erillisiä häiriöitä

Alttius muille häiriöille

 • vaikeudet voivat altistaa muille häiriöille
 • kun lapsi saa paljon negatiivista palautetta, epäonnistumisisa, tms. voi seurata masennusta tai käytösoireet lisääntyvät
 • itsetunto heikentyy, masennuksen oireita tai provosoituu käytösoireet
 • pidemmällä aikavälillä lisääntyy päihdeongelman mahdollisuus

Vastaa

Vieritä ylös