Mitä taitoja aikuisen olisi hyvä oppia?

 • Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?
 • Aikuinen voi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ympäristötekijöiden kautta.
 • Miten aikuinen arvioi ympäristötekijöitä? Ovatko ne lapsen hyvinvointia edistäviä vai rajoittavia tekijöitä?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristötekijä

Aikuisen toiminta

Tuotteet ja teknologiat (PL1)

Elintarvikkeet (e1100)

 • Jos lapsella on haasteita syömisessä, onko mahdolliset allergiat selvitetty?
 • Onko aistihaasteita kartoitettu?
 • Miten voimme muokata elintarvikkeiden käyttöä lapselle sopivaksi?

Lääkkeet (e1101)

 • Onko lääkkeiden käytöstä keskusteltu asiantuntijoiden kanssa?
 • Onko tehty kokeiluja?
 • Onko saatu riittävästi tietoa lääkkeiden vaikutuksista?

Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön (e115)

 • Onko selvitetty, hyötyykö lapsi aistituotteista?
 • Painoliivi?
 • Stressilelut?
 • Onko kokeiltu?

Kommunikoinnin erityistuotteet (e1251)

 • Hyötyykö lapsi kommunikoinnin apuvälineistä?
 • Kommunikaatiotaulu?
 • Kuvakortit?
 • Piirtämisen tai kirjoittamisen apuvälineet?
 • Tabletti?
 • Miten aikuiset voivat tukea laitteiden käytössä?

Opetustuotteet (e130)

 • Hyötyykö lapsi oppimista edistävistä välineistä?
 • Onko päiväohjelma ja oppitunnit strukturoitu?
 • Onko kuvastruktuuri käytössä?
 • Tietokoneen hyödyt oppimisessa?

Fyysisen ja emotionaalisen tuen määrä (PL3)

Lähiperhe (e310)
Ikätoverit / kaverit / ryhmä (e325)

 • Onko perheessä löydetty hyviä toimintamalleja, joilla tukea lasta sekä fyysisesti että emotionaalisesti?
 • Onko sisarusten kanssa keskusteltu lapsen haasteista ja taidoista?
 • Onko kavereiden keskusteltu?
 • Entä päiväkodissa/koulussa?

Varhaiskasvatuksen, koulun ja soten työntekijät (e360)

 • Saako lapsi varhaiskasvatuksen tai koulun aikuisilta kaikilta tukea samalla tavalla?
 • Onko sote-työntekijöillä yhteinen tilannekuva lapsen tilanteesta ja yhteiset tukitoimet?
 • Onko perhetyöntekijöillä samat tukikeinot?

Henkilökohtainen avustaja/ohjaaja (e340)

Terapeutit (e355)

 • Onko lapsen ohjaajalla yhteinen näkemys tukitoimista muiden toimijoiden kanssa?
 • Miten ohjaus ja tuki heijastuu lapsen elämään?
 • Näkyykö terapioiden vaikutus?

Asenteet (PL4)

Ikätovereiden asenteet (e425)
Henkilökunnan asenteet (e455)

 • Onko ikätovereiden asenteissa keskusteltavaa?
 • Miten henkilökunnan asenteet ilmenevät ja vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?

Palvelut, hallinto ja politiikat (PL5)

Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka (e589)

Terveyskeskus
 • Onko perhe saanut tarvitsemiaan palveluja? Miten ne ovat vaikuttaneet lapsen hyvinvointiin?
 • Miten palveluiden puute on vaikuttanut lapsen hyvinvointiin?
 • Onko perhe toimittanut KESY-keskustelun valokuvan sivistys- tai sote-toimijoille?
 • Onko perhe täyttänyt ICF-lomakkeen ja toimittanut sen eteenpäin?

YKSILÖTEKIJÄT

Aikuinen antaa lisätietoja lapsen yksilöllisistä piirteistä ICF-lomakkeessa kunkin kuvauskohteen kohdalla: Kerro kokemuksistasi. Mikä auttaa kotona?

 • Olemme kaikki erilaisia. Meillä on yksilöllisiä taitoja, vahvuuksia, osaamista. Siksi yksilötekijöiden vaikutuksia ei arvioida numeerisesti ICF-lomakkeella
 • Huoltajat voivat kertoa kunkin kuvauskohteen yhteydessä lisätietoja haasteista ja hyviksi havaituista tukikeinoista. Mikä tilanteessa haastaa? Mikä yleensä auttaa?
 • Lisätietojen kirjaaminen lomakkeelle auttaa ammattilaisia ymmärtämään lasta/nuorta paremmin.
 • Samalla asia on kirjattu asiakirjoihin ja tieto kulkee lapsen mukana.

Vastaa

Vieritä ylös