Kouluikäisen toimintakykytiedon kerääminen

Ketkä keräävät toimintakykytietoa?

Oppilas ja huoltajat ovat aina osallisia toimintakykytiedon keräämisessä. Tiedon kerääminen alkaa oppilaan ja huoltajan kuulemisella. Ammattihenkilö kirjaa asiakkaan arviot lomakkeisiin yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Sivistyspalvelut

Koulu

 • opettaja
 • erityisopettaja
 • koulunkäynninohjaaja
 • henkilökohtainen avustaja
 • muut koulun ammattilaiset

Kouluterveydenhuolto

 • koulupsykologi
 • kouluterveydenhoitaja
 • koululääkäri
 • muut terveydenhuollon ammattilaiset

Sosiaalihuolto

Opiskeluhuolto

 • kuraattori

Perhetyö

 • perhetyöntekijä

Lastensuojelu

 • sosiaalityöntekijä
 • sosiaaliohjaaja

Muut sosiaalihuollon ammattilaiset

Toimintakykytiedon kerääminen

Koulussa

Kouluterveydenhuollossa

yhteinen ICF-arviointimenetelmä ja rakenteinen kirjaaminen -> kun tieto kulkee, voidaan kirjata heti sote-järjestelmään si ja sote oppivat yhdessä (neuvola ja vo, kouluterveydenhoitaja ja opettaja)

monialaisten ja moniammatillisten palavereiden tulokset, ICF:n hyödyntäminen kokouksissa, kokouskäytännöt puuttuvat, icf antaa ryhtiä

varhaiskasvatuksen ja koulun tuki sotelle, hyvinvointialueen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä, tiedon kerääminen tiedolla johtamiseen

miten lääkäri pystyy arvioimaan? mihin tietoon B-lausunto tai C-lausunto perustuu, tarvitaan tiedon keräämistä arjesta

Seulonta yhteistyössä neuvolan sekä opiskelu- ja kouluterveydenhuollon kanssa

–> tarve hoidolle tai palvelulle

 • oppilaan kehityskeskustelut -> toimintakykytiedon jakaminen opiskeluhuoltoon ICF-viitekehyksessä
  • kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset
  • lisätiedon kerääminen toimintakyvystä: kouluterveydenhoitaja, koululääkäri; kuraattori, psykologi, muut ammattilaiset
   • toimintakykytiedon kirjaaminen sote-järjestelmiin
   • varmistetaan toimintakykytiedon kirjaaminen rakenteisesti
  • moniammatillinen/monialainen yhteistyö
   • jatkotoimet: ohjaus tutkimuksiin/palveluihin tai tukitoimien vahvistaminen valmennuksella

SOTE-YHTEISET TIETORAKENTEET: toimintakykymerkintä ja toimintakykyarvio

Merkintä toimintakyvystä ja Toimintakykyarvio -rakenteita käytetään potilaan tai asiakkaan toimintakyvystä tehtävien havaintojen kirjaamiseen

 • Merkintää käytetään, kun kirjataan yksittäisiä havaintoja kertomukseen
 • Arviota käytetään, kun tehdään yhteenveto merkintöjen pohjalta

Merkintä ja arvio kirjataan mille tahansa näkymälle, pääsääntöisesti Toimintakyky-otsikon alle

Sosiaalihuollossa merkintöjä toimintakyvystä ja toimintakykyarvioita kirjataan kaikissa palveluprosesseissa ja asiankäsittelyn vaiheissa

Vastaa

Vieritä ylös