Kotihommat

Siivoaminen ei merkitse minulle mitään

Lasta on hyvä kannustaa ikään ja kehitystasoon sopivien kotitöiden tekemiseen, esimerkiksi pöy- dän kattamiseen, lelujen tai oman huoneen siivoa- miseen, roskien viemiseen tai kurkkujen pilkko- miseen. Kotitöiden äärellä lapselle välittyy tunne, että hänen apunsa on tärkeää. Yhdessä puuhas- telu vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta. Kotitöiden onnistuminen sujuu usein aikuiselta- kin helpommin, kun lapsi on touhuissa mukana ja hänellä on aktiivista tekemistä.

Vanhempi lapsi voi vastustella kotitöihin osallistu- mista. Vastusteluista huolimatta on hyvä pitää mie- lessä, että lapsen ja nuoren kehitykselle on tärkeää, että kaikki tekemiset eivät ole pelkästään mukavia. Kun lapsi oppii pienestä pitäen, että elämässä on myös ei-mieluisia velvoitteita, jotka tulee hoitaa, hän oppii ottamaan vastuuta yhteisistä asioista.

Lapset hyötyvät siitä, että aikuinen ohjaa ja tukee heitä monivaiheisiin ja pitkäjänteisyyttä vaativiin toimintoihin, jotka saatetaan alusta loppuun val- miiksi. Pieni lapsi tai lapsi, jolla on paljon haas- teita, ei selviä monta vaihetta vaativasta tehtävästä. Jo kolme vaihetta sisältävä tehtävä voi olla haas- tava, kuten kastelukannun täyttäminen vedellä, veden kantaminen ja kukkien kastelu. Vanhempi lapsi voi tehdä alusta loppuun esimerkiksi salaatin päivälliselle. Salaatinteossa lapsi pesee vihannek- sia, pilkkoo niitä ja asettelee kulhoon tarjottavaksi

Ota lapsi mukaan kotitöihin lapsen ikä ja taidot huomioiden.

  •  Varmista lapsen onnistuminen pilkkomalla moniosainen ohje tekemisen vaiheiksi.
  • Pilkottu ohje toimii lapsen toiminnanohjauksen tukena. Lapsi tietää miten edetä: ensin – sitten – lopuksi

Miten kesytän kotikaaoksen ja kaupparaivon?

Arjen suunnittelu on osa ennakointia

Suunniteltu arki on sujuvaa ja se kestää paremmin muutoksia ja vastoinkäymisiä. Aina ei tarvitse noudattaa orjallisesti kellonaikoja, mutta on hyvä olla muutamia pysyviä rakenteita päivissä ja viikoissa.

Aamurutiinit, ruokailut ja iltarutiinit tuovat hyvät raamit ja ohjaavat lasta mm. riittävien yöunien saamiseen. Keho oppii valmistautumaan iltarutiinien aikana unen tuloon ja nukahtaminen on helpompaa. 

Samalla tavalla totumme säännöllisiin siivouspäiviin ja kauppareissuihin. Viikon tapahtumien kirjaaminen viikkokalenteriin auttaa jäsentämään lapsen arkea ja hyväksymään muutoksia.

Kotitöihin lapsia voi innostaa ottamalla käyttöön omat siivoustaulut, johon toiminnot on tuotu esille lasta kiinnostavalla tavalla. Meidän kotihommat- taulukko havainnollistaa kuvin kodin perussiivousta, osallistaen ja kannustaen kaikkia perheenjäseniä toimimaan. Siivoustauluihin voi helposti yhdistää tarrapalkkiot, joiden keräämiseen koko perhe osallistuu.

Kaupassa käyminen voi olla raastavaa, jos lapsen perustarpeet ovat lähdön hetkellä puutteelliset (uni, ravinto). Nälkäisenä ja väsyneenä ei jaksa keskittyä ja kiukunpuuskat vaanivat nurkan takana. Kauppareissut kannattaa ajoittaa ruokailun jälkeisiin hetkiin ja lasta osallistamalla tehdä niistä mielenkiintoisia ja mukavia. Kuvallisten kauppalistojen kautta pienetkin apurit pääsevät touhuamaan kauppaan. Miltä kuulostaa kauppalappubingo tai aarteenetsintä pohjapiirustuksen avulla?

Miten kauppareissulla toimitaan ja käyttäydytään? Voitte opetella asiaa kuvatarinan (pdf) avulla. 

Kaupassakäyntiin liittyvistä kuvista voitte laatia omat kauppareissusäännöt.

Vastaa

Vieritä ylös