KESY- ja SYKE-korttien avulla varmistetaan asiakkaiden osallisuus

Kuinka varmistat lapsen osallisuuden nepsy-ohjauksen keskusteluissa?

Yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak Rantakokko toteaa, että tarvitsemme sosiaalista tulkkia lapsen ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi.

 • Tarvitsemme vuorovaikutukseen sosiaalista tulkkia
 • onko lapsi oikeasti osallinen keskusteluissa?
 • tarvitaan työkalu, jolla tuotetaan tarinaa
 • keskustelut tulisi käynnistää varhain
 • aito välittäminen ja osallisuus esiin

Työkalu osallisuuden rakentamiseen

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien aikuisten keskeinen tehtävä on kuunnella lasta ja oppia tuntemaan hänet yksilönä. On tärkeää, että hän tuntee olevansa hyväksytty ja että häntä ymmärretään.

Nepsy-ohjauksen keskusteluihin on tärkeää luoda lämmin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa lapsen on turvallista kertoa ajatuksistaan. Keskusteluihin tulee varata myös riittävästi aikaa, jotta vältytään hoputtamiselta ja kiireen tunnulta. Lapsen vanhemmat kannattaa ottaa mukaan keskusteluun, jolloin he pääsevät kuulemaan oman lapsensa ajatuksia ja saamaan mahdollisesti aivan uutta tietoa lapsestaan.

Tähän tarpeeseen on kehitetty symbolipohjainen KESY-peli ja lapsilähtöistä kommunikaatiota tukeva toimintamalli. KESY on helppokäyttöinen apuväline lapsilähtöiseen keskusteluun.

Aikuisille KESY-keskustelu antaa tietoa lapselle merkityksellisten asioiden huomioimiseen sekä yksilöllisten opetus-, kuntoutus- ja tukijärjestelyiden suunnitteluun. Nämä tekijät edistävät oppilaan hyvinvointia ja suovat mahdollisuuksia varhaiseen tukeen.

KESY-korttien käyttö

 • pelimuotoinen työkalu osallistaa lapsen
 • kolmikenttä näyttää ilon, kehittämisen ja huolen aiheita
 • helppo ottaa käyttöön
 • valokuva lopputulemasta
 • vaikeatkin aiheet nousevat esiin

KESY/SASY -kortit ovat kuvin tuettuun ja  lapsilähtöiseen keskustelun toimintamalliin kehitetyt kortit. Materiaalin kortit ovat kaksikieliset (suomi/ruotsi).

KESY/SASY-kuvamateriaali ja -toimintamalli on helppokäyttöinen apuväline lapsilähtöiseen keskusteluun. Kyseessä voi olla kolmiportaisen tuen HOJKS- tai HOPS-keskustelu, kehitys- tai arviointikeskustelu, opetuksen ja kuntoutuksen palaveri, moniammatillinen yhteispalaveri jne. KESY:n kuvat sisältävät koulun keskusteluissa käsiteltävät aihepiirit. Teoriatausta nojaa myönteiseen tunnistamiseen sekä affektiiviseen ja positiiviseen pedagogiikkaan.

KESY- ja SYKE-materiaalin ja toimintamallin ovat tuottaneet Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskeasuon yksikkö, Martinniemen koulu sekä Suomen Vanhempainliiton Epeli -hanke. 

Lisätiedot:  Vanhempainliitto  Valteri-Puoti

Kortit voivat toimia hoksauttajana

Kortit sopivat ammattilaisille ja vanhemmille

 • vanhemmat voivat esitellä kortteja ammattilaisille tai päinvastoin
 • huomataan, että lapsi kommunikoi
 • kortit yhteinen juttu

MitenKESY-kortit syntyivät?

Vastaa

Vieritä ylös