Keinoja toimintakyvyn tukemiseksi

Apuvälineet ja keinot

 • kuulosuojaimet
 • päivästruktuuri
 • muistilaput
 • kalenteri
 • puhelimen apuohjelmat 
 • kello ym.

Apuvälineet ja keinot

 • sormeiluesineet
 • sylipaino jne.

Visuaalinen tuki

 • kuvat
 • videot jne.

Toiminnanohjauksen taitojen harjoitteleminen 
ja kompensoivien menetelmien käyttö

 • ennakointi ja etukäteissuunnittelu
 • motivointi ja palkitseminen
 • riittävä aika ja oikea ajoitus tekemisille
 • strukturointi, esim. tehtävien osittaminen
 • selkeät ohjeet

Ennakoi

 • valmistaudu
 • valmistele
 • valmenna
 • varoita
 • varaudu
 • vältä riskitilanteita
Anita Puustjärvi

Taitojen kehityksen tukeminen

Epäsuora taitojen opettaminen

Käyttäytymisen ohjaus on lapsilla kaikkien neuropsykiatristen häiriöiden hoidon perusta mutta myös erittäin hyvä kasvatuksellinen keino. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa toivottua käyttäytymistä

 • toiminnan määrittely ja valmistelu etukäteen, ohjaaminen tekemisen aikana
 • tilannetekijöiden muokkaaminen niin, että ympäristö tukee onnistumista
 • palaute siten, että se kannustaa toimimaan toivotulla tavalla
 • hyvän/onnistumisten huomaaminen
 • edellyttää hyvää vuorovaikutusta, mikä on aikuisen vastuulla

Oirehallinnan taitojen opettaminen

 • esim. ADHD:ssa impulssikontrollin ja tarkkaavuuden säätelyn taitojen harjoittelu
 • opiskelustrategiat
 • ongelmanratkaisutaidot
 • aggression hallinta

Aikuisen toiminta vaikuttaa lasten toimintatapoihin

 • malli
 • vuorovaikutusmallien omaksuminen
 • oletukset ja itseään toteuttavat ennusteet
 • reagointi aikuisen viesteihin , erityisesti ei-kielellisiin


Rankaiseminen ei auta 
löytämään
uusia käyttäytymismalleja

 • Lapsi ei yleensä kykene muuttamaan käytöstään ellei aikuinen tee jotain toisin
 • Kunnioittava kohtaaminen ja empatia ovat tärkeitä.
Anita PUustjärvi

Hyvä stressi tukee toimintakykyä

Sopiva stressitaso tukee toimintakykyä (hyvä stressi), liiallinen heikentää tai romahduttaa toimintakyvyn

Keskeisiä stressinhallintakeinoja

 • ylimääräisten stressitekijöiden poisto
 • elämän ennustettavuus ja toistuvuus = turvallisuus
 • strukturointi
 • ennakointi
 • toimintamallien harjoittelu
 • liikunta
 • rentoutuminen
 • hengitysharjoitukset
 • mielihyvää tuottavat tekemiset
 • hyvä kosketus
Anita Puustjärvi

Myötätunto

Myötätunnon osoittaminen – kohteliaisuus, ystävällisyys, toisen kokemuksen validointi – lisää yhteistyöhalukkuutta.

On hyvä muistaa, että myötätunto tarttuu.

PACE (Hughes D 2015)

 • playfulness
 • acceptance
 • curiosity
 • empathy
Anita Puustjärvi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös