Itsenäistyminen-ruori

Esteille

Itsenäistymisen taidot haltuun 248-281

 • MYÖNTEISILLE POIKKEUKSILLE RAKENTAMINEN
 • poikkeusten laajentaminen muihin tilanteisiin
 • poikkeusten määrän lisääminen 
 • tuloksellisuuden arvioiminen
 • epämuodolliset arviointikysymykset
 • Neuvon kysyminen asiakkaalta
 • VOIMAVAROJEN VARAAN RAKENTAMINEN
 • ihailun kohteet, tärkeät ihmiset
 • sisu ja päjrääminen
 • arvot ja uskomukset
 • kiinnostuksenkohteet, erityistaidot, harrastukset
 • aikaisemmat onnistumiset ja ratkaisuyritykset
 • yhteisön tukiverkko
 • NÄKÖKULMAN MUUTTAMINEN
 • ongelman uudelleenrajaaminen myönteisten konnotaatioiden avulla
 • kontrolloiva=tuo ryhtiä ja suuntaa
 • TOIMINNAN MUUTTAMINEN

Ruori

Voimavarat

 • Kiinnostus ja motivaatio opiskeluun ja urapolun suunnitteluun
 • Jaksaminen ja vireystila
 • Stressinhallinta
 • Itseluottamus
 • Minäkuva
 • Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
 • Lukeminen ja kirjoittaminen
 • Peruslaskutoimitusten tekeminen
 • Uusien asioiden oppiminen
 • Oppimisen ja työskentelyn vaatima
  terveydentila
 • Kädentaidot
 • Visuaalinen hahmottaminen
 • Keskittyminen
 • Tehtävien tekeminen

 • Yhteistyötaidot
  • Käyttäytyminen ja tunteiden ilmaiseminen
  • Ryhmässä työskentely
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ohjeiden, sääntöjen ja aikataulujen noudattaminen

 • Arjen ja asumisen taidot
  • Itsestä huolehtiminen
  • Vuorokausirytmi
  • Arkiaskareista huolehtiminen
  • Asiointi ja rahankäyttö
  • Liikkuminen paikasta toiseen
  • Harrastus tai muu mielekäs vapaa-ajantoiminta

1. Esittelykierros

2. Opiskeluhuolto ja sen palvelut
 Yksilökohtainen opiskeluhuolto
– Yhteisöllinen opiskeluhuolto

3. Miten voin itse tukea omaa hyvinvointiani ja mistä  saan tukea kun sitä tarvitsen?
 Mielenterveyden käden (Suomen mielenterveysseura) teemojen  läpikäynti peilaten opiskeluhuollon palveluihin
 Opiskelijoille ajankohtaiset aiheet ja miten niissä voi saada apua opiskeluhuollosta

Mielenterveyden käsi, etsi kuva

Jos mitään ei tehdä

 • sen huomaa, että ongelmat eivät ole poistuneet, kasvaneet tai muuntautuneet.
 • itsetunto, syrjään vetäytyminen, käytösonglemiksi, monia haasteita
 • eivät ole poistuneet
 • vanhemmat ovat olleet sitkeitä, että ongelmat ei liity kotiin, kouluterveys ei ole puuttunut
 • toimintaterapiaa myönnetään mutta meitä ei ole paljon
 • monia ongelmia ei aina tunnisteta, jos muuten hyvä kapasiteetti, on siirretty ongelmia eteenpäin että menevät ohi, tai syrjäänvetäytyminen, ei aiheuta mitään,
 • räjähtävät sitten jossain vaiheessa
 • yleensä normaalitasoisia lapsia, mutta voi olla dyspraktista ongelmaa, yliherkkyyksiä, ei kykene keskittymään,
 • oman toiminnan ohjaaminen, dyspraktinen, jäsentymätön , ajatus ei jäsenny, miten minun pitäisi toimia motorisesti, silloin paljon menee ohi

Vastaa

Vieritä ylös