ICF-lomakkeen ohjeet

Varhaiskasvatuksen havaintoja lapsen toimintakyvystä

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on opastaa ammattilaisia siirtämään lapsen oma tilannekuva ja ammattilaisten omat havainnot yhdistettynä ICF-lomakkeelle.

 • Lomakkeen täyttämiseen olisi hyvä osallistua vähintään kaksi ammattilaista. Toisen tulisi olla jatkossa lapsen taitovalmentaja.

Tarvikkeet

 • valokuva lapsen KESY-keskustelun lopputuloksesta
 • ICF-koodien apukysymykset, apukysymykset myös pdf-dokumenttina
 • Varhaiskasvatuksen havaintoja lapsen toimintakyvystä – ICF-lomake

Lähdemateriaali: Oppimaan lomakkeiden laatimisessa on hyödynnetty ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen 2018-2021 kehitystyötä. Se oli Kelan rahoittama kolmevuotinen kehittämishanke, jonka toteuttajina olivat Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Kaarinan kaupunki.

Lapsen toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden arviointi ICF-lomakkeella

1. Arvioi lapsen toimintakykyä koodi kerrallaan näiltä osa-alueilta: OSALLISTUMINEN, SUORITUKSET/TAIDOT, KEHON TOIMINNOT

 • Ammattilaiset arvioivat lapsen toimintakykyä sekä numeerisesti että sanallisesti.
 • Arvioinnissa yhdistyvät sekä lapsen että ammattilaisten ja huoltajien näkemykset.

Numeerinen arvio

 • Lapsen taitoja arvioidaan yllä olevan taulukon mukaan numeerisesti asteikolla 0 – 4.
 • Tarkenne kuvaa ongelman (haasteen) tasoa.
 • Tarkenne on ammattilaisen oma laadullinen arvio ongelman suuruudesta

Sanallinen arvio

 • Mikäli arvio on 1-4, kirjataan aina myös sanallinen kuvaus lapsen haasteesta.
 • Mikäli arvio on 0, sanallisessa kuvauksessa voidaan kertoa, miten kyseinen taito on lapsen vahvuus.

Esimerkkejä kirjauksista

2. Aikuinen arvioi ympäristötekijöiden vaikutuksia lapsen näkökulmasta YMPÄRISTÖTEKIJÄT-osa-alueelta.

Toteuta ympäristötekijöiden arviointi mielellään ryhmänä. Ympäristötekijöiden vaikutuksia tulee arvioida lapsen näkökulmasta.

Ympäristötekijöiden huomioiminen on tärkeä osa toimintakyvyn määrittämistä. Lapsen toimintakyvyn haasteiden ja vahvuuksien arvioinnissa ICF-viitekehyksessä on syytä pohtia, miten ympäristöstä johtuvat haasteet vaikuttavat lapsen arkeen ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Ympäristötekijöiden avulla toimintakyky ymmärretään huomattavasti laajemmin ja lapsen toimintakykyä arvioidaan monipuolisemmin ja tarkemmin. Emme tarkastele pelkästään lapsen taitoja, vaan otamme huomioon myös, miten hyvin hän tulee kuulluksi ja osalliseksi omassa elinympäristössään.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristötekijöitä arvioidaan sen mukaan, edistääkö tekijä lapsen hyvinvointia (+1 – +4) vai rajoittaako se sitä (-1 – -4). Arviointi on 0, jos asialla ei merkitystä kumpaankaan suuntaan.

 • Ympäristötekijät arvioidaan kahdella asteikolla – lapsen kehitystä edistävänä tai sitä rajoittavana.
 • Ympäristötekijät on arvioitava aina kyseisen lapsen näkökulmasta.
 • On useita syitä, miksi ympäristötekijä voi olla joko edistävä tai rajoittava ja missä määrin.
 • On tärkeää kuvata sanallisesti tarkempi selite aina kunkin kohdan tyhjään ruutuun.

Esimerkki

3. Lopputuloksena syntyy lapsen visuaalinen TOIMINTAKYKYPROFIILI, jonka pohjalta laaditaan TAITOVALMENNUKSEN SUUNNITELMA.

Lopputuloksena syntyy lapsen toimintakykyprofiili. Se kertoo nopeasti, missä ovat lapsen vahvuudet ja missä ovat haasteet. Sen avulla laaditaan taitovalmennuksen suunnitelma.

Toimintakykyprofiili (esimerkki)

Vastaa

Vieritä ylös