Harrastukset

Mikä estää?

 • Aistiali- tai yliherkkyys (esim. koville äänille, kosketukselle) rajoittaa
 • Harrastustarjonnasta ei löydy sopivaa (aika, paikka, sisältö)
 • Tarjonta ei kiinnosta lasta/ nuorta
 • Lapsi tai nuori ei osaa valita sopivistakaan vaihtoehdoista
 • Harrastustilanteiden ennustamattomuus
 • (Ryhmätilanne) harrastuksessa ahdistaa
 • (Ryhmätilanteissa häiritsevä) ylivilkkaus/ levottomuus/ aistimushakuisuus
 • Vertaisten harrastukset eivät innosta
 • Vaikeus saada harrastuksessa kavereita
 • Ohjaaja ei osaa tukea lasta/ nuorta
 • Impulsiivisuus, ristiriidat harrastuksessa
 • (Keskittymisen/ ymmärtämisen) vaikeus vastaanottaa monimutkaisia sääntöjä
 • Harrastuksen sääntöjen ymmärtämisen vaikeus
 • Liian vaativa harrastustoiminta
 • Avustaja puuttuu
 • Harrastukseen kulkemisessa pulma (esim. eksymistaipumus)
 • Kasvosokeus – ei esim. tunnista omaa ryhmäänsä
 • Muu, mikä:

Mikä auttaisi?

 • Kuulosuojaimet/ korvatulpat/ muu apuväline
 • Tutustumiskäyntejä harrastuspaikkoihin
 • Harrastuskokeilut, mahdollisuus seurata aluksi sivusta
 • Erityisen mielenkiinnon kohteen mukainen harrastus
 • Harrastustilanteen jäsentäminen ennakoiden (keskustellen, kuvin…)
 • Harrastus selkeästi viikko-ohjelmaan
 • Yksilöllinen tapaaminen ohjaajan (esim. valmentajan) kanssa
 • Harrastuksen sääntöjen käsittely yksilöllisesti
 • Onnistumisten mahdollistaminen
 • (Sopiva/ kätevä) palkkio pieniinkin onnistumisiin
 • Etukäteen sovitut toimintatavat ristiriitatilanteissa
 • Stressitilaan mukautettu osallistuminen
 • Harjoiteltu rentoutumiskeino vaikeisiin hetkiin
 • Vanhempi/ tukihenkilö/ avustaja mukaan
 • Kaveri mukaan
 • Aloitetaan harrastaminen ilman pitkää odottamista
 • Harrastuskokeilut, mahdollisuus seurata sivusta ja tutustua lajiin/harrastukseen
 • Säännöllisyys: sama paikka, aika ja harrastusryhmä esim. viikoittain
 • Muu, mikä

Vastaa

Vieritä ylös