Harjoituksia haastavan käytöksen hallintaan

Miten tunteita voi säädellä?

Tunteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä oppii hallitsemaan ja kesyttämään.

Tunteiden tunnistaminen on tärkeä, jotta niitä oppii hallitsemaan, elämään niiden kanssa ja kesyttämään niitä. Niin yksinkertaisella keinolla kuin hengittämällä voidaan kesyttää koviakin tunteita kuten ahdistusta, mutta toisaalta suruun ei hengittäminen enää ”purekaan”. Tunteita voi säädellä ajatuksiaan muokkaamalla. Ihminen voi harjoitella ja oppia uusia ajattelu- ja ongelmanratkaisutapoja, esimerkiksi itsensä hyväksymistä, kehumista tai muunlaista itsensä vahvistamista sekä itsensä ohjaamista ääneen.

Tunne on pelkkä tunne

Kaikki suuret, kuohuvat tunteet menevät ohi itsestään. Ne ovat aivojen tunnealueiden aktivaatiota, biokemiaa, elimistön hormoneja ja välittäjäaineita. Keho polttaa ne pois pikkuhiljaa. Jokainen voi tehdä valinnan, antaako tunteen mennä vai vahvistaako sitä.

Tunteen ohimenemistä voi auttaa ja nopeuttaa. Se tapahtuu esim nimeämällä ja hyväksymällä tunne ja sitten antamalla sen mennä ohi. tunne menee ohitse, kun odottaa.

Tunteista voi puhua tai tehdä jotain sellaista, joka ei ole tuhoavaa, menee lenkille, huutaa tyynyyn, kuuntelee musiikkia tai siivoaa.

Suuttuminen menee ohi, mutta vihaaminen voi jäädä. kielteiseen tunteeseen voi juuttua.

Harjoitus: Suojaan itseäni
Tavoite
Harjoituksen avulla lapsi oppii tunnistamaan tilanteita, joissa itseään on tarpeellista puolustaa. Hän
oppii myös puolustamaan itseään sanallisesti.
Ohje
Miettikää yhdessä, millaisissa tilanteissa esimerkiksi koulussa, pihalla, harrastuksessa tai
sosiaalisessa mediassa voisi tarvita itsensä puolustamisen taitoja. Tämä voi olla esimerkiksi silloin,
kun
• joku kiusaa
• joku puhuu minulle ilkeästi
• joku yllyttää minua tekemään jotain, mitä en halua
• joku uhkailee minua
• joku ottaa tavaroitani ilman lupaa.
Keskustelkaa, miten lapsi on toiminut näissä tilanteissa. Mitä olet tehnyt, jos joku on kohdellut sinua
noin? Miten olet selvinnyt näissä tilanteissa?
Opeta lapselle kolmen kohdan sääntö
1. Sano toiselle: Ei!
2. Lähde pois tilanteesta.
3. Kerro aikuiselle.
Pohtikaa yhdessä, millaisilla eri tavoilla toiselle ihmiselle voi sanoa ”ei”. Näitä ovat esimerkiksi
seuraavat tavat:
• Älä puhu minulle noin rumasti.
• En halua tehdä tuota.
• Lopeta uhkailu.
• Älä koske minun tavaroihini.
Jos keskusteleminen ei auta, on hyvä lähteä pois tilanteesta ja pyytää aikuisen apua.
Rohkaise lasta nyt harjoittelemaan sanallisen itsensä puolustamisen taitoja arjen tilanteissa. Kysy,
miten hän on selvinnyt tilanteissa

Aikuisen tilanneanalyysi

 • ketkä olivat läsnä
 • missä ja milloin tilanne tapahtui
 • Mitä tapahtui
 • mikä oli kriittinen hetki
 • Mikä oli reaktiosi
  • mitä sanoit
  • mitä teit
  • mitä ajattelit
  • mitä tunsit
 • Mitkä olivat reaktiosi seuraukset? Miten tilanne sinun kannaltasi päättyi?
 • Kuvaa, miten olisit halunnut tilanteen päättyvän?
 • Jos tilanne ei päättynyt kuten olisit halunnut, yritä kuvata miksi
 • Miten haluat toimia vastaavassa tilanteessa tulevaisuudessa+

Käyttäytymistä edeltävät tekijät

 • tilenteiden vaatimusten selkeyttäminen: säännöt, odotukset
 • toimintaohjeiden selkeyttäminen ja vaiheistaminen
 • tehtävien vaikeustason sovittaminen
 • TEhtävien pilkkominen
 • muistutukset

Käyttäytymisen seuraamukset

 • palaute: välitön, johdonmukainen, säännöllinen
 • yksilöllinen toteutus: palaute riittävän voimakas (palkitseva, motivoiva)
 • vahvistussuhteet: palkkiot, seuraamukset
 • huomion tiedostava käyttö (huomio toivotusta käyttäytymisestä ja ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta jättäminen)

Vastaa

Vieritä ylös