Bonus: Haasteiden ja taitojen tunnistaminen KESY-korteilla

Näin tunnistat haasteita ja taitoja KESY-korttien avulla

 • Teimme listan KESY-kortteihin liittyvistä haasteista ja niihin liittyvistä taidoista.
 • Taidot on listattu ICF-luokituksen mukaan.
 • Työkalu sopii sekä huoltajille että ammattilaisille.

Haaste

Taito

ICF-koodi

Haaste

Taito / sisällysluettelo

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Mielentoiminnot (PL1)

 • lapsi jumittuu usein
 • vetäytyy omaan kuoreensa (shutdown)
 • saa melttareita (meltdown)
 • väkivaltaisuutta

Ennakointitaito

 • Tietoisuustoiminnot, muu määritelty / shutdown, meltdown (b1108)
 • hallitsemattomat tunnereaktiot
 • tunteiden säätelyssä haasteita
 • vaikea nimetä tunteita

Tunnetaito

 • Tunteiden säätely (b1521)
 • vaikeus nukahtaa
 • yöheräilyä
 • liian vähän unta

Unitaito

 • Unitoiminnot (b134)
 • vaikea hahmottaa palapeliä
 • vaikea muistaa, mikä puuttuu muistipelissä
 • eksyy helposti

Hahmotustaito, palapelitaito

 • Havaintotoiminnot (b156)

Aistimukset ja kipu (PL2)

 • herkkyys valoihin, ääniin
 • kosketusherkkyys
 • vaikea tunnistaa kuumaa ja kylmää
 • valikoiva syöminen
 • herkkyys hajuille

Aistitaito

 • Aistimuksiin reagointi (PL2)
 • pelkää keinumista, kiipeämistä, liukumista
 • pelkää tasapainon menettämistä

Tasapainotaito, keinutaito

 • Tasapainoelintoiminnot (b235)
 • pelkää neuloja
 • kun kaatuu, kipu tuntuu pahalta
 • jatkuva kivun tunne

Rohkeustaito

 • Kipuaistimus (b280)
 • oikea-vasen -kätisyys vaihtelee
 • vaikea jäljitellä liikesarjaa mallista
 • peleissä haasteita silmä/käsi- tai silmä/jalka -koordinaatiossa

Pelisilmätaito

 • Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio (b7602)

SUORITUKSET / TAIDOT JA OSALLISTUMINEN

Oppiminen ja tiedon soveltaminen (PL1)

 • (pieni) lapsi ei ole kiinnostunut muiden toimista
 • ei matki aikuisten toimintoja, kuten puhumista puhelimeen tai kaupassa käyntiä

Matkimistaito

 • Jäljitteleminen (d130)
 • lapsi ei opi helposti uusia sanoja
 • lauseiden käyttö vaikeaa
 • ei ole kiinnostunut tarinoista

Sanataito

 • Kielen omaksuminen (d132)
 • lapsi ei käytä peruskäsitteitä puheessa
 • värejä, lukumääriä, sijaintikäsitteitä
 • ei yläkäsitteitä

Lamppusyttyy-taito

 • Käsitteiden omaksuminen (d137)
 • lapsi ei kovin paljon kysele, mitä ympärillä tapahtuu
 • ei käytä sanoja miksi, mitä, miten?
 • ei osoita uteliaisuutta

Kysymistaito

 • Tiedon omaksuminen (d138)
 • kirjaintuntemus ei ikätasoista
 • ei tunnista kirjain-äänne -vastaavuutta
 • lukutaito ei ikätasoista
 • mahdollisesti luki-haasteita

Lukemaan oppimisen taito

 • Lukemaan oppiminen (d140)
 • kynäasento vielä hakusessa
 • silmä-käsi -koordinaatiossa haasteita
 • kirjoittaminen ei ikätasoista

Kynätaito

 • Kirjoittamaan oppiminen (d145)
 • laskemaan oppimisen perustaidot vielä hakusessa
 • laskemistaidot eivät ikatasoiset
 • mahdollisia haasteita

Numerotaito

 • Laskemaan oppiminen (d150)
 • lapsella haasteita perustaidoissa
 • ruokailuvälineiden käyttö
 • käsien peseminen jne.

Perustaito, kotitaito

 • Taitojen hankkiminen (d155)
 • vaikea herättää lapsen huomio
 • keskittymishaasteita, jos ympärillä hälinää
 • vaikea vaihtaa keskittymisen kohdetta

Keskittymistaito

 • Tarkkaavuuden kohdentaminen (d160)
 • ääneen lukeminen hidasta
 • hiljaa lukeminen ei vielä onnistu
 • luetun ymmärtämisessä haasteita
 • mahdollisia luki-vaikeuksia
 • ei ikätasoista osaamista

Lukemistaito

 • Lukeminen (d166)
 • vaikea käyttää sanoja niiden asianmukaisessa merkityksessä
 • oikeinkirjoitus haastavaa
 • taivutusmuodot ja välimerkit hakusessa
 • vaikea ilmaista monimutkaisia asioita

Kirjoittamistaito

 • Kirjoittaminen (d170)
 • yksinkertaiset laskutoimet vielä hakusessa
 • monimutkaisemmat laskutoimet haasteellisia
 • matemaattiset taidot eivät ikätasoisia

Matikkataito

 • Laskeminen (d172)
 • yksinkertaiset arjen pulmat vielä haasteellisia
 • ei ryhdy ratkomaan monimutkaisempia ongelmia
 • ei innostusta ongelmien ratkaisemiseen

Ratkaisutaito

 • Ongelman ratkaiseminen (d175)

Yleisluonteiset tehtävät (PL2)

 • tehtävien aloittaminen haaste
 • tehtävien loppuun tekeminen vaikeaa
 • tehtävän tekemisen suunnittelu jää puolitiehen
 • jos siirtyy toiseen tehtävään, ensimmäisen tehtävän jatkaminen jää kesken

Tehtävien loppuunviemisen taito

 • Useiden tehtävien tekeminen (d220)
 • aamutoimet yleensä kaaosta
 • pukeutuminen, aamupalan syöminen ja päiväkotiin/kouluun lähtö aina vaikeaa

Aamutaito

 • Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen (d230)
 • matala stressikynnys
 • kuormittumista, jota toisen vaikea nähdä
 • ei vielä keinoja stressin hallintaan

Stressitaito

 • Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen (d240)

Kommunikointi

 • vaikeus ilmaista ajatuksiaan puhumalla
 • keskustelu ikätovereiden kanssa vähäistä
 • tarvitsee aikuista tulkitsemaan ajatuksiaan

Puhumistaito

 • Puhuminen (d330)
 • vaikeus aloittaa keskustelua
 • vaikeus ylläpitää keskustelua ja lopettaa se
 • vaikea ilmaista eleillä ja ilmeillä keskustelun aloittamista ja lopettamista

Keskustelutaito

 • Keskustelu (d350)

Liikkuminen

 • vaikeus ylläpitää istuma-asentoa
 • vaikeuksia pysyä paikallaan
 • jonossa seisominen vaikeaa
 • motorisia haasteita

Istumistaito

 • Asennon ylläpitäminen (d415)
 • kävely vielä epävarmaa, ei suuntatietoista
 • kävelyrytmi ei vakiintunut
 • käsien myötäliikkeitä
 • vaikea kävellä epätasaisessa maastossa
 • väsyy kävelemisestä

Kävelytaito

 • Käveleminen (d450)
 • kätisyys vielä epäselvä
 • vaikeus tarttua pieniin esineisiin
 • pienten esineiden kuten kolikoiden tai nappuloiden poimiminen vaikeaa
 • vaikeus käyttää kynää, saksia tai ruokailuvälineitä

Käsillä tekemisen taito

 • Käden hienomotoriikan käyttäminen (d440)
 • välttelee liikkumista ja liikuntaa
 • ei osallistu mielellään ryhmäliikuntaan
 • sääntöjen ymmärtämisessä haasteita
 • motorisia haasteita
 • tasapainon kanssa haasteita

Liikkumistaito

 • Liikkuminen (d455)

Itsestä huolehtiminen (PL5)

 • vaikeus pukea vaatteita tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä
 • säänmukainen pukeutuminen haaste
 • pukeminen aikaanvievää
 • tarvitsee tukea pukeutumisessa

Pukemistaito

 • Pukeutuminen (d540)
 • tarvitsee tukea syömisessä
 • valikoiva syöjä
 • ruokailutilanne haastava
 • syö liian vähän
 • haastetta ruokailuvälineiden käytössä

Ruokailutaito

 • Ruokaileminen (d510)
 • aistihaasteita peseytymisessä
 • hygieniasta huolehtiminen unohtuu
 • veden kosketus sattuu
 • hiustenpesu vaikeaa

Pesutaito

 • Peseytyminen (d510)
 • vessahädän tunnistaminen haastavaa
 • tarvitsee vielä apua vessakäynneissä
 • vessakäynnin järjestys ja käsien peseminen hakusessa

Vessataito

 • WC-käynnit (d530)

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (PL7)

 • vähän kavereita
 • vaikea löytää kavereita
 • arka ja vetäytyvä
 • vaikeus ymmärtää sanattomia viestejä
 • sosiaalisten sääntöjen noudattamisessa haasteita
 • empatian osoittaminen

Kaveritaito

 • Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus / Sosiaaliset taidot (d720)

Keskeiset elämänalueet (PL8)

 • ei osallistu mielellään ohjattuun toimintaan
 • ei jaksa keskittyä piirin toimintaan
 • ei kiinnostusta oppimaan uusia asioita ohjatussa toiminnassa

Piiritaito

 • Ohjattu toiminta (d815)
 • perustaidot vielä hakusessa
 • poissaoloja
 • useita koulutaitoja vielä opittava
 • yhteistyö muiden oppilaiden kanssa välillä vaikeaa
 • mahdollisia oppimisvaikeuksia
 • keskittymisvaikeuksia

Koulutaidot

 • Kouluopetus (d820)

Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä ( PL9)

 • lapsi ei osaa leikkiä
 • ei halua leikkiä muiden kanssa
 • vaeltelee leikistä toiseen
 • satuttaa leikissä itseään ja muita
 • sääntöleikit vaikeita
 • ei halua leikkiä roolileikkejä

Leikkitaito

 • Peli ja leikki (d9200)
 • liikaa pelaamista
 • sosiaalinen media vie aikaa
 • liikunta vähäistä
 • yksinäisyyttä

Vapaa-aikataito

 • Virkistäytyminen ja vapaa-aika (d920)

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös