Autismikirjon hoito

Autismikirjon häiriön taustasyitä

Neurokognitiiviset poikkeavuudet

Anita Puustjärvi

Särö peilisolujärjestelmässä

Anita Puustjärvi

Hoidosta ja kuntoutuksesta

Varhain alkava, monimuotoinen, tavoitteellinen ja riittävän
pitkäjänteinen kuntoutus parantaa toimintakykyä

 • sensitiivinen ja palkitseva sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen
 • toimintakyvyn tukeminen, elämänhallinnan ja selviytymistä tukevien taitojen kehittäminen
 • perheen jaksamisen tukeminen
Anita Puustjärvi

Oireenmukainen lääkehoito

 • oksitosiini voi parantaa tunneilmaisujen tunnistamista, empatiakykyä ja mentalisaatiota
 • uniongelmien hoitoon uusi melatoniinivalmiste
 • käytösoireissa ensisijaisia ovat psykososiaaliset keinot
 • musiikkiterapian tehosta ristiriitaisia tuloksia
 • tutkimusnäytön vähäisyys ei tue ruokavaliohoitoja tai ravintolisien käyttöä autismioireiden hoidossa
Anita Puustjärvi

Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen

Tunnetaitojen vahvistaminen

Tunteiden nimeäminen

 • tunnekuvat, tunnemittari
 • peili, videointi
 • pelit (esim. tunne-etsivät)
 • jaetut tunnekokemukset

Tunteiden säätelyn opetteleminen

 • rauhoittumis- ja rentoutumiskeinot
 • muut tunteiden säätelyn keinot

Sosiaalisten taitojen vahvistaminen

 • sosiaalisten tilanteiden selittäminen ja toimintamallien opettelu
 • sosiaaliset sarjakuvatarinat, rooliharjoitukset, draama
 • toisen näkökulmaan tutustuminen
 • lukeminen, elokuvat

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös