Asiakkaan elämäntilanne

Tällä alasivulla kerromme

 • miten voit hyödyntää NäytönPaikka-työkaluja lapsen tai nuoren elämäntilanteen hahmottamisessa
 • miten voit käyttää verkostokarttaa monipuolisesti
 • miten aikajana hahmottaa lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä

Elämäntilaneen hahmottaminen

Hyödyllinen asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Elämäntilanne

 • sopii alkuhaastatteluun tai KESY- tai SYKE-keskustelun
 • elämäntilannetta kartoitetaan useasta näkökulmasta
 • käyttäjä kertoo omin sanoin
 • avoimia kysymyksiä ja kyselylomakkeita
 • hyödyllinen sote-palveluissa henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Voimavarat elämäntilanteessani

 • mitkä asiat elämässäni tärkeitä?
 • ketkä/mitkä tukevat minua?
 • mihin olen tyytyväinen?
 • hyvä pohja keskusteluille
 • kysely, voimavarojen kautta, omat arviot
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Terveydentila elämäntilanteessani

 • kysely nuorille aikuisille
 • millaisista asioista olen huolissani?
 • päihteistä, tupakoinnista?
 • voinko itse tehdä sille jotain?
 • tarvitsenko apua?
 • osaanko hakea apua?

Verkostokartta on monipuolinen työkalu

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Minä – käyttäjä – on verkostokartan keskiössä

 • kartalle lisätään ihmisiä, joilla on suhde käyttäjään
 • suhdetta voidaan kuvata eri teemojen mukaan, väreillä, etäisyyksillä jne.
 • kartta laaditaan aina kyseiseen elämäntilanteeseen
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Verkostokartan muutos

 • laatimalla kartta tietyin väliajoin voidaan nähdä muutos
 • esim. muutto uudelle paikkakunnalle
 • pääsy tietyn hoidon piiriin
 • mitä verkostokartta kertoo palvelun vaikuttavuudesta?
 • asioiden visualisointi auttaa
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Ihmisten väliset suhteet verkostokartassa

 • suhteen määritteleminen: hyvä, huono tai määrittele itse
 • ominaisuuden lisääminen
 • esimerkiksi neurokirjon palveluihin liittyvät ihmiset
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Verkostokartan muokkaaminen

 • verkostokarttaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi
 • sen voi tallentaa ja palata muokkaamaan sitä myöhemmin
 • tarkemmat ohjeet löytyvät palvelusta

Aikajana kertoo menneestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Aikajana

 • tapahtumat aikajanalle
 • opiskelu, terveys, talous, asuminen, muu elämä
 • asiakas valitsee ajanjakson
 • arvosana tapahtumalle
 • terveystapahtumat yhteen paikkaan
 • helppo tapa luoda kokonaiskuva
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Aikajana kertoo myös kokemuksista

 • kertoo voimavaroista
 • kertoo myös, millainen kokemus asiakkaalla ollut palveluista
 • hyvä harrastus voi auttaa vaikeassakin tilanteessa

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös