Apuvälineet

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Kuntoutukseen ohjaamiseen vaikuttavat muun muassa asiakkaan toimintakykyyn ja osalli- suuteen liittyvät tuen tarpeet, kuntoutuksen toteutustavat ja asiakkaan lähiverkoston tuen tarpeet. Kuntoutuksen seurannasta vastaa kuntoutussuunnitelman laatinut tai alueellisesti sovitun työnjaon mukainen taho. Kuntoutujalle tulisi nimetä vastuutyöntekijä, johon kun- toutuja tai hänen asioista vastaava läheinen voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä.

Apuvälineistä

 • Aistisäätelyä tukevien apuvälineiden tavoitteena on tuottaa lapselle aistimuksia, joiden avulla tuetaan oppimisen kannalta optimaalisen vireystilan saavuttamista.
 • Apuvälineet valitaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan.
 • Hyvät apuvälineet eivät häiritse muita luokassa olevia lapsia.
 • Voit hankkia luokkaan kuitenkin ylimääräisiä apuvälineitä ja kannustaa myös muita ryhmän lapsia kokeilemaan niitä. Näin vältät apuvälineitä tarvitsevan lapsen leimautumisen.

Milloin apuvälinettä käytetään?

 • Apuvälineitä käytetään keskittymistä vaativissa tilanteissa apuna vireystilan säätelyssä ja ylläpidossa.
 • Apuvälineitä voidaan ottaa käyttöön luokkatilassa helpottamaan esikoulutyöskentelyä.

Miten apuvälinettä käytetään?

 • Lapsen kanssa on hyvä sopia yhdessä apuvälineen käyttöön liittyvät säännöt, joista pidetään kiinni ja tarvittaessa muistutetaan.
 • Mikäli apuvälineestä muodostuu ”leikkikalu” tai sitä käytetään muuten häiritsevästi, tulee apuvälineen hyötyä ja soveltuvuutta pohtia uudelleen.
 • Apuvälinettä ei ole hyödyllistä käyttää pitkiä aikoja kerrallaan, sillä keho tottuu saamiinsa aistimuksiin.
 • Apuvälineiden käyttö toteutetaan aikuisen valvonnassa.
 • Apuväline on kuitenkin hyvä olla lapsen itsensä saatavissa.

Apuvälineiden kategoriat

Painotuotteet: Painotuotteiden suositeltu käyttöaika on n. 20 minuuttia, jota seuraa vähintään saman verran taukoa. Käyttöajan ollessa pidempi keho alkaa mukautua painontunteeseen ja tuotteen hyöty katoaa. Painoliivin massa määräytyy lapsen painon mukaisesti, n. 10% lapsen kokonaispainosta.

Painetuotteet: Suositeltu käyttöaika on 20-30 minuuttia kerralla, jota seuraa vähintään saman verran taukoa. Käyttöajan ollessa pidempi keho alkaa mukautua painontunteeseen ja tuotteen hyöty katoaa.

Pureskelutuotteet: Tuotteiden materiaalit vaihtelevat lapsen tarvitseman purennan lujuuden mukaisesti. Mitä voimakkaampi purenta, sitä vahvemmasta materiaalista valmistetun pureskelutuotteen lapsi tarvitsee.

Hypistelytuotteet: Hypistelytuote on tarkoitettu työstettäväksi käsillä, eikä sitä ole tarkoitus laittaa suuhun. Tuotteesta riippuen, välinettä voi väännellä, käännellä, pyöritellä, rullata ja painella.

Vibraatio-tuotteet: Käytettävä aikuisen valvonnassa.

Istumatyynyt: Istumatyyny vähentää tuolilla kiemurtelun tarvetta sekä antaa lapselle mahdollisuuden liikehtiä paikallaan

Lähteet: Apuvälineiden esittely oppitunnilla perustuu FunSense-verkkokaupan julkaisemaan oppaaseen, joka on toteutettu toimintaterapian opinnäytetyönä Turun ammattikorkeakoulussa 2018: Keski-Koukkari Noora, Rintala Maija ja Vainioranta Heidi, ”Tän kanssa vois olla vaikka ikuisuuden” – Aistituotteet oppimisen tukena. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.

Kaikki oppitunnilla esitetyt apuvälineet ja kuvat ovat FunSensen tuotevalikoimasta www.funsense.fi

Konsti-boxi

 • Kopioitavia ideoita kotikäyttöön
 • viikko-ohjelma,
 • tänään-huomenna
 • ,ensin-sitten-lopuksi,
 • taukokortti,
 • liikennevalot,
 • emojit,
 • latauspaikka,
 • vireysmittari
 • Magneettitaulu tussilla
 • Timetimer
 • Maalitela hierontaan
 • Aistilaatikko jossa
 • popit-napsulevy
 • kierreponnari
 • pallo
 • venyteltävä nauha
 • Ohjeita, kirjavinkkejä ja tietoa

Vastaa

Vieritä ylös