Apukysymyksiä ja tarkennuksia

Apukysymyksiä ja tarkennuksia

Fyysinen hyvinvointi

 • Liikkuuko lapsi tai nuori riittävästi päivän aikana?
 • Ovatko motorisettaidot riittävät päivittäisten toimintojen toteuttamiseen?
 • On unen määrä sopiva? (ei liian vähän eikä liikaa?)
 • Onko perusterveys tutkittu?
 • Onko olemassa joku fyysinen syy, joka vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen?
 • Osaako lapsi tai nuori tunnistaa oman fyysisen vointinsa, esimerkiksi kivun?
 • Osaako hän ilmaista oman fyysisen vointinsa?
 • Ovatko vamman tai sairauden takia hankitut apuvälineet asianmukaisia?

Psyykkinen hyvinvointi

 • Onko lapsen tai nuoren päivittäinen mieliala suhteellisen tasainen?
 • Vaikuttaako hän tyytyväiseltä elämäänsä?
 • Onko vireystila useimmiten tilanteeseen sopiva?
 • Onko stressitasoon vaikuttavat tekijät tunnistettu?
 • Onko päihteiden käyttö kohtuullista?

Kommunikointi ja vuorovaikutus

 • Toteutuuko vuorovaikutus yleisesti hyväkyttävällä tavalla?
 • Kykeneekö lapsi tai nuori toimimaan ryhmässä?
 • Tunnistaako hän omia tunnetilojaan?
 • Ilmaiseeko hän omia tunteitaan selkeästi?
 • Osaako hän säädella omia tunnetilojaan?
 • Tunnistaako hän toisten tunnetiloja?

Toiminnanohjaus

 • Noudattaako lapsi tai nuori aikatauluja? Onko vuorokausirytmi tasainen?
 • Noudattaako hän ohjeita?
 • Osaako hän suunnitella toimintaansa?
 • Ymmärtääkö hän toiminnan tarkoituksen?
 • Kohdistaako hän tarkkaavaisuutensa oikeaan asiaan?
 • Osaako hän muuttaa toimintastrategiaansa tarvittaessa?

Aistit

 • Suhtautuuko/reagoiko lapsi tai nuori poikkeavasti liikkeen tunteeseen, esimerkiksi liukuportaat, hissi, auto?
 • 2. Tasapainoaistin toiminta on epävarmaa.
 • 3. Suhtautuu/reagoi poikkeavasti joihinkin tuntoaistimuksiin.
 • 4. Hakee voimakkaita tuntoaistimuksia.
 • 5. Suhtautuu/reagoi poikkeavasti joihinkin makuihin.
 • 6. Syö muutakin kuin syötäväksi tarkoitettua.
 • 7. Suhtautuu/reagoi poikkeavasti joihinkin ääniin, esimerkiksi peittää korvansa.
 • 8. Huomioi ääniä, joita muut eivät huomaa.
 • 9. Pitää itse usein ääntä, esimerkiksi hymisee tai naksuttaa.
 • 10. Suhtautuu/reagoi poikkeavasti joihinkin hajuihin, esimerkiksi peittää nenänsä,
 • saa päänsärkyä tai haistelee aktiivisesti.
 • 11. Huomioi hajuja, joita muut eivät huomaa.
 • 12. Vaikeutta lihasvoiman säätämisessä tilanteeseen sopivaksi.
 • 13. Suhtautuu/reagoi poikkeavasti joihinkin näköaistimuksiin (esimerkiksi siristää silmiään, tuijottaa kirkkaita valoja tai liikkuvia asioita)

Seksuaalisuus

 • Kokeeko nuori saaneensa luvan seksuaalisuudelleen?
 • Onko hänellä riittävät seksuaaliterveyteen liittyvät tiedot?
 • Onko hänellä riittävät taidot toteuttaa seksuaalisuuttaan?

Vamma- tai sairauskohtaiset rajoitteet

 • Onko vamman tai sairauden yksilölliset tuen tarpeet huomioitu?
 • Onko vaikutuksia fyysiseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn?
 • Mitkä ovat vamman tai sairauden ominaispiirtet?

Vahvuudet

 • Mitä vahvuuksia lapsella tai nuorella on?
 • Mitä erityisiä kiinnostuksenkohteita tai hänelle tärkeitä asioita?
 • Mitkä arjen tilanteet sujuvat erityisen hyvin?

Vastaa

Vieritä ylös