Alle 1,5-vuotias

Tämän ikäisillä korostuvat aistien, sensomotoriikan ja vuorovaikutuksen toiminnot.

  • Lapsi ei seuraa katseellaan suurta kasvokuvaa, havainnoijan kasvoja tai värikästä lelua 6 viikon ikään mennessä tai on ilmeetön, eleetön tai vuorovaikutuksessaan passiivinen.
  • Ei tule säännönmukaiseen katsekontaktiin tai vastavuoroiseen hymyyn 2 kk ikään mennessä.
  • Jatkuva karsastus yli 6 kk:n iässä.
  • Varhaisheijasteet ilmenevät vielä yli 4 kk:n iässä (varpaiden tarttumisheijaste on fysiologinen 12 kk ikään saakka).
  • Pään itsenäinen hallinta heikkoa 4 kk:n iässä; lihasten velttous tai ylijäntevyys; pään yliojennustaipumus.
  • 3–4 kk:n ikäinen lapsi ei tuo käsiä keskilinjaan.
  • Ei tartu esineeseen aktiivisesti 5 kk:n iässä; ei tutki esineitä 10 kk:n ikään mennessä.
  • Ei varaa osittain painoaan alaraajoille 8 kk:n ikään mennessä; ei istu ilman tukea 10 kk:n ikäisenä; ei kävele itsenäisesti 18 kk:n iässä.
  • Etenee peppukiitäen tai muulla poikkeavalla liikemallilla.
  • Motoriikan puoliero, esimerkiksi suosii toista kättä tai jalkaa.
  • Pinsettiote puuttuu 12 kk:n iässä.
  • Poikkeavat silmien liikkeet (silmävärve, harhaileva katse) tai epäily näkökyvyn häiriöstä (ei erota 0,5 cm:n läpimittaista helmeä 12 kk:n ikään mennessä; katsoo poikkeavan läheltä 18 kk:n iässä).
  • Vastasyntyneen/imeväisikäisen ääntely on tavanomaista vähäisempää tai monotonista tai jokeltelu taantuu.
  • 10 kk:n iässä huolii ainoastaan soseita, ei karkeampaa ruokaa.
  • Vaikea saada kontaktia, ei yhtään sanaa tai jäljittely-yrityksiä, vaikea noudattaa lyhyitä käskyjä tai leikissä ei symbolisia piirteitä (esim. tarjoaa vanhemmalle leikisti kupista juomista) 18 kk:n ikään mennessä.

  Vastaa

  Vieritä ylös