Alakoulun KESY-kortit ICF-viitekehyksessä

Tässä esittellemme…miten kortit liittyvät ICF-viitekehykseen

  • huoltajat voivat käydä keskustelun kotona

KEHON TOIMINNOT

PL1. Mielentoiminnot

Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot (d110): vireystila, tietoisuustoiminnot (meltdown, shutdown)

b134 Unitoiminnot

b140 Tarkkaavuustoiminnot

b152 Tunne-elämän toiminnot

b156 Havaintotoiminnot

b164 Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot

PL 2. Aistitoiminnot ja kipu

SUORITUKSET JA OSALLISTUMINEN

PL1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

d130 Jäljitteleminen

d132 Kielen omaksuminen

d135 Kertaaminen

d137 Käsitteiden omaksuminen

d138 Tiedon omaksuminen

d140 Lukemaan oppiminen

d145 Kirjoittamaan oppiminen

d150 Laskemaan oppiminen

d155 Taitojen hankkiminen

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen

d163 Ajatteleminen

d166 Lukeminen

d170 Kirjoittaminen

d172 Laskeminen

d175 Ongelman ratkaiseminen

PL2. Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet

d210 Yksittäisen tehtävän tekeminen

d220 Useiden tehtävien tekeminen

d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen

PL 3. Kommunikointi

d310 Puhuttujen viestien ymmärtäminen

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen

d330 Puhuminen

d335 Ei-kielellisten viestien tuottaminen

d350 Keskustelu

PL 4. Liikkuminen

d410 Asennon vaihtaminen

d415 Asennon ylläpitäminen

d440 Käden hienomotorinen käyttäminen

d450 Käveleminen

D451 Portaissa kulkeminen

d455 Liikkuminen paikasta toiseen

PL 5. Itsestä huolehtiminen

d510 Peseytyminen

d530 WC:ssä käyminen

d540 Pukeutuminen

d550 Ruokaileminen

PL 7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

d710 Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus

d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus

d760 Perhesuhteet

PL 8. Keskeiset elämänalueet

Opetus ja koulutus

d820 Kouluopetus

PL 9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

PL 1. Tuotteet ja teknologiat

e110 Syötävät ja juotavat tuotteet ja aineet henkilökohtaiseen kulutukseen

e125 Kommunikointituotteet ja -teknologiat

e130 Opetustuotteet ja -teknologiat

PL 3. Tuki ja keskinäiset suhteet

e310 Lähiperhe

e315 Laajennettu perhe

e320 Ystävät

e330 Esimiesasemassa olevat henkilöt

e355 Terveydenhuollon ammattihenkilöt

e360 Muut ammattihenkilöt

PL 4. Asenteet

e410 Lähiperheen jäsenten asenteet

e420 Ystävien asenteet

e450 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden asenteet

e455 Muiden ammattihenkilöiden asenteet

PL 5. Palvelut, hallinto, politiikka

e580 Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka

e5850 Koulutuspalvelut

E5851 Koulutushallinto

E5852 Koulutuspolitiikka

Vastaa

Vieritä ylös