Alakoulun ICF-lomakkeen arviointikysymykset

Tarkoitus

Kun KESY-keskustelu käyty, aikuiset kokoavat oppilaan tarjoamat tiedot (valokuva) ja aikuisten havainnot yhteen ICF-lomakkeelle. Lomake koostuu alla esitellyistä koodeista ja kuvauskohteista.

Tässä näet, Mitä arvioidaan? ICF-koodit

Kuka arvioi: Oppilaan arvio ja aikuisten arvio. Yhdistetään lomakkeelle.

Ympäristötekijät: aikuinen arvioi

OSALLISTUMINEN

Sosiaaliset taidot, vuorovaikutus

 • d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus
 • d820 Kouluopetus
 • d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika

SUORITUKSET / TAIDOT

Oppiminen ja tiedon soveltaminen

 • d130 Jäljitteleminen
 • d132 Kielen omaksuminen
 • d133 Toisen kielen omaksuminen
 • d137 Käsitteiden omaksuminen
 • d138 Tiedon omaksuminen
 • d155 Taitojen hankkiminen
 • d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen
 • d166 Lukeminen
 • d170 Kirjoittaminen
 • d172 Laskeminen
 • d175 Ongelman ratkaiseminen

Yleisluonteiset tehtävät

 • d210 Yksittäisten tehtävien tekeminen
 • d220 Useiden tehtävien tekeminen
 • d230 Päivittäin toistuvien tehtävien suorittaminen

Kommunikointi

 • d330 Puhuminen
 • d350 Keskustelu

Liikkuminen

 • d415 Asennon ylläpitäminen
 • d440 Käden hienomotorinen käyttäminen

Itsestä huolehtiminen

 • d530 WC:ssä käyminen
 • d540 Pukeutuminen
 • d550 Ruokaileminen

KEHON TOIMINNOT

Mielentoiminnot

 • b110 Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot
 • b134 Unitoiminnot
 • b156 Havaintotoiminnot
 • PL2 Aistitoiminnot ja kipu

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Aikuiset arvioivat ympäristötekijöiden vaikutuksia oppilaan toimintakykyyn. Arviointi sisältyy ICF-lomakkeeseen.

Kysymykset ICF-tarkenteen määrittelyn helpottamiseksi löytyvät liitteestä.

Tuotteet ja teknologiat

 • e110 Syötävät ja juotavat tuotteet ja aineet
 • e115 Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön
 • e125 Kommunikointituotteet ja -teknologiat
 • e150 Arkkitehtuuri ja rakennussuunnittelu

Tuki ja keskinäiset suhteet

 • e310 Lähiperhe
 • e325 Ikätoverit, kaverit
 • e330 Opettajat
 • e355 Kouluterveydenhuolto
 • e360 Oppilashuolto

Asenteet

 • e410 Lähiperheen asenteet
 • e425 Ikätoverien asenteet
 • e430 Opettajien asenteet
 • e450 Kouluterveyden asenteet
 • e455 Oppilashuollon asenteet

Palvelut, hallinto, politiikka

 • e580 Terveys – hallinto, palvelut
 • e5850 Koulutuspalvelut
 • e5851 Koulutushallinto
 • e5852 Koulutuspolitiikka

Vastaa

Vieritä ylös