Aistitiedon käsittelyn oirekuva ja hoito

Tämän oppitunnin tarkoituksena on esitellä aistitiedon käsittelyn vaikeuksia. Anita Puustjärvi käy läpi aistitiedon erotteluun liittyviä haasteita. Oppituntiin sisältyy 3 videota.

 • Aistitiedon erottelun vaikeudet 2:03
 • Aistiyliherkkyys 2:15
 • Aistialiherkkyys ja aistimushakuisuus 3:38

Videoiden kokonaiskesto 7:56

Aistisäätelystä

Aivomme saavat jatkuvasti tietoa kaikilta aisteiltamme. Tämän tiedon jäsentäminen auttaa meitä ymmärtämään, mitä ympärillämme tapahtuu ja miten meidän tulisi toimia.Tämä prosessi on erittäin tärkeä kaiken oppimisen kannalta, oli se sitten polkupyörällä ajamista, pukemista, lukemista tai kirjoittamista.

Jokainen voi ymmärtää myös virheellisen aistitiedon kokemuksen istuessaan junassa. Jos viereinen juna lähtee liikkeelle, sen näkeminen voi saada aikaan tunteen, että itsekin liikkuu.Aivojemme täytyy tehdä ymmärrettäväksi kehostamme ja ympäristöstämme tuleva informaatio, jotta voimme keskittyä, suunnitella toimintamme, toimia ohjeiden mukaan ja pysyä rauhallisena. Tätä kutsutaan sensoriseksi integraatioksi. Lähde: Sensorinen integraatio, aistitiedon käsittely. Vastauksia vanhemmille, Sity ry

 • erottelun vaikeudet
 • säätelyn vaikeudet
 • kehoaistimusten ongelmat

Aistitiedon erottelun vaikeudet

Aistiherkkyydet

Aistisäätelyvaikeuksien hoito

Aistisäätelyvaikeuksien hoidon periaatteet

Tavoitteena on tukea toimintakykyä ja aistitiedon käsittelyn erilaisuuden kanssa selviytymistä.

Keinoja ovat

 • kuormittavien ärsykkeiden karsiminen
 • konkreettiset selviytymistä tukevat keinot ja menetelmät tilanteisiin/ärsykkeisiin, jotka ovat toistuvia eivätkä karsittavissa
 • sopivien, vireystilan säätelyä helpottavien aistimusten tarjoaminen ja hyödyntäminen
 • oman aistikäsittelyn uudelleen kalibrointi (sietokyvyn kasvattaminen tai aistimuksiin herkistäminen)
 • stressin hallinnan keinojen harjoittelu

Kuntoutusta toteutetaan arjessa. Osa hyötyy kuntoutusjaksosta, esimerkkinä sensorisen integraation terapia.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös