Aistitiedon käsittelyn haasteet

Aistisäätelystä

Aivomme saavat jatkuvasti tietoa kaikilta aisteiltamme. Tämän tiedon jäsentäminen auttaa meitä ymmärtämään, mitä ympärillämme tapahtuu ja miten meidän tulisi toimia.Tämä prosessi on erittäin tärkeä kaiken oppimisen kannalta, oli se sitten polkupyörällä ajamista, pukemista, lukemista tai kirjoittamista.

Jokainen voi ymmärtää myös virheellisen aistitiedon kokemuksen istuessaan junassa. Jos viereinen juna lähtee liikkeelle, sen näkeminen voi saada aikaan tunteen, että itsekin liikkuu.Aivojemme täytyy tehdä ymmärrettäväksi kehostamme ja ympäristöstämme tuleva informaatio, jotta voimme keskittyä, suunnitella toimintamme, toimia ohjeiden mukaan ja pysyä rauhallisena. Tätä kutsutaan sensoriseksi integraatioksi. Lähde: Sensorinen integraatio, aistitiedon käsittely. Vastauksia vanhemmille, Sity ry

Aistisäätely ja syöminen

 • Aistisäätelyn vaikeudet heijastuvat Anniinalla erityisesti syömisongelmiin.
 •  Nykyään syömisen haasteita ymmärretään paremmin eikä lasta pakoteta syömään. 
 • Maistamiseen houkutellaan.
Anniina Ala-Soini, kokemusasiantuntija
Monika Matthes, kokemusasiantuntija

Keinoja aistisäätelyyn

 • Monikan tyttäret käyttävät erilaisia apuvälineitä aistien säätelyyn
 • keinut, erityisesti lycrakeinu, ovat suosittuja
 • painotuotteet, painopeitot ym.

Tietoa ja tukitoimia

 • erottelun vaikeudet
 • säätelyn vaikeudet
 • kehoaistimusten ongelmat

Aistitiedon erottelun vaikeudet

Anita Puustjärvi

Aistiherkkyydet

Anita Puustjärvi
Anita Puustjärvi

Aistisäätelyvaikeuksien hoito

Anita Puustjärvi

Aistisäätelyvaikeuksien hoidon periaatteet

Tavoitteena on tukea toimintakykyä ja aistitiedon käsittelyn erilaisuuden kanssa selviytymistä.

Keinoja ovat

 • kuormittavien ärsykkeiden karsiminen
 • konkreettiset selviytymistä tukevat keinot ja menetelmät tilanteisiin/ärsykkeisiin, jotka ovat toistuvia eivätkä karsittavissa
 • sopivien, vireystilan säätelyä helpottavien aistimusten tarjoaminen ja hyödyntäminen
 • oman aistikäsittelyn uudelleen kalibrointi (sietokyvyn kasvattaminen tai aistimuksiin herkistäminen)
 • stressin hallinnan keinojen harjoittelu

Kuntoutusta toteutetaan arjessa. Osa hyötyy kuntoutusjaksosta, esimerkkinä sensorisen integraation terapia.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös