Aikuisten ohjaaminen

Nepsy-valmentaja Ulla Käppi kertoo aikuisten ohjaamisesta

Aikuisten haasteet

 • yksilöllisiä haasteita
  • tunnesäätely
  • opiskeluvaikeudet
  • aikataulut
 • haasteita pilkotaan
  • kartoitetaan oma tavoite
  • tavoite saavutettava
 • onko tietoa diagnoosista?
 • asiakkaan tarpeen mukaan edetään
Ulla Käppi, nepsy-valmentaja

Taitojen harjoitteleminen

 • tehdään toimintasuunnitelma
 • harjoitellaan toimintamalleja
  • etsitään itselle sopivia keinoja
  • muistisääntöjä
 • kotitehtävät
Ulla Käppi, nepsy-valmentaja

Aikuisen meltdown

 • ei ainoastaan lasten haaste
 • kuormitus menee yli eikä ole keinoja hallita sitä
 • aikuinen voi hallita julkisen tilanteen, tilanne purkautuu kotona
 • toimintasuunnitelma, miten toimin siinä tilanteessa
 • suunnitelman työstäminen
 • ennaltaehkäisy
Ulla Käppi, nepsy-valmentaja

Työelämässä

 • omien voimavarojen säätely tärkeää
 • onko työ mieluinen?
 • työnantajille lisää tietoa
 • työntekijät eivät aina tule kuulluksi
 • yrittäjänä voi tehdä liikaa töitä
 • palautuminen työstä voi viedä paljon aikaa
 • nepsy-valmentaja voisi tulla avuksi
 • tai tukihenkilö
 • avoin keskustelu
Ulla Käppi, nepsy-valmentaja

Kuvakortit aikuisille

 • kotityöt-sarja sopii myös aikuisille
 • poimi itselle tärkeät kuvat
 • toimintojen pilkkominen
 • työtä voi jakaa useammalle päivälle

Aikuisten toiminnanohjaus

 • onko rutiinit hallussa?
 • onko rutiinit hallussa perheessä?
 • aikuiset hyötyvät lasten ohjauksesta
 • esimerkiksi aamutoimet
 • aikataulutus tuntuu pettävän aina
 • rutiinien luominen hyvä pohja toiminnanohjaukselle

Yleisiä aikuisten haasteita

 • ruokakaupassa käynnin pilkkominen
 • ostoslista
 • pienetkin asiat vaikuttavat

Raha-asioiden hoito

 • impulsiivisuus vaikuttaa
 • laskujen maksurutiinit
 • aikataulutus
 • tietty päivä laskujen hoitoon
 • maksuaika hoidettava heti
 • rahan arvoa vaikea hahmottaa

Talouden suunnittelu

 • vuoden aikajana vaikea hahmottaa
 • kuukausi hyvä lähtökohta
 • kiinteät kulut huomioitava
 • pelaamisen vaikutus

Itselääkitseminen

 • alkoholilla ja päihteillä
 • etenkin, jos ei diagnoosia
 • tutkimuksiin pääsy vaikeutuu
 • silloin tarvittaisiin tukea
 • diagnoosin jälkeenkin saattaa kehittyä päihderiippuvuus

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös