ADHD:n oirekuva ja hoito

Anita Puustjärvi kertoo, mitä on ADHD, miten oirekuva muuttuu iän myötä, mitkä tekijät ympäristössä voimistavat ja mitkä lieventävät oireita.

Oppituntiin sisältyy tekstiä, kaavioita ja 5 videota.

 • ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 4:28
 • Aktiivisuuden säätely 3:05
 • ADHD:n oirekuva muuttuu 1:14
 • ADHD ja ympäristö 2:23
 • Aivot ja ADHD 1:15

Videoiden kokonaiskesto 12:25

Miten ADHD ilmenee?

ADHD
– aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

(attention deficit, hyperactivity disorder)

Anita Puustjärvi: ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

Aktiivisuuden säätely

Anita Puustjärvi: Aktiivisuuden säätely

ADHD:n oirekuva muuttuu iän myötä

Anita Puustjärvi: ADHD:n oirekuva muuttuu

Ympäristötekijöiden vaikutus

Anita Puustjärvi: ADHD ja ympäristö

Oireita voimistavat

 • ympäristön häiriötekijät
 • suuri ryhmäkoko
 • vapaamuotoinen tilanne
 • yleisesti koko ryhmälle annettu ohje
 • monimutkaiset, pitkät ohjeet
 • pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely
 • toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen
 • palaute vasta tekemisen päätyttyä
 • useat yhtäaikaiset huomiota vaativat asiat
 • odotus paikallaan pysymällä
 • fyysinen tai psyykkinen epämukavuuus (väsymys, nälkä, jännitys)

Oireita lievittävät

 • rauhallinen ympäristö
 • sopiva ärsyketaso
 • pieni ryhmä, kahdenkeskisyys
 • strukturoitu tilanne
 • yksilölle suoraan suunnattu ohje
 • lyhyet, vaihe kerrallaan annetut ohjeet
 • lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen, työskentely yksi asia kerrallaan
 • mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio
 • välitön, oikein ajoitettu kannustava palaute
 • vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet
 • mahdollisuus lepohetkeen, välipala
 • mahdollisuus liikehtiä häiritsemättä muita
 • esimerkiksi jumppapallolla istuminen, sormeiltava esine jne. 
 • salliva, rauhoittumista tukeva ilmapiiri

Aivot ja ADHD

 • aivoissa otsa-, päälaki- ja ohimolohkojen kuorikerros, pikkuaivot sekä näitä yhdistävät hermoverkot toimivat “alitehoisesti”, jolloin keskittyminen, toimintojen estäminen (inhibitio) ja vireystilan säätely ei onnistu optimaalisesti
 • tarkkaavuus-, toiminta- ja lepotilajärjestelmien vuorottelun ongelma

Hermoverkot toimivat “alitehoisesti”

Anita Puustjärvi: Aivot ja ADHD

ADHD:n hoidon keskeiset piirteet

 • Hoitoon kuuluvat aina potilas- ja omaisneuvonta sekä erilaiset yksilölliset tukitoimet ja hoitomuodot. Hoitojen tarve tulee arvioida yksilöllisesti.
 • Tukitoimet aloitetaan päiväkodissa tai koulussa heti, kun toimintakyvyn ongelmat havaitaan. Niiden aloittaminen ei edellytä diagnoosia
 • Tukitoimien tärkeimmät tavoitteet ovat toimintakyvyn paraneminen ja arjen sujuvuus sekä liitännäisongelmien minimointi.
 • ADHD:n keskeiset oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että lääkehoidolla. On tavallista, että erilaisia hoitomuotoja yhdistetään. Hoito voi painottua eri tavoin eri ikävaiheissa. Samanaikaishäiriöt on otettava hoidossa huomioon.
Anita Puustjärvi

ADHD-hoidon eteneminen

Anita Puustjärvi

ADHD:n lääkehoito

ADHD-lääkkeet

Stimulanttilääkkeet

 • stimulanttilääkkeet ovat nopeavaikutteisia
 • vaikutus noin tunnin kuluessa
 • vaikutus kestää 4-12 tuntia
 • voi käyttää säännöllisesti tai epäsäännöllisesti
 • esimerkiksi käytetään vain koulupäivinä
 • nämä ovat oirelääkkeitä, lievittävät oireita sen aikaa kun lääkettä on elimistössä

Lääkevalmisteiden teho

 • vaikuttava aine metyylifenidaatti
 • vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon nopeasti vapautuvaa lääkeainetta, kuinka paljon hitaasti
 • Medikinet (4-6 h) teho suurimmillaan aamupäivästä
 • Equasym (8-10 h) teho paras alkuiltapäivästä
 • Concerta (10-12 h) teho paras myöhemmin iltapäivästä, vaikutus kestää pidempään
 • lapsilla aloitetaan usein 8 h valmisteella (Medikinet CR tai Equasym)
 • aloitetaan pienellä annoksella, nostetaan 1-2 viikon välein
 • vastetta pitää arvioida aktiivisesti
 • usein edellyttää isompaa annosta

Lyhytaikaisia oirelääkkeitä

 • Elvanse (vaikuttava aine lisdeksamfetamiini) 10-12 h
 • Attentin (vaikuttava aine deksamfetamiini) 6-8 h

Kokovuorokautinen lääkehoito

 • jos tarvitaan kokovuorokautista lievitystä, harkitaan pitkävaikutteista lääkitystä
 • Strattera (vaikuttava aine atomoksetiini), vaikutus vasta usean viikon käytön jälkeen 5. käyttöviikkoon asti
 • Intuniv (vaikuttava aine guanfasiini), vaikutus 2-3 viikossa
 • käytettävä säännöllisesti

Tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja koulussa

 • vähennetään häiriötekijöitä
 • struktuurit kuntoon, kuvatuki käyttöön
 • mahdollistetaan häiritsemätön liikunta ja vireystilan säätely
 • annetaan selkeitä, konkreettisia ohjeita (kontakti varmistettava ensin), yksi asia kerrallaan
 • vastataan lapsen kysymyksiin!
 • hyödynnetään pedagogisia tukitoimia ja kolmiportaisen tuen asteita
 • opetetaan opiskelustrategioita ja muita tarvittavia taitoja
 • onko vaatimustaso lapsen todellisen suoritustason mukainen?
 • varmistetaan kodin sekä varhaiskasvatuksen tai koulun yhteistyö
 • tuetaan lapsen yhteisöä hyväksymään keskittymätön lapsi
Anita Puustjärvi

ADHD-liitto on julkaissut useita hyödyllisiä oppaita lapsen ja perheen tukemiseen. Esimerkiksi Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen on erinomainen opas. Se löytyy maksutta täältä

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös