ADHD:n hoito

Aivot ja ADHD

Aivojen otsa-, päälaki- ja ohimolohkojen kuorikerros, pikkuaivot sekä näitä yhdistävät hermoverkot toimivat “alitehoisesti”.

Tällöin keskittyminen, toimintojen estäminen (inhibitio) ja vireystilan säätely ei onnistu optimaalisesti.

Kyseessä tarkkaavuus-, toiminta- ja lepotilajärjestelmien vuorottelun ongelma.

Anita Puustjärvi

ADHD:n hoidon keskeiset piirteet

 • Hoitoon kuuluvat aina potilas- ja omaisneuvonta sekä erilaiset yksilölliset tukitoimet ja hoitomuodot.
 • Hoitojen tarve tulee arvioida yksilöllisesti.
 • Tukitoimet aloitetaan päiväkodissa tai koulussa heti, kun toimintakyvyn ongelmat havaitaan.
 • Niiden aloittaminen ei edellytä diagnoosia
 • Tukitoimien tärkeimmät tavoitteet ovat toimintakyvyn paraneminen ja arjen sujuvuus sekä liitännäisongelmien minimointi.
 • ADHD:n keskeiset oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että lääkehoidolla. On tavallista, että erilaisia hoitomuotoja yhdistetään.
 • Hoito voi painottua eri tavoin eri ikävaiheissa.
 • Samanaikaishäiriöt on otettava hoidossa huomioon.
Anita Puustjärvi

ADHD-hoidon eteneminen

Anita Puustjärvi

ADHD-lääkkeet

Anita Puustjärvi

Tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja koulussa

 • Vähennetään häiriötekijöitä
 • Struktuurit kuntoon, kuvatuki käyttöön
 • Mahdollistetaan häiritsemätön liikunta ja vireystilan säätely
 • Annetaan selkeitä, konkreettisia ohjeita (kontakti varmistettava ensin), yksi asia kerrallaan
 • Vastataan lapsen kysymyksiin!
 • Hyödynnetään pedagogisia tukitoimia ja kolmiportaisen tuen asteita
 • Opetetaan opiskelustrategioita ja muita tarvittavia taitoja
 • Onko vaatimustaso lapsen todellisen suoritustason mukainen?
 • Varmistetaan kodin sekä varhaiskasvatuksen tai koulun yhteistyö
 • Tuetaan lapsen yhteisöä hyväksymään keskittymätön lapsi
Anita Puustjärvi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös