4. Nuori harjoittelee taitoja kotona

Näin löydät harjoituksia ja keinoja taitojen harjoitteluun

Taitovalmennuksen ideana on tarjota täsmäharjoituksia haasteiden voittamiseen. Löydät taitoihin liittyviä harjoituksia työkalupakin moduuleista tämän listan avulla.

Klikkaa taidon nimeä

 • Käytöstaidot
 • Tunnetaidot
 • Aistitaidot
 • Oppimistaidot
 • Arjen taidot
 • Sosiaaliset taidot
 • Päädyt kyseisen moduulin ensimmäiselle oppitunnille, jossa kuvataan kyseisten taitojen taustoja.
 • Oppitunnin alasivuilta löytyy runsaasti harjoituksia ja keinoja taitojen harjoitteluun.
 • Samalla tutustut taitoihin liittyviin ICF-koodeihin, joita voit hyödyntää myöhemmin.

Näin valmentaja opastaa aikuisia harjoitteluun,
soveltuu myös nuorten harjoitteluun

Ulla Käppi, nepsy-valmentaja

Harjoitteleminen

 • aikuinen harjoittelee kotitehtävillä
 • lähdetään perusasioista
 • rakennetaan toimintamalleja
 • tehdään toimintasuunnitelma
 • kuivaharjoittelu valmentajan kanssa
 • tärkeää, että toimintamalli pysyy muistissa

Aikuisen melttari

 • aikuisilla on jo jotain keinoja
 • kun kuormitus menee yli
 • julkisella paikalla keinoja, mutta purkautuu kotona
 • kun tulee päälle, mikä on toimintasuunnitelma
 • ennakointi, kuormituksen hallinta

Nuoren ja aikuisen toiminnanohjaus

 • osalla on rutiineja, osalla ei
 • toimitaan samalla tavalla kuin lasten kanssa eli pilkotaan
 • perheen lasten ohjaaminen tukee myös aikuisia
 • kellottaminen on hyvä ratkaisu kaikille
 • häiriintyminen aamutoimien keskellä vie mukanaan
 • rutiinien tsekkaus heti alussa

Kuvakortit toimivat myös nuorille ja aikuisille

 • Kotityöt-sarja auttaa hahmottamaan toimintoja
 • esimerkiksi siivoaminen
 • pilkkominen auttaa
 • toimintojen sijoittaminen useammille päiville tai viikoille

Ruokakaupassa käynti

 • rutiinien rakentumiseen ja sisäistymiseen menee aikaa
 • suunnittelu
 • vireystila
 • ostoslista, mille ajalle
 • pilkkominen toimii tässäkin

Taloudenpito

 • raha-asioiden hoito haastavaa
 • impulsiivisuus liittyy
 • kokonaisuuden hahmottaminen
 • monet eivät avaa laskuja
 • silloin elasku parempi
 • milloin hoidan laskut?
 • maksuajan pyytäminen heti
 • rahan arvoa vaikea hahmottaa

Talouden suunnittelu

 • monille kynnys miettiä koko vuotta talouden kannalta
 • kuukauden aikaikkuna ensin
 • kiinteät kulut
 • kulujen pilkkominen
 • pelaamisen vaikutus
 • peliraha ei ole konkreettista rahaa

Päihteiden käytöstä

 • päihteitä käytetään oireiden hoitoon
 • tutkimuksiin pääsy saattaa vaikeutua
 • joutuvat odottamaan pitkään
 • yleensä päihteet käytössä, jos ei ole diagnoosia

Vaikutuksia työelämässä

 • jos kiinnostavalla alalla, työ sujuu helpommin
 • voi myös kuormittaa, osaako säädellä omia voimavaroja
 • työnantajille tietoa
 • yrittäjät voivat innostua liikaa omasta työstään
 • palautuminen vie paljon aikaa
 • nepsy-valmentaja tai tukihenkilö avuksi työpaikan keskusteluihin

Opeteltavia taitoja ICF-luokituksen mukaan

Kehon toiminnot

PL1. Mielentoiminnot

 • ENNAKOINTITAIDOT. Tietoisuustoiminnot (b1108)
 • TAVOITETAIDOT. Henkinen energia (b130)
 • UNITAIDOT. Unitoiminnot (b134)
 • TARKKAAVUUSTAIDOT. Tarkkaavuustoiminnot (b140)
 • MUISTITAIDOT. Muistitoiminnot (b144)
 • PSYKOMOTORISET TAIDOT. Psykomotoriset toiminnot (b147)
 • TUNNETAIDOT. Tunne-elämän toiminnot (b152) Tunteiden säätely (b1521)
 • HAVAINTOTAIDOT. Havaintotoiminnot (b156)
 • KOGNITIIVISET TAIDOT. Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot (b164), Kieleen liittyvät mielentoiminnot (b167)

PL2 Aistitoiminnot ja kipu

 • AISTITAIDOT. Aistitoiminnot: aistimuksiin reagointi. (PL2), Kipuaistimus (b280)
 • TASAPAINOTAIDOT. Tasapainoelintoiminnot (b235)

PL5. Ravinto, ruoansulatus, aineenvaihdunta

 • SYÖMISTAIDOT. Ravinnonottotoiminnot (b510, Ruoansulatustusoiminnot (b515), Ulostustoiminnot (b525)
 • PAINONHALLINTATAIDOT. Painonhallintatoiminnot (b530)

PL7. Tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvät toiminnot

 • LIIKETAIDOT. Tahattomat liiketoiminnot (b765)

Suoritukset ja osallistuminen

PL1. Oppiminen ja tiedot soveltaminen

 • OPPIMISTAIDOT. Taitojen hankkiminen (d155), Jäljitteleminen (d130), Tekemällä oppiminen välineiden avulla (d131)
 • TIETOTAIDOT. Käsitteiden omaksuminen (d137), Tiedon omaksuminen (d138)
 • OPPIMISEN PERUSTAIDOT. Lukemaan oppiminen d140), Kirjoittamaan oppiminen (d145), Laskemaan oppiminen d150)
 • KESKITTYMISTAIDOT. Tarkkaavuuden kohdentaminen (d160)
 • LUKEMISTAITO. Lukeminen (d166)
 • KIRJOITTAMISTAITO. Kirjoittaminen (d170)
 • LASKEMISTAITO. Laskeminen (d172)
 • ONGELMANRATKAISUTAIDOT. Ongelman ratkaiseminen (d175)

PL2. Yleisluonteiset tehtävät

 • TOIMINNANOHJAUSTAIDOT. Yksittäisen tehtävän tekeminen (d210), Useiden tehtävien tekeminen (d220), Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen (d230)
 • STRESSITAIDOT. Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen (d240)

PL3. Kommunikointi

 • PUHETAIDOT. Puhuttujen viestien ymmärtäminen (d310), Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen (d315), Puhuminen (d330), Ei-kielellisten viestien tuottaminen (d335)
 • KESKUSTELUTAIDOT. Keskustelu (d350), Asiakeskustelu (d355),
 • KOMMUNIKOINTITAIDOT. Kommunikointilaitteiden ja -tekniikoiden käyttäminen (d360)

PL4. Liikkuminen

 • ASENTOTAIDOT. Asennon vaihtaminen (d410), Asennon ylläpitäminen (d415)
 • KÄSITAIDOT. Käden hienomotorinen käyttäminen (d440)
 • LIIKKUMISTAIDOT. Käveleminen (d450), Portaissa kulkeminen (d451), Liikkuminen paikasta toiseen (d455)
 • KULKUNEUVOTAIDOT. Kulkuneuvojen käyttäminen (d470)

PL5. Itsestä huolehtiminen

 • PESEYTYMISTAIDOT. Peseytyminen (d510),
 • WC-TAIDOT. WC:ssä käyminen (d530)
 • PUKEUTUMISTAIDOT. Pukeutuminen (d540)
 • RUOKAILUTAIDOT. Ruokaileminen (d550)
 • TERVEYSTAIDOT. Omasta terveydestä huolehtiminen (d570)

PL6. Kotielämä

 • KOTITAIDOT. Aterioiden valmistaminen (d630), Kotitaloustöiden tekeminen (d640)

PL7. Vuorovaikutus ja ihmissuhteet

 • VUOROVAIKUTUSTAIDOT. Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus (d710), Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus (d720)

PL8. Keskeiset elämänalueet

 • KOULUTAIDOT. Kouluopetus (d820), Ammatillinen koulutus (d825), Korkea-asteen koulutus (d830), Opiskeluelämä (d835)
 • TYÖTAIDOT. Oppisopimuskoulutus (d840), Työnhaku, työpaikan säilyttäminen ja työn päättäminen (d845), Vastikkeellinen työ (d850)
 • TALOUSTAIDOT. Taloudelliset perustoimet (d860), Taloudellinen omavaraisuus (d870)

PL9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

 • VAPAA-AJAN TAIDOT. Virkistäytyminen ja vapaa-aika (d920)
 • LEIKKITAIDOT. Peli ja leikki (d9200)

Ympäristötekijät

Aikuinen arvioi ympäristötekijöitä LAPSEN näkökulmasta. Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?

Arvioi, miten voitte hyödyntää ympäristötekijöitä taitovalmennuksessa.

 • Elintarvikkeet (e1100)
 • Lääkkeet (e1101)
 • Päivittäisen eämän tuotteet ja teknologiat (e115)
 • Kommunikoinnin erityistuotteet (e1251)
 • Opetustuotteet (e130)

FYYSINEN JA EMOTIONAALINEN TUKI SEKÄ ASENTEET

 • Lähiperhe (e310)
 • Ikätoverit/kaverit / ryhmä (e325)
 • Sivistyksen ja soten työntekijät (e360)
 • Henkilökohtainen avustaja (e340)
 • Terapeutit (e355)
 • Ikätovereiden asenteet (e425)
 • Henkilökunnan asenteet (e455)

PALVELUT, HALLINTO JA POLITIIKAT

 • Terveys – palvelut, hallinto ja politiikat (e589)

Vastaa

Vieritä ylös