3. Lapsen taitovalmennuksen suunnitelma kotona

Taitokirja on suunnitelma

 • Hanki lapselle oma Taitokirja, joka on tarkoitettu vain taitovalmennukseen.
 • Fyysinen vihko voi olla helpoin ratkaisu, mutta Taitokirja voi olla vaikka jääkaapin ovessa.
 • Keskustele lapsen kanssa, miten hän haluaa toteuttaa Taitokirjan.
 • Tuunatkaa Taitokirjaa lapsen toiveiden mukaan.
 • Lapsi voi kerätä Taitokirjaan kuvia omista kiinnostuksen kohteistaan ja osaamisestaan.

Taitokirjan sisältöjä

Suunnitelkaa yhdessä Taitokirjan sisältöjä lapsen toiveiden mukaan. Taitokirjaa päivitetään valmennuksen edetessä. Siihen voi kirjata uutta tietoa, lisätä saavutettuja tähtiä jne.

Käytä Muksuopin tuttuja ja hyväksi havaittuja keinoja

 • anna lapsen keksiä taidolle nimi
 • jutelkaa, miten lapsi harjoittelee taitoa
 • miten määrittelemme, että lapsi on oppinut taidon
 • miten muistutetaan lasta, jos hän sattuu unohtamaan oppimansa taidon
 • kysy lapselta, miten hän haluaa juhlistaa taidon oppimista
 • jutelkaa myös, mikä on lapsen mielestä paras palkitsemisen malli
 • tulisiko palkitsemisen tapahtua heti?

Kirjaa tärkeimmät tiedot Taitokirjaan

 • taidon nimi
 • näin harjoittelen taitoa
 • tästä tiedämme, että olen oppinut taidon
 • näin juhlimme taidon oppimista

Taitojen harjoittelemisen 15 askelta
Muksuopin mukaan

Voitte sisällyttää Taitokirjaan Muksuopin kaikki 15 askelta tai valita niistä vain tarpeelliset askeleet.

1. Ongelmat käännetään taidoiksi
2. Taidosta sovitaan
3. Taidon hyödyt kartoitetaan
4. Taito nimetään
5. Valitaan voimaolento
6. Pyydetään kannustajia
7. Valetaan onnistumisen uskoa
8. Suunnitellaan juhlistamista

9. Taito näytetään
10. Taito julkistetaan
11. Taitoa harjoitellaan
12. Sovitaan miten taidosta muistutetaan
13. Juhlistetaan oppimista
14. Lapsi saa opettaa taidon toiselle
15. Sovitaan seuraavista taidoista

Taitovalmennus on ratkaisukeskeinen työtapa

Ben Furman

 • psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja psykoterapian kouluttaja
 • Muksuoppi-menetelmän kehittäjä
 • Muksuopilla on teoreettinen tausta, joka pohjautuu ratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan.

Aikuisilla on taipumus nähdä lasten ongelmat oireina jostakin taustalla olevasta psyykkisestä häiriöstä tai perheen sisäisistä ongelmista. Lapset sen sijaan ovat taipuvaisia ajattelemaan, että heiltä puuttuu jokin tietty taito, joka taas sellaisilla lapsilla on, joilla kyseistä ongelmaa ei ole.

Muksuoppi nojaa tähän lapsille luontaiseen ajattelutapaan. Sen tavoitteena on auttaa lapsia kehittämään juuri niitä taitoja, joita he tarvitsevat voittaakseen ongelmansa.

Huomioi neurokirjon lapsen palkitsemistilanteet

 • varsinkin adhd-lapsen palkitseminen tulee tapahtua välittömästi 
 • välitön palkkio tukee myös autismikirjon lapsen kehitystä syy-seuraussuhteen vuoksi
 • kannattaa ennakoida myös palkitsemistilanteet ja niiden vaikutus stressitasoon
 • esim yllätysretki palkintona voi saada aikaan stressireaktion, koska päiväohjelma muuttui
 • joskus ilman palkkiota jääminen laukaisee stressireaktion
 • palkkioista voi luopua, kun kyseinen taito on opittu riittävän hyvin
 • palkitseminen voidaan ottaa käyttöön jonkin toisen taidon opettelussa

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös